Vítejte na Madona Therapy!

Zde čtěte, bděte a můžete i snít, však pokoru se učte žít. 
Já doufám, že vám články pomohou se orientovat trošku více v tom, o čem se moc nemluví, neučí, neboť lidské ego má tu vlastnost zastírat, odmítat a také se těchto neprobádaných věcí bát. Tam, kde je silné ego a bázeň, tam chybí láska a pro rozšiřování vnímání lásky je nanejvýš nutné umět chápat pokoru a stavy svých prožitků.
Texty čtěte pomalu a tam, kde nepochopíte, kde se zastavíte, tak se vědomě vracejte. Většinou když to hlava nemůže pojmout, tak je to vaše nezpracované téma, které potřebujete pochopit, uvolnit, procítit a přijmout.
Je mi ctí, že mohu takto intuitivně pro vás psát, vytvářet intuitivně bohyně pro vás na míru, od kterých se učím i já a jejich vzkaz a poselství se objevuje i v mých článcích. 
Snáším dolů na Zem se svým božstvím to, čemu se říká prožitá zkušenost, vědomost a bdělost. Každý má v čase a prostoru něco za sebou a něco před sebou. Tak je to i s pochopením božské lásky, pokory a s vědomím Boha v našem nitru. 
Ke článkům přikládám  někdy i své intuitivní kresby, které patří k jednotlivým madonám a bohyním a vysvětluji obrazem jejich vzkaz a poselství.
Velkou pozornost věnuji také osvobozování své mysli od zastaralých programů, rodinných vzorců, které nám brání pocítit náš božský potenciál. V mysli pracuje náš pokušitel a ten ví, jak nás prozkoušet a odloudit od stavů poznání. Proto zvládnout sebe, znamená zvládnou svoji mysl a prohlubovat stav lásky.
© Dana Skokanová

P1010737.JPG

© ART MAWU 2014