Vítejte na Madona Therapy!

Zde čtěte, bděte a můžete i snít, však pokoru se učte žít. 
Já doufám, že vám články pomohou se orientovat trošku více v tom, o čem se moc nemluví, neučí, neboť lidské ego má tu vlastnost zastírat, odmítat a také se těchto neprobádaných věcí bát. Tam, kde je silné ego a bázeň, tam chybí láska a pro rozšiřování vnímání lásky je nanejvýš nutné umět chápat pokoru a stavy svých prožitků.
Texty čtěte pomalu a tam, kde nepochopíte, kde se zastavíte, tak se vědomě vracejte. Většinou když neporozumíte, tak je to vaše nezpracované téma, které potřebujete pochopit, uvolnit, procítit a přijmout.
Je mi ctí, že mohu takto intuitivně pro vás psát, vyrábět sochy, které připomínají lidské ctnosti, vlastnosti, kterými formujeme svůj charakter a každý den se pro ně rozhodujeme ve svém chování. Sochy vyjadřují archetypální stopy v nás. Pomáhají se naladit na lásku v sobě tím, že se učíme chápat jejich poselství.
Náš život je dlouhá pouť, na které si zvědomujeme, měníme se, rozvíjíme se a posouváme své poznání. Učíme se vnímat lásku v nás, božský společný základ, který se pomalu probouzí a nutí naše tělo k přehodnocení a ke změnám. Je mnoho cest a každá vede k jednomu cíli. K sjednocení a pochopení lásky v sobě.
Ke článkům přikládám  někdy i své intuitivní kresby, které patří k jednotlivým madonám a bohyním a vysvětluji obrazem jejich vzkaz a poselství.
Velkou pozornost věnuji také osvobozování své mysli od zastaralých programů, rodinných vzorců, které nám brání pocítit náš božský potenciál. V mysli pracuje náš pokušitel a ten ví, jak nás prozkoušet a odloudit od stavů poznání. Proto zvládnout sebe, znamená zvládnou svoji mysl a prohlubovat stav lásky.
© Dana Skokanová

54462617_oř_n.jpg

© ART MAWU 2014