Nebojme se svého ponížení
Nemusíme se cítit trapně, nemusíme mít za každou cenu pravdu,
nepředjímejme to, co se ještě nestalo.
Tyto vnitřní reakce jsou opět jenom myšlenky, které se nám vtírají a vytvářejí tlak a požadavky na sebe. Je to jenom navyklý způsob myšlení a síla zvyku takto přemýšlet.
Naše pravé já a smýšlení o něm nemusí být neklidné a plné obav o tom, co na to řeknou druzí, jak přeci budu vypadat, když si s tím nevím rady.
Pocit trapnosti opět vyvolává naše nevědomí, ztotožníme-li se v nevědomosti s tím, co naše mysl předkládá o nás samých. Čím více se ztotožníme s těmito uzávěry, tím více se posiluje naše ego, aby tento handicap zamaskovalo. Proto čím je člověk ve větším afektu, tím více potřebuje dodat sebedůvěry a víry v sebe. Čím více utíkáme od řešení a připuštění trapnosti, tím více přebírá vládu naše ego. Tím více se vzdalujeme své přirozenosti a přijetí sebe v takovém provedení, v jakém se zrovna nacházíme.
Pocit trapnosti vytváří naše myšlenka, s kterou jsme se ztotožnili a chytá nás právě její nástroj ego, které svým šarmem a uměním vše zamaskovat dokonale předvede svou hru.
Přitom stačí jen si říci: „Nepovedlo se, tak jo, příště to bude lepší“. Pokorně přijmout i to, že se mýlím, či že neumím. Není to hanba. Jsme tady od toho, abychom se vyvíjeli a učili právě to, co neumíme. Abychom si předávali rady navzájem a to můžeme jen tehdy, kdy si dovolíme o těchto reakcích mluvit.
Proto nedávejme egu šanci a nezahazujme svoji příležitost růst. Na zvládnutém pocitu trapnosti se můžete učit, jak dokonale změníte svůj styl v uvažování, přehodíte výhybku a projedete s vaší vědomostí právě tam, odkud vědomí pochází.
Najednou zjistíte, že jste dokonalí, takoví, jací jste. O pocitech trapnosti už není ani zmínka. Myšlenky tohoto typu se daly na ústup, protože jste se s nimi neztotožnili a jedete si tu svou dobrodružnou vědomou jízdu, kdy sice nevíte jak to dopadne, ale rozhodně víte, že se cítíte lépe, otevřeně a přirozeně. Přijmete na sobě i to, co neumíte. Jak jednoduché a těžké zároveň. Možná jsme zažili špatné zkušenosti, byli jsme vystavováni tlakům jiné neobjektivní mysli, která nám tak dlouho tvrdila, že jsme nedokonalí, až jsme uvěřili a přejali tento model k používání. Stačí poopravit styl a svou vědomostí vnímat svou nedokonalost jako výzvu naučit se ji přijmout a pocitem se učit vyvíjet.
Svou snahou potvrdíte to, že jste na vědomost připraveni a nabízené pocity trapnosti a ponížení s přehledem propustíte.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

oranz_LTR.jpg

© ART MAWU 2014