Sen a snění

Ať chcete nebo ne, každá z nás má v sobě to, co před očima druhých skrývá. Umožňujeme tak sobě soukromí svého velkého snu, který dřímá a sem tam se projevuje skrze činy, však nikterak není do hloubky projeven a možná námi není ani vnitřně vědomě vnímán.
Domníváme se, že dokonale zvládnutý fyzický život neexistuje, však právě to co nyní prožíváme, čteme a uvědomujeme si, je součástí jedné velké dokonalosti, která sestává z jednotlivých kroků realizace svého vnitřního snu.
Snění je něco, co umožňuje přenesení duše do nějaké jiné dimenze, která je nám zapovězená, protože si svou realitou nedokážeme našim myšlením představit, že bychom ji opravdu fyzicky mohly prožívat.
Snění je něco, co bychom mohly nazvat jako odkládání přítomnosti velkých činů, které potřebujeme k tomu, abychom donutily fyzické tělo spolu s našim pohodlným já právě k realizaci toho, po čem naše duše touží.
Silná vazba na naši dokonalou nedokonalost, tj. pohodlnost a neblaze proslulou zapomnětlivost, si vytváříme takový náhradní svůj vnitřní rozměr světa, který čas od času se nám připomene, ale velmi brzy na něj raději zapomeneme, neboť ve své mysli, ať přemýšlíme jakkoliv více, nemůžeme přijít na konstruktivní návod, jak si svůj sen zrealizovat.
Většinou jsme zvyklí si plnit své sny za peníze, neboť ty pokud pracujeme máme. Hledáme stále nová místa, podněty, věci a umožňujeme si tak kontakt s vnějším světem, který doplňuje naši hladinu poznání. Naplníme-li si ji však po okraj, začínáme zjišťovat, že vše to, co jsme doposud prožily právě stačí k tomu, abychom otevřely novou knihu poznání, v které budeme pracovat se svým vědomím, jako s dalším stupněm vyspělosti své duše.
Vědomí, které umožňuje rozpomenout se a umožní přiznání se k neřešitelnému. Jen z pohledu mysli se jeví řešitelné neřešitelným.
Začneme-li se obracet ke svému vesmírnému vedení, tj. ke svému božství, které je sice v nás, ale nejsme si toho vědomi, můžeme postupným otevíráním se citlivosti, vnímavosti začít komunikaci, která nikdy nekončí. Naopak, rozvíjíme toto božství v sobě každým vědomým okamžikem, kdy si na něj vzpomeneme. Kdy se naučíme ve všem, v každé reakci, v každé události, v každém člověku vidět to, co pouhým okem nevidíme. Systém, který je dokonale připraven a sezdán s našim vědomím i nevědomím.
Vše si vybíráme svým osudem a všechny kolem sebe, které máme, potřebujeme právě k tomu, abychom se mohly vyvíjet, zrát, učit se komunikaci a uvolňovat ze sebe vše to, co jsme odmítly či popřely svým myšlením a egem.
Ego je do té míry silné, dokud jej naše myšlení živí. Snění trvá do té doby, dokud nezačneme svými činy sny realizovat. A věřte mi, že probíhající snění třeba o tom, jak bychom chtěly být šťastnější také zavání, neboť tím právě popíráme to co je a vytváříme tudíž negativní emoci, která vytváří nespokojenost.
A tato nespokojenost uzavírá čakry v těle. Takže z tohoto pohledu snění není příliš bezpečné hlavně pro ty, kteří již žijí vědomě a v každém okamžiku přijímají to co je a vědí, že snění je muška jenom zlatá, která je návnadou ega a myšlení, abychom si přivlastnily nespokojenost a zůstaly oddělené od naší pokory.
Snění, přání, modlení, prosby, aby bylo něco jinak než je, patří do oddělenosti od sebe samé a svého božského základu, neboť si vytváříme podvědomě odpor k tomu, kde se nacházíme právě teď. Nebudeme spílat, nebudeme si lhát, přijímáme vše tak, jak je a uděláme vše pro to, abychom prošly ke své bohyni bez odmítnutí situace či člověka i sebe samého a umožnily sobě otevření se k novému správným prožitkem.
Odporujeme-li uzavíráme všechny cesty ven i dovnitř a umožňujeme tak přežívání právě v tom, o čem se nám raději nechce zdát.
Správným prožitkem umožníme své bohyni, aby postupně znovu získala své území hmotného těla, které po věky věků se chystá navštívit a čeká až uzraje ten správný čas. Každým vědomým okamžikem znovu získáváte její důvěru a umožňujete samy sobě to, čemu se říká láska bez podmínek. Z božského vyrůstá, do těla vrůstá. Vašimi prožitky tady a teď společně s vlastnostmi, které máte, zušlechťováním měníte svou povahu a pochopením žité pokory umožňujete přímý vstup toho, čemu se říká pravá láska.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

IMG10393.jpg IMG10392.jpg

© ART MAWU 2014