Odpovědi na otázky

 

Umožním sobě pochopení.

Odevzdám či přijmu určité situace, které mě ještě rozčilují, které mě nutí neustále lamentovat.

Proč to tak mohlo být? Jak si to ten druhý mohl dovolit ke mě? A nebo proč se mi z určitého důvodu vrací tato situace, zvedá mi vnitřní tlak a nebo také jakousi hanbu za to, že vůbec k takové situaci došlo.

Jsou to všechno niterné záchvěvy těla, které nejsou vidět, ale rozhazují mi vnitřní klid, tyto prožitky mě upozorňují, že ještě něco schovávám, co není přijato, pochopeno, odevzdáno.

Projevuje se to jako jakási vnitřní panika, která se rozběhne právě v tu dobu, kdy z vnějšího okolí potkáme někoho či zažijeme určitou situaci, která nám připomene prapůvodní prožitek, uzávěr, který jsme kdysi v minulosti prožily a přihlásily se k němu a třeba jej odsoudily či se situace bály.

A co takhle poslušnost a odpuštění!

Museli jste dělat věci jen proto, že je po vás chtěl ten druhý, třeba rodič či partner aniž by jste chtěly?

Musely jste překonávat jejich nápor a tlak a nakonec jste stejně udělaly třeba i s odporem to co chtěli?

Ano, to jsou přesně ty případy nepřijatých situací a činů, které vás nyní mohou zdržovat na cestě ke svému niternému a vyššímu Já.

Tehdy poslušnost byla nutná z pohledu výběru vašeho osudu i přestože vám přinesla strachy, které plynou z odporů z poslušnosti, je třeba nyní odložit tyto strachy a odmítnutí, přetvořit tuto hromádku neštěstí v něco, co vás dovedlo k dnešním otevřeným dnům. Přeměnit tyto strachy svým vědomím v přijatou minulost a umožnit svému vesmírnému vědomí vstup do těla, které je uvolněno od všech nepřijatých stresových situací, které bylo nutné je prožít, abyste se prožily do dnešní podoby vašeho vědomí a těla.

Ano, překonávám všechny strachy, stresy z minulosti tím, že se odevzdávám do božích rukou a přijímám vše, tak jak bylo a je. (Konkrétně si můžete vybavit právě vaši situaci či účastníky, kteří se vám vybavují)

I když jsem v minulosti na vypjaté situace byla sama a nedokázala jsem si se stresem pomoci, dnes vím, že jsem Bůh v těle, bohyně, která se léčí láskou.

Léčím se láskou všeobjímající ke všem i k sobě zároveň a měním tak povědomí každé buňky v těle, která ví, co je to strach.

Strach plynul z nevědomosti, z odporů, tlaků na sebe, ze slabého vnitřního Já, z malého kontaktu s láskou a sebeláskou. Tím, jak posiluji své vnitřní já božstvím a to správnými prožitky a také neustálým kontaktem – tedy vnímavostí, vědomostí, - čerpám sílu, zdravé sebevědomí, posiluji lásku k sobě i k těm, kteří mě tlačili, zkoušeli, ubližovali, hráli role.

Zakouším originalitu, přes slova, myšlenky a činy se prožívám ke svému niternému odkazu, který tady v tomto životě mám plnit. Z tohoto pohledu odevzdávám své odpory Bohu a strachy také. Čerpám sílu a jdu dál jen tam, kde vůle ustupuje, nechávám se vést. Tuto cestu lemuje láska k sobě bez potlačení, vin a ústrků.

Chápáním jednoty, kdy všichni dohromady tvoříme jedno božství, které v každém z nás zraje, mohu odevzdat vše co mě zraňovalo, stresovalo a omezovalo.

Myslím na neustálý vývoj vpřed a vše co bylo nepřijaté přijímám, jako souhlasný akt toho, co se dělo. Neberu ohledy na obrazy lítostí, strachů a výčitek, které se mi ve fantazii či myšlenkami nabízejí. Je to jen návnada, pokušení zaobírat se myšlenkami a obrazy, které vrací nespokojenost, strachy a stresy zpět ke mně.

Vše se dělo proto, abych dnes mohla prožívat to, co prožívám, abych se naučila přijímat, odpouštět, odevzdávat vesmíru, rozprostřít se do božského se vším, co mám. Abych se naučila milovat. Milovat sebe, druhého, všechny situace, současnost i minulost.

Pro lásku k sobě stavím chrám, v kterém bdím.

Ámen.

 

 

V minulé kapitole jsme probraly odstup a hranice. Odpustit a propustit jsou základní přístupy k průchodnosti. Však nezapomínejte na odstup a hranice, kterými říkáte, že o věcech svých rozhodujete samy se svým božstvím.

Z lásky ke všem těm, kteří rádi dělají přešlapy a z lásky k sobě upozorňuji všechny zavčas, že se nacházejí v prostoru, který jim nepřísluší.

Stačí se vnitřně rozhodnout a vědomí toho druhého člověka už se napojuje na vaši změnu a pomalu couvá. Jen vám hraje roli tak dlouho, dokud nepochopíte a neodhodláte se ke změně. Možná sám by ji rád přivítal, ale je takto zvyklý, je nevědomý a navíc musí čekat na vás, až jej propustíte vy svým chováním a změnou. Změnou přístupu, jen tak propouštíte sebe ze zarytých kolejí.

Neváhejte a měňte se, dokud je čas. Od svého božství dostanete odměnu úplně z jiné strany, od jiného třeba člověka či se vám niterně něco podaří vyřešit tak, že budete naplněni láskou více, tou láskou, která hory přenáší, která osvěžuje vaše tělo.

Tato láska, tento cit je životabudič a poháněč dalších událostí pro které se rozhodnete. Neváhejte a dělejte kroky, rozprostírejte se v lásce, která sytí, mění vás i druhé k lepšímu.

Je to cesta pro každého z nás. Jen pochopením žité pokory můžete duchovně jít dál společně s praktickým životem. Není to žádná hra na vzdělání a vědu, je to jen tanec nás samých a těch, které máte kolem sebe. Na vás záleží, jaký tanec budete tančit, jakou písničku sobě budete v nitru zpívat. Nejprve se musí odpustit, nitro pročistit od nánosu strachu, úzkostí, lítostí, sebekritiky, nároků, nadřazení, ponížení či kritiky obecně. Na strachy je třeba odpovídat neustálým optimismem a převracet všechny návody na sebe podcenění či přecenění.

O mysli mohu hovořit, se svou myslí musím být, však rozhodnutím pro změnu měním i svou mysl, osvobozuji ji, vědomě pozoruji a nacházím vše, co dělá rozbroje a bere klid.

 

Mysl sílí v egu a ego sílí v mysli. Proto nehledejte v mysli duchovnost ani v rozumu. Rozum duchovnost nechápe.

Naučte se vnímat jinak. Pozorovat, bdít, všímat si toho, co se děje ve vás i v druhých. Za myšlenkami či bez nich se odehrává to, co vám uniká. To však nenajdete ctižádosti a cílevědomosti, ale citem a vazbou na lásku, na tu se musíte naladit. Proto je nutné se učit prožívat lásku k sobě a k druhým, tedy k božskému v nás.

 

Pro vás Mawu
Madona Therapy

Přikládám peříčkovou madonu, které říkám Julie, protože se tak původně jmenovala, ale dívka, která si ji kupovala ji pojmenovala po sobě Karolína. Jak hebká je jemnost, jak citlivé je nitro, jak silné jsou staré vzorce a programy těla.

 

Julie-přesvědčivost vodoz.jpg

© ART MAWU 2014