Madony a Bohyně - keramické sochy - přinášejí poselství o prožitku.
Tyto bytosti spolu se mnou pracují pro ženy, které směřují k vnitřní bohyni.
Učí svým poselstvím ovládat lásku bez podmínek a také láskou vládnout.

Jsou příkladem projevení a přijetí své ženské role, která se vší důstojností, noblesou a půvabem podporuje lásku k sobě bez potlačení, ponížení, ale také i bez pýchy, nadřazenosti, hrubosti a směřování k mužské roli.
Učí pokorně přijímat, však nikdy nepotlačí svou hodnotu sebe.
Madony a bohyně
vracejí vnitřní ženu tam, kde je její role a duchovní poslání ženy.
Umět vnímat úlohu ženství v dnešní době znamená posilovat svou duchovnost, poznávat svou hodnotu ženy, své údolí moci (čakra Solar plexus- nad pupkem), odkud vládneme svému tělu a také svému duchu.
Průchodnost zajišťuje pokora. Pokora však není potlačení. Potlačení také není moudrý ústup.
Veškeré potlačení a neprojevení své ženské role ve smyslu důstojnosti omezuje náš vztah k sobě. Proto vnímání svých pocitů je důležité, však nad pocity je CIT.
Abych vysvětlila pocity plynou z našeho myšlení a myšlení podléhá v nevědomosti rodinným programům, takže záleží na úrovni mysli rodiny, z které pocházím.
Většinou všechny převzaté rodinné vzorce myšlení jsou geneticky i osudově dané. Myšlení patří k tělu, proto se vše náramně doplňuje a je převzato z genetického základu. Slabiny, silné stránky se dědí, programy se předávají z otce na syna, z matky na dceru. Pokud vaši duši tyto schémata nevyhovují, začne vás zrazovat tělo, je nanejvýš nutné začít čistit právě tyto převzaté myšlenkové vzorce, které když nezměníte, nikdy nevystoupíte z kruhu. Ono totiž většinou než zradí tělo, již dávno před tím se trápíte a duše si neví rady. Neumíte komunikovat, nevíte si rady s prožitky, nevíte jak máte reagovat směrem k sobě, tedy k ženě, co je potlačení a co ne, co si mohu dovolit, abych se postavila za sebe.
Jak se láska k sobě prožívá a směrem k druhým, i tohle je dáno v rodinách. Stav povýšenosti a pýchy. Stav myšlení a ega proto ovlivňuje naše pocity. Mít dobrý pocit neznamená, že činím v souladu s láskou k sobě či k druhým.
Proto cit jako duchovní síla, která hory přenáší, má obrovskou hodnotu v našem životě, putuje prostorem a časem. Cit produchovňuje srdce. Cit je tou hybnou silou, která proudí v žilách každého jedince a umožňuje komunikovat s láskou bez podmínek. S láskou, která nemá oběti ani vítěze.
Cit prochází srdcem a svobodnou myslí. Mám-li mysl ucpanou balastem rodinných křivd a ponížení či nabubřelým sebehodnocením a vlastněním, které vychází z iluze svých vlastních smyšlenek, pak i pocity tomu odpovídají.
Proto vrátím-li se k pocitům, i pocity nám vytvářejí falešnou iluzi o pravdě.
Cítíme-li, že potřebujeme pronikat k objektivní pravdě ve smyslu gnoze, moudrosti musíme čistit svůj charakter, počínaje myšlením.
Máme pochopit postoje a prožitky, které děláme vůči sobě. Máme vnímat s bdělostí své myšlenky, které přeletí a míří proti nám a my jim uvěříme. Ztotožníme se s nimi a tam je naše slabé místo. Tam chybí láska a cit.
Dopřejme si lásku k sobě a cit. Upleťme ze svých citů šál, do kterého se teple zabalíme. Projevujme cit více, čím méně vůli jej přehlížet.
Cit je hybná síla našeho srdce. Přichází k nám z božského daru na Zemi a umožňuje prohlubovat lásku.
Lásku, která prochází tělem, srdcem a každým našim činem, z kterého je znát že praskají obruče a okovy starých limitů pro lásku.
Proto prohlubujeme-li kontakt se svou duchovností, vpouštíme do svého života více citu, který slouží nám všem.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

Lada-důstojnostvodoz.jpg

© ART MAWU 2014