O knihách

Odkazy moudrých a jejich nalezené pravdy

Knihy od nepaměti rozšiřují úhel pohledu vnímaní, povyšují vzdělanost, rozhled a nabízejí mnoho moudrosti a filosofie pro život sám.

Aktuálně zde pro Vás umisťujeme nejdůležitější myšlenky a někdy i citované téze z knih, o které se stojí za to s Vámi podělit.
V nejlepším případě zde najdete také naše vlastní proudy, pocity a prožitky.

Jde o knihy. které souvisejí s nalezením spokojeného života v tomto století. Knihy, které nám pomohly najít poznání, klid v mysli, bezpodmínečnou lásku, soucit a pochopení.

A abych si na sebe nenaložila příliš, protože v současné době čtu méně a o to více se věnuji madonám a svícnům, dovoluji si Vám představit svou velmi dobrou kamarádku Nawu, která je doposud velmi vášnivou čtenářkou, připojí se k mému záměru sdílení s Vámi a pro Vás z velké lásky na tuto stránku přináší poselství moudrosti knih spolu se mnou.

Pro Vás Mawu a Nawu

© ART MAWU 2014