Odpovídám tímto dalším příspěvkem na poznámku o důležitosti předchozího tématu.
Někdo si prošel ponižováním v tomto životě, někdo se s tím setkal mnohem dříve, však všechny tyto postoje pramení z vývoje vědomí v nás, kdy se učíme, muži i ženy skrze lidské tělo, mysl a božské vědomí prožívat lásku.
Po mnoho generací byl patriarchát zakořeněn ve společnosti, který plynul z nadřazenosti a egoismu. Žena byla ponižována, bita, dokonce upalována a všechny její vlastnosti a schopnosti bohyně ponižovány. Tyto stopy lidské minulosti jsou dosud v našem nevědomí a díky za dnešní dobu a tomuto zrození, kdy můžeme veškeré ponížení přijmout jako nutný vývoj božského v nás však dále neprožívat dál.
Odevzdat všechny křivdy, odpustit, nepřivlastňovat si je v nových prožitcích, neboť nastává doba otevřené duchovnosti, kdy můžeme svobodně zrát, oddělovat se od svého myšlení, otevírat se své moudrosti a přispívat tak k vývoji lásky v lidských tělech skrze nitro.
Zatížená egoistická mysl opravdu nemá šanci vidět a uznat svoji porážku. Proto nemůžeme čekat od druhých, že změní náš svět.
Svůj svět si můžete měnit jen vy sami a pak změníte i toho druhého, vaší změnou.
Dnes již ano a pokud ten druhý tedy nechce, je to jeho volba, ale vás už toto společné téma netrápí. Propustili jste všechny neblahé prožitky a postavili jste na nich základ své vlastní moudrosti. Moudrost pomyslně vlastní, neboť jsme-li božské vědomí v těle, moudrost k nám přichází prožitkem lásky, pokorou a ustoupením ega.
Naučili jste se propouštět, odpouštět, naučili jste se prožívat lásku, i když jste trpěli, naučili jste se podívat člověku do očí s láskou, který ubližoval, protože sám vše dělal jak nejlépe umí.
Poděkujte za každý pohlavek a věřte vybranému osudu a své vlastní volbě, že toto vše potřebujete, aby jste se prokousali k pochopení prožitku lásky.
Já jsem procházela tímto tématem také, v mé tvorbě na toto téma přišla bohyně Lada (Lada od slova soulad) a báseň na téma Důstojnost Ženy jako promluva bohyně Lady.
Opět se mi potvrdilo, že opravdu svým vlastním přístupem, svou schopností lásky jsme schopni měnit svět. Každý sám, když začne u sebe, ovlivní tak pochopení a chování všech, kteří se nacházejí v našich vztazích.

Promluva k ŽENĚ – bohyně Lada

Navracím důstojnost
a úctu tvého jména,
Pro Ženu bdím,
pochodeň v posvátný klín,
rozsvěcím obrodu,
pro dítě a svobodu.

Vzpomeň si oheň jak pálí,
A co ti,
Co s vícero ženami spali.
Vše osudné zdá se být.
Na pranýři jsi kdysi stála,
Do tváře křivdě se smála.
Nebyla pravdivá slova činem,
Šťastná to láska v příběhu jiném.

Nevkládej stíny do svého lože,
Pro světlo žij, ach můj Bože.
Pro důstojnost slyš vlčí vytí,
tvé sídlo v nitru, pro zralé bytí.

POVSTAŇ TY ŽENO,
a vnímej úděl své paní,
pohleď na sebe
bez přetvářky a lhaní.
Co vidíš,
vše přijmi, jako svůj lék,
dnes muž si před tebou
s úctou na kolena klek.
Svobodné ženství,
lásko jsi čistá,
nes pochodeň světla
pro vývoj zdravého lidstva.

Co důstojnost říká, je odrazem tvým,
od Ženy učí se otec i syn.
Ochraňuj dívku, matku a její sílu,
pro národ moudrost, od ženy víru.
Pramení důstojnost v svatyni čisté,
národa znamení v pravdě je jisté.

Poznáním slova, v prožitcích, činech,
bez úcty k sobě, na Zemi zhyneš.
Pro Ženu přináším poselství míru,
poznanou pravdou překonáš víru.

Pro Vás Mawu
Madona Therapy

Navazuji na předchozí téma o Důstojnosti Ženy. V básni jsem psala že, od ženy se učí otec i syn. Toto téma duchovního potenciálu ženy velmi srozumitelně vysvětluje pan Mudr. Ivan Rusnák v přednášce. Doporučuji, poslechněte si audio záznam.
Ano, být ženou je poslání, na to nesmíme zapomínat. I tato zpráva je ukryta v madonách a přečtu si ji, kdykoliv se na kteroukoliv podívám a právě proto jsem jim věrně oddaná a miluji je všechny. A právě proto píši články, zkoumám jejich poselství, píši básně, vyrábím intuicí tyto sochy, abych Vám přiblížila moudrost žen, která je nám vlastní, jen se na ni musíme rozpomenout.
Jen se rozpomenout na svou bohyni, která má své duchovní úkoly tady na Zemi. Mysterium bohyně ukryto v prožitku a v nitru. Stát se obyčejným dobrým člověkem a pochopit pravidla tohoto bytí.
Naučit se vládnout svou moudrostí na rozdíl od svého egoismu. Přijmout svou roli ženy, na rozdíl od popíraní ženství a přiklánění se k přebírání mužské role.
Vládnout láskou, která otvírá muže a sytí jej.
Vládnout láskou znamená znovuzrodit a otevřít pradávné předpoklady žen a umožnit tak sobě nahlédnout do našich těl skrze nitro a umožnit si sobě prožití tohoto výsadního postavení, které vytváří obrodu.
Uvědoměním obrozujeme lidstvo a vše předáváme dál. To je náš úkol. Dbát na každé obrození, které je uschováno v pochopení a pravdě k sobě a k vesmíru. Proto nosím v sobě neutuchající sílu, která mě pohání do další práce, abych mohla úlohu ženy na madonách vysvětlovat, ctít a uznávat. Děkuji za tuto možnost.

 

Madona Ladavodoz.jpg

© ART MAWU 2014