Vítejte ve světě tvořivosti a intuice!

zabyvám se intuitivní výtvarnou tvorbou, to jest keramickou tvorbou, kreslím obrazy, píši texty k písním, které skládá má neteř Eva Světelská. Objevuji všechno, co ve svém díle nacházím a to je na tom to krásné a tvořivé. Nikdy bych nevymyslela to, co nakreslím či vyrobím na hrnčířském kruhu s intuicí. K tomu však potřebuji to správné odevzdání, trpělivost a všechny jiné vlastnosti, kterými jsem si prošla v madonách a bohyních. Toho času se zabývám tvorbou pro děti.  Jdu na to trošku opačně, nechávám se vést a přichází komplex obrazů, soch, písniček, pohádek, které na sebe navazují a zanechávají jakýsi otisk vyšší moudrosti a nadhledu nad věcmi zdánlivě obyčejnými a prostými. 

Přikládám vám zde ukázky z mé tvorby a také práce dětí, které navštěvují mou dílnu a ateliér ARTE Dynamické tvořivosti. 

© Dana Skokanová

ohnivák.jpg ziva.jpg zvonilka.jpg dětské práce.jpg

© ART MAWU 2014