Klavírní a skladatelská tvořivost Evičky Světelské
Hudební tvořivost mé neteře Evičky patří mimo jiné i mezi madony, bohyně a terapii. Její skladby působí jako terapie nejen pro její žáky (hrají skladby šité na míru, na jejich prožívání a to, co se v nich děje), ale i terapie pro posluchače.
Její tvorba je inspirací o tom, jak je možné skloubit svůj um s vnitřním naplněním a přitom rozvíjet sebe i žáky, jejich spontánnost, přirozenost, cit pro hudbu, muzikálnost a hlavně svou prací předává žákům lásku a respekt k sobě, ke svému umu, ke svým schopnostem.
A co je důležité neblokuje své žáky musem, drilem a pravidly. Děti či dospělí se ladí na klavírní projev, který rozvíjí jejich city, vztah k sobě a k hudbě či umění všeobecně. Skládá pro žáky i jiné hudební básně intuitivně.
Doména žen je jejich naciťování. To je i má parketa. Léta jsem hrála na piáno, kytaru, zpívala ve sboru i sólově, ale nebylo to tak úplně ono. Stres, ten, který pronásleduje hodně těch, kteří hráli a vystupovali a také zažívali většinou nucení a vlastní odpory k tomuto nucení do hraní. A je na problém zaděláno. I tady platí pravidla žité pokory. Právě tyto odpory k těm, kteří vás nutili, vás přichytili do pasti stresu. Proto odpusťte si odsudky, máte-li je a uvolní se vám tvořivá síla Vija ve vašem údolí moci, která povznese váš prožitek z umění na křídla tvořivosti.
Inspirujte se, objevujte, vnímejte své napojení. Nechte se unášet svou výřečností nitra.
Tvořivost vede domů, do vašeho nitra.
S láskou k hudbě, tvorbě a k umění nebo k jakékoliv jiné práci, která vás povznáší.
Zdravím Evičku a děkuji ji také za spolupráci. Díky jejich skladbám mohu létat na křídlech její hudební tvořivosti a baví mě to, neboť nalézám či zachycuji obsah ve skladbách. Ten formuluji do slovních názvů. Já si chodím do svého domova (vesmírné v nás) pro slova, Evička pro hudbu a nebo také si tam chodím pro madonky a bohyně, to už víte z těchto stránek. Není to zadarmo. Je třeba umět prožívat, tříbit svůj charakter a svobodu nitra a také je třeba odhodit pohodlnost a něco dělat.
Umění zušlechťuje ducha, neváhejte a tvořte. Hledejte své cesty, které vedou domů. Tvořivost je síla, která se rozvíjí. Tvořte bez ega se silou vesmírného vědomí a najdete svůj domov, své poslání.
Nejraději bych Vám zde přiložila ukázku z vystoupení v divadle Semafor v Praze, samozřejmě se souhlasem, ale soubor je velký a nepodařilo se mi video stáhnout.. Hraje Jan Šíp a Evička Světelská
Pro Vás Dana Skokanová
Madona Therapy

© ART MAWU 2014