Proč žena směřuje podvědomě k vnitřní bohyni a vysvětlení prožitku lásky.

Žena je tou, od které se učí lidstvo samo. Bez nějakého nároku na její větší či menší roli, z jejího nitra prostě vychází vše, co se potřebují děti i muž učit, tedy jejich duše v tomto životě.
Od matky se učí otec i syn. Ze syna se stává jednou otec a ten se učí dál, od své ženy. Přes její vědomí či nevědomí procházejí učební lekce celé rodiny. Jestliže si toto uvědomíte, pak si vzpomenete již na použitou tézi, že jestliže potřebuji změnit vztahy, ego samozřejmě chce měnit druhého (třeba i svého muže, syna či otce), musíme změnit sebe svůj přístup k nim, své vnímání lásky.
Láska není jen prožitek ve vztahu k druhému, láska je stav bytí, který umožňujeme i sobě. Podle toho jak se chováme k druhému niterně, podle toho jsme schopni vnímat lásku i k sobě.
Tohle to je důležitý obsah, neboť připouští vaši roli a také připouští uvědomění si odpovědnosti za to co se děje, nejen k druhým, ale i k sobě. Láska k sobě není jen to, že si dovolíme koupit co se nám líbí, nebo že si zajdeme na dobrou večeři ve dvou.
Láska je o prožitku, o prožitku přijetí či odmítnutí.
Láska je niterný odkaz toho co prožívám a toho či koho svým egem odmítnu.
V dnešní době sílí duchovnost z vesmíru, protože se po nás vyžaduje, abychom se více snažili pochopit, co to je láska k sobě i k druhým. Proto tělo reaguje, uzavírá čakry, protože nejsme zvyklí vnímat lásku k sobě jako takovou. Láska k sobě je i k druhým, protože všichni jsme jedno božské vědomí a to co se děje v nás, se děje i v těch druhých, akorát to o sobě nevíme.
Každý zvlášť se trápíme a přitom naše nitra touží zažít soulad, propojit se s láskou toho druhého, s jeho přijetím. Proto potřebujeme bolest, abychom se bolestí k pokoře prožili.
Někdy je ego příliš silné, bez bolesti neustoupí.
Jakmile člověka něco bolí, přehodnocuje, ztrácí nároky, v tu chvíli je ochoten dělat ústupky. A to je ten okamžik, na který se čeká třeba i roky, kdy uděláte ústupek ze svých pozic a přijmete i to, co vám ego zakazuje přijmout.
Bolest je očistná kůra, však odpuštění je nanejvýš nutné k tomu, aby jste se uzdravili. Propustíte sebe i druhého ze vztahu, který nemá již na tomto světě budoucnost.
Každý chce prožívat lásku a ne bolest, ale mnohdy nevíme, jak se láska prožívá.
Ikdyž milujeme, jsou to jen okamžiky mezi věrností, oddaností lásce a vynucovačným egem a chtěním si urvat svou pravdu.
Každý má svou pravdu a respektováním pravdy druhého, respektujete zase i sebe. Tímto niterným respektem sebe i druhého propouštíte vás oba ze vztahu, který neměl východisko.
Jak úlevné a poučné zároveň.
Jste-li žena a potřebujete-li vyřešit váš vztah s jakýmkoliv mužem, umožněte sobě průchodnost a svou bolest nechejte za sebou.
Odpusťte sama sobě i muži, který vás zradil a umožněte své vnitřní ženě, aby její moudrost učila vás všechny dál.
Odevzdejte všechny přivlastněné zrady i neprojevy lásky a umožněte svému nitru svobodu.
Umění žité pokory znamená uznat, podívat se na bolest, která odejde jen tím, že ji přijmete, jako svůj náběr v osudu.
Je to vaše vůle, vašeho božského vědomí, které těmito náběry zraje a učí se vnímat a prožívat pokoru skrze vaše tělo a vztahy na planetě Zemi.
Takto propustíte své niterné záblesky, které se vám těžkými pocity vrací a opět prokážete světu, prožít tu moudrou větu, že od ženy se učí otec i syn.
Pochopíte-li a přijmete-li vy jako Žena, transformujete tím své vztahy, protože nebudou reagovat na váš nevyřešený problém v nitru a po čase zjistíte, že vše odplavalo a posouváte se se svou nabytou moudrostí zase dále k dalším úkolům, které máte v nitru zvládnout v čase a prostoru v součinností se svým lidským egem a myslí.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

DSC_3368_00007oř.jpg

© ART MAWU 2014