Vítejte na Madona Therapy!

Vzhledem k tomu, že již více než rok píši články na Fb k rozvoji vnímavosti a vědomosti, tyto články patří i zde na Madona Therapy a doufám, že se mi podaří vydat je společně s knihou, kterou píši a také s krásnými fotografiemi madon. Články řadím vzestupně, tedy úplně dole začínám od pojmu intuice a postupně s přibývajícími informacemi se dostávám k vlastnímu božství, vyššímu Já, či vesmírnému v nás, k pojmu ega, božské lásky a svobodné mysli. Píši také básně uvědomění, takže často narazíte i na jakési to poselství či úryvek z mé básně.
Já doufám, že vám články pomohou se orientovat trošku více v tom, o čem se moc nemluví, neučí, neboť lidské ego má tu vlastnost zastírat, odmítat a také se těchto neprobádaných věcí bát. Tam, kde je silné ego a bázeň, tam chybí láska a pro rozšiřování vnímání lásky je nanejvýš nutné umět chápat pokoru a stavy svých prožitků.
Texty čtěte pomalu a tam, kde nepochopíte, kde se zastavíte, tak se vědomě vracejte. Většinou když to hlava nemůže pojmout, tak je to vaše nezpracované téma, které potřebujete pochopit, uvolnit, procítit a přijmout. Je mi ctí, že mohu takto intuitivně pro vás psát a snášet dolů na Zem se svým božstvím to, čemu se říká prožitá zkušenost. Každý má v čase a prostoru něco za sebou a něco před sebou. Tak je to i s pochopením božské lásky, pokory a s vědomím Boha v našem nitru.
Velkou pozornost věnuji také osvobozování své mysli od zastaralých programů, rodinných vzorců, které nám brání pocítit náš božský potenciál. V mysli pracuje náš pokušitel a ten ví, jak nás prozkoušet a odloudit od stavů poznání. Proto zvládnout sebe, znamená zvládnou svoji mysl a prohlubovat stav lásky.

P8200476.JPG

© ART MAWU 2014