Opravdu je dobré vidět to, co jsme vykonali
Znovu a znovu je dobré si připomínat to, co jsme za ta léta svou přičinlivostí vykonali, neboť o své místo v naší mysli se také uchází zpochybňující mistr ničivé síly a tou je sebekritika a zpochybňování sebe samých.
Tato sebedestruktivní sebekritická síla má své jádro v touze po dokonalosti a proces vnitřní přeměny zastavuje. Máte-li v rodině tyto sebedestruktivní programy mysli, je nanejvýš nutné tyto myšlenky odhalit, vidět je a s určitým odstupem pozorovat. Může se také stát, že s klidným srdcem jdete proti sobě a vůbec vám to nepřipadá divné, protože jste na toto zvyklí. Takže praktický vývoj vědomí v našem těle prochází čistě a jen přes každodenní uvědomovací procesy sebe samého, svých citů, svých myšlenek a z nich plynoucích pocitů. Svým uvědomělým zásahem se sami rozhodujeme pro to, zda připustíme, že nás bude ovládat mysl a její vtíravá sebekritika či rozsvítíme červené světlo svým vědomím a naplno odpovíme sebeláskou a rozhodneme se pro svou vlastní sílu, radost a naplnění.
Tyto ducha znalé síly naplňující náš pohár vědomého přístupu v nás jsou, ale vtíravá mysl zná naše slabiny a přikývnutím a ztotožněním se svým blokem se ztrácíme a zůstáváme v nevědomosti odpojeni od božského klidu a naplnění. Zůstávají nám myšlenky, které útočí v našem vnitřním světě na sebe a tudíž i na druhého, protože naše božství je i v tom druhém a ten odpovídá na náš vnitřní svět.
Proto budování svého chrámu pro božské vědomí prochází přes naše tělo. Není to chrám někde nad našimi hlavami někde v nedohlednu na nebesích, ale chrám, ke kterému se prožíváme s našim tělem tady a teď, každým dnem, každým pochopením a odkládáním přežitých názorů, dogmat a zákonů, které sloužily egu a chtění, nikoliv průchodu světla.
Dva základní pilíře tohoto chrámu jsou naše nohy, které nás vedou po cestách i necestách, které odkráčejí tu křivolakost, neprůchodnost, všechnu tu námahu, kterou si naše mysl s egem spojená vybírá k tomu, aby tělo s duší těžkopádně odžilo to, co si naše mysl naplánuje, byť to máme v osudu. Do té doby, než vstoupí do vašeho života impuls, který vás probere ze zimního spánku.
Je to spánek ducha, který najednou zaťuká na vaše nitro a osloví vaši podstatu, kterou všichni známe. Je to pocit lásky, vnitřního naplnění něčím, co je každému příjemné, co je klidné, nemá hranice a neuvěřitelně nabijí a umožňuje vašim citům naplnění. Těmito vlákny pak ovládáte své tělo, však proniknout klestím nástrah běžných reakcí, na které jsme navyklí, nutí naši vědomost k bdění a vnímavosti. Musí ustoupit vše nečisté, které se rodí v mysli, všechny odpory a odmítnutí vůči sobě i ostatním, které z neprůchodňují cesty lásky.
Srdce, které bezpodmínečně dává a přijímá, ničeho nežádá, pak dostává. V tomto chrámu, který v těle budujete je naprosto důležité se opírat o srdce, které ovládá lásku bez podmínek, bez příměsí jakýchsi nižších sil, které narušují toky lásky v každodenních praktických situacích, ve vztazích k sobě, k dítěti, k partnerovi, k situacím... Samo tělo reaguje na tyto nedostatky lásky a tlačí nás k přehodnocení a je třeba si tyto stavy uvědomovat a učit se je vnímat a chápat.
Archetyp Panny, Papežky, která se učí ovládat lásku k sobě můžeme pochopit jen tehdy, když prokoukneme hru naší mysli, našich nahraných programů v DNA a každým uvědomělým okamžikem řídíme své tělo právě napojením na svou božskou podstatu a oddaností k ní.
Podíváte-li se na madonu Elišku a na její oddanost jí vlastní, pak zajisté cítíme pokoru a oddanost právě božskému a lásce, která prochází přes naše srdce bez negativních emocí, manipulace, kritiky, sebekritiky a posuzování. Tento čistý záchvěv citů nás směřuje k sobě, k našemu vnitřnímu chrámu, který budujeme v našem těle a cestou k němu potkáváme právě tyto obrazy lásky, které nás spojují s vnitřním dítětem, našim božstvím, které postupně se učíme vidět a chápat. S tímto zrozeným dítětem navazujeme kontakt vědomou přítomností, svým rozhodováním, však obrazy díla, které připomínají část nás samých jsou pomocníkem, jak zvládnout běžné situace, kdy tělo bouří a vaše vědomí už dál nechce být v těchto reakcích.
Návaly negativních či nižších energií, které se skrze naši neposlušné tělo ještě dostavují.
Setrváte-li v pohledu na madonu či bohyni pomůže uklidnit vaše tělo a mysl, přeladit na jiné toky vibrací a umožnit důstojnou reakci, která vyvěrá z klidu a respektu k sobě.
Odpradávna díla zprostředkovávají napojení na energii, kterou v sobě nesou. A jelikož sochy byly vyráběny ryze intuitivně bez vlivu chtění, nesou rady a poselství, které k nám přichází proto, abychom pochopili čisté bytí, které se opírá o sílu prožitku lásky k sobě, klid a pochopení.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

EliškaTRIzmvodoznak.jpg

© ART MAWU 2014