Odpuštění před Velikonocemi

 

Pojďme společně odpustit vše to, co nám vyvolává lítost, co nám brání vykonat tu posvátnou moudrost, kterou máme všichni v sobě. Sjednotit se s ostatními. Pohlížet na druhého jako na součást sebe, byť nám ublížil. Pohlížet na všechny ty, kteří útočili na naši suverenitu, kterou jsme si neuměli uhájit a také v náběru svých zkušeností v čase a prostoru jsme neuměli tyto útoky, zrady a nepochopení přijmout a propustit. Pohlížet na všechny ty s pokorou a odpuštěním.

Právě před velikonočními svátky, kdy sílí odkaz milosrdenství Ježiše, síly nitra, lásky a odpuštění si musíme všímat, že nás reakce těla přímo vedou k tomu, abychom propustili odsudky k sobě i k druhým, abychom propustili všechno chování, které nám způsobovalo bolest a utrpení nitra, abychom propustili všechny situace, které vás mrzí, na které si čas od času vzpomenete a máte takový nepříjemný pocit u žaludku, či někde jinde v těle. V nohách odsudky, v břiše zlost a nerespektování, v rukou a v ramenou lítosti, v krční části a v hlavě kritiku či jiné útoky proti sobě či někomu jinému.

Abychom propustili všechny lítosti, které se mohou připomínat a oživovat třeba i zhlédnutím filmu, kdy se nacítíte do postav a nad jejich příběhem roníte slzy. Napadlo vás, že máte něco společného s těmito hrdiny a jejich příběhem. Právě v jejich příběhu si odžíváte znovu své nepřijaté zrady, křivdy, lítosti, strachy a nepochopení. Také i nápravu a pochopení, však na příběh se díváte s neprůchodností, s blokem z minulosti, takže vám vyvolává lítosti, jitří prožité a nepřijaté.

Jdete-li cestou čistoty ke světlu, k uvolnění se od hmotného chytače polopravd a skoro bych řekla nesmyslů a uzávěrů, je potřeba vzdát se těchto nepřijatých reakcí, které lítostmi, někdo ještě zlobou a třeba i kritikou či sebekritikou, odsudkem stále držíme u sebe a sami sebe pak držíme, své tělo a duši v neprůchodnosti k duchu. Vystupujete ze zajetí křivd, vin a útoků proti sobě a samozřejmě i ostatním, kteří vám jen zahráli to, co jste potřebovali zažít k tomu, aby jste se naučili odpouštět, přijímat a nejít proti sobě a být lepším člověkem.

 

Proto propusťme dnes tady a teď vše to, co nás tíží, ať už jsou to velké nepřijaté situace či nepřijaté reakce lidí, kteří ubližovali a nechápali naši suverenitu a důstojnost. Odpouštíme všem, ať už jsou to rodiče, sourozenci či jiní lidé, kteří nerespektovali naši svobodnou volbu a nutili nás k něčemu jinému, co jsme neměli rádi, co jsme nechtěli dělat, co jsme odmítali.

Odpouštíme všem, zvláště pak svým rodičům, kteří nás nějakým způsobem chtě nechtě zranili, manipulovali a nechápali nás chtě, nechtě v tom, co jsme měli rádi, k čemu jsme tíhli.

Odpouštíme všem, kteří nám křivdili a útočili na nás a my jsme si vinu připustili a uvěřili jí. Taktéž prosíme o odpuštění všechny ty, na které si v těchto těžkých nepřijatých situacích a prožitcích vzpomeneme a všem postupně odpouštíme a propouštíme tím také všechny lítosti, které jsme kdy v těchto vypjatých chvílích přijali a ztotožnili se s nimi.

Odpouštíme také sami sobě, protože jsme si těmito nepřijatými reakcemi chtě, nechtě ublížili, zablokovali jsme se v neprůchodnosti.

Odpouštíme sami sobě a umožňujeme sami sobě uvolnění z pout těchto starých reakcí, uvolníme takto všechny zúčastněné lidi a dáváme průchod lásce bez podmínek. V nevědomosti se tropí hlouposti. Propuštěním, odpuštěním se osvobozujete od starých reakcích a dáváte tím najevo, že již nepotřebujete toto zažívat, abyste se naučili milovat sami sebe. Již nepotřebujete být v interakci s člověkem, který vás ponižuje, vyvolává viny, neboť vy sami sebe již neponižujete, neobviňujete, nelitujete. Vy sami již nereagujete ve zlosti či jiné negativní emoci. Naučili jste se dávat více sobě lásky, naučili jste se odpuštěním poděkovat všem, kteří vás vlastně učili sami sebe milovat. Naučili jste se pohlížet na své božství v lásce bez podmínek.

A pokud ještě ne, učte se komunikovat s Ježišem, s Otcem, s Pannou Marií. Odevzdejte vše, co vás trápí a poděkujte za pomoc s odpuštěním. Vaše snaha skrze vaše vyšší Já bude vyslyšena. Bdělost, pozorování toho, co se děje s vámi i kolem. Snaha zprůchodnit své tělo, odevzdat pýchu, chtění, radost z ovládání. Nic se neděje jen tak, i vy jste v tom druhém a odpustíte-li mu, změníte i jeho reakci k vám. Úžasný proces výměny energie, který nemá viníka ani obviněného. Zažijete svobodu nitra. Můžete ji tady a teď prožívat a za to jsme vděčni. Díky za svobodu nitra.

Jsem uvolněná, průchodná s květy všude tam, kde se jen podívám.

Bohyně mezilidských vztahů a odpuštění - dohlíží na vaše procesy prožívání, které tíhnou k odpuštění a narovnání. Bohyně Sáva, jejíž pokora je ve skromnosti bytí a stálého přijetí sebe samé a všech zúčastněných. Prahnutí po dokonalosti není potřeba, neboť vše je dokonalé ve svém prožívaném průchodu tělem. Nejsou námitky ani odpory k sobě a potlačení. Vše je pochopené a zvědoměné. Je jednou jedinou bytostí, která ví, kým je.

Pro Vás Mawu
Madona Therapy

PA083366zmvodoznak.JPG

© ART MAWU 2014