Našemu egu na pravdě tak moc nezáleží
Pro tříbení lásky, rozšiřování jejího pochopení je pravda tou, na které záleží.
Představte si, že byste chtěli více pochopit příčiny své nemoci, aby jste ji mohli svým vědomím ovlivnit. A sami v sobě byste si přehrávali faleš k sobě, mylné představy, kterým stále věříte, že jsou pravdivé, neúpřímnou radost , že se něčeho zmocním, třeba peněz (vidina peněz), či někoho jiného (manipulace), či, že použiji samu sebe jako něco, co poslouží právě negativním emocem.
Příčiny své nemoci, svých každodenních stavů mohu pochopit jedině čištěním svého charakteru bez výčitek a skrytých vášní. Uvěřím-li a ztotožním-li se s těmito myšlenkovými formami, které ze zvyku naráží na mé tyčinky voňavých květů, ztratím se v myšlení a egu zároveň. Proto pokorné chování vylučuje tuhle tu formu ztráty svého vědomého průchodu skrze myšlenkové formy, které lákají naše slabiny k tomu, abychom se s čertovými nabídkami ztotožnili.
Každé zapomenutí na pokoru, na čistotu svého charakteru, každé chtění nerespektovat čistý proud, každé zpochybnění upřímnosti k lásce a dobrým mravům nás vzdaluje od citlivosti a citu zároveň.
Svou prací na sobě vlastně rozšiřujeme v sobě vnímání lásky, učíme se citlivosti a do každé části těla, pokud nedojde proudící míza této božské tekutiny, musíme se ptát tedy proč.
Kde jsme uzavřeli svůj kohoutek v čase a co pro znovuotevření lásky mohu udělat. Jak mohu odčinit tento prapodivný krok, že sami sobě zastavujeme přítok životně důležité tekutiny, bez které naše tělo nemůže fungovat.
Ano, musím se pokorně přiznat, bez falše, pokrytectví a hraných rolí, pak i vědomí pravdy se náhle mění. Pokorným přístupem může každý z nás vědět pravdy víc. Pravdy se dostává z božského po zásluhách. Nejprve se musíte zříci ješitného ega, které si dělá na peníze, lidi a pravdu nároky a pak teprve můžete hledat příčiny zastavení proudu lásky ve svém těle, tedy příčiny zdravotních potíží.
V dnešní době sílí zpětná vazba vašeho božství na těle, vaše vyšší já hlásí každý prohřešek vůči lásce. Jakékoliv porušení rovnováhy a nemoci jsou tu proto, aby vycvičily naše prahy citlivosti k větším výkonům. Abychom se naučili přehodnocovat, měnit dogmata mysli, oddělovat se od mysli jako takové.
Nezapomeňte, že i kolektivní mysl ovlivňuje to, co vám do hlavy přichází a zvláště v těchto předvolebních a volebních dnech si musíte dát velký pozor na to, aby vás tato kolektivní mysl nestáhla do manipulace s druhými, aby vás ego nazatáhlo do dokazování své pravdy.
Jsou to opravdu myšlenkové útoky, které když si přivlastníte, ztrácíte klid, ženete se společně s egem do nesmyslného dokazování pravdy ega. Vyvolat negativní emoce tyto myšlenkové formy právě chtějí. Jen pozorovat tento děj je vždy pro tělo lepší. Stát na svých přístupech k čistotě charakteru, ale nenaskočit do spirály, která dokazuje jeden druhému, že se neumějí navzájem respektovat, že ego a chtění zvítězit je silnější, než naše pokora. Takto posílíte sjednocení sami sebe a také přispějete každý svým dílem ke klidu a sjednocení společnosti. Vše začíná u nás samotných a vnímání pravdy se vyvíjí v čase, podle toho jak jsme ochotni nedbat našeho ega a nenaskočit společně s ním do sebevražedného vlaku, který míří proti nám.
Vnímání pravdy se vyvíjí společně s čistěním našeho charakteru, s osvobozováním se od své mysli a také s uměním respektovat sebe i druhého. Proto nezapomínejte na svou sebeurčitost ve vašem božství, připomeňte si poselství madony Persyty, která komunikuje se svou pravdou se svým vyšším já a ani na chvíli nezapochybuje o tom, kde je pravda k sobě, k situacím, kde je pocit jistoty rozhodnutí a citu zároveň.
Pro božskou lásku a pro Vás
Mawu
Madona Therapy

Persyta-sebeurčitost vodoznak.jpg

© ART MAWU 2014