Žít ve svém příběhu
Otevíráním našeho systému vnímání do pochopení,
uvědomováním si hlubších souvislostí v závislosti na našich hlubokých vnitřních pohnutkách jít touto cestou,
se postupně vědomě začínáme prolínat se svým životním příběhem, který je jen náš.
Originální výplod rozděleného božského vědomí do lidských příbytků.
Jako by každý sám hledal ve svém těle sám sebe, svůj originální příběh, samostatně vyprávějící, který pojednává o našich postojích, prožitcích a přitom je součástí jednoho nadřazeného velkého celku, kde vzájemně naše příběhy vstupují do interakcí.
Řešíme svůj život zdánlivě odděleně, však nejsme odděleni, jen to tak vypadá.
Rozvíjejícím vědomím můžeme z konkrétnosti vystoupit a pohledět na celek samotný. Vnímat celek jako nadřazený subjekt, v kterém se všichni pohybujeme ve svých životech a jsme dokonale svým vědomím zaměstnáni konkrétnosti řešení. Proto jsme vtahování do jiné dimenze vnímání, protože si podvědomě uvědomujeme, že jsme součástí této kolosálnosti. Toužíme poznat, rozluštit záhady, které nejsou nahodilé, ale patří právě do našeho života.
Vnímaný souběh události, který skrze naše vědomí protlačí právě tato univerzální síla, jehož jsme součástí. Nezapomínáme na svou hlavu ponořenou v univerzu, na své nohy zakořeněné v matce Zemi a na své tělo, které je propojeno energetickými meridiány a skrze energetická centra komunikuje s otcem a matkou.
Otec, božské vědomí oplodnil naši matku Zemi a umožnil vývoj a evoluci. Právě tyto podvědomě vnímané vjemy nosíme v sobě co je lidstvo na zemi a v čase a prostoru se učíme komunikovat s těmito podstatami.
Od počáteční touhy o přežití se dostáváme k jemno hmotnému vnímání, které nám prozrazuje tyto souvislosti. Jak opojné je zjištění, že jsme se evolucí dopracovali právě k tomuto bodu, kdy můžeme vnímat na svém těle a ve svých prožitcích právě tuto univerzálnost, které jsme součástí.
Otevíráme se informačním proudům jako květy, které to dělají každý světelný den, jen proto aby naplnili to, co mají v genetickém základu.
Je tu jen jedno zastavení, které může trvat několik životů. Musíme se k těmto informacím prožít svou zkušeností a hlavně pokornou zkušeností. Pokora znamená minimalizovat své nabubřelé já, které vytváří dojem zapomnění a pokora také znamená osvobodit se od své mysli, která je dobrým spolupracovníkem nabubřelého já. Proto rozvíjíme vnímavost, abychom dokázali poodstoupit z těchto lapačů pravd a vidět univerzálnost nás samých.
Dokážeme- li pochopit a rozuzlit svůj životní příběh, narovnáme se jako stéblo trávy a splyneme s božským kosmickým vědomím a se zemí, s podstatou a formou, která je v nás i mimo nás. Je to příběh nás samých o rozpuštění své oddělenosti a splynutí s celkem, jehož jsme a byli vždy součástí. Vnímavost je každému dána svou mírou citlivosti, však citlivost vězněná v silných poutech ega může mít velmi destruktivní vliv na tělo i vlastní psychiku. Proto rozvíjejte svou citlivost, ale současně pracujte na zdravé sebedůvěře, prohlubujte míru pochopení, zbavujte se chtivosti a vůle ega za každou cenu zvítězit.
Vnímejte svůj vklad, který pokládáte k nohám své citlivosti.
Lásku bez podmínek.
Nezaujatou lásku a prožitek, která narovnává vše, co jsme si svým přístupem dokázali zauzlit. Prožívat se k nezaujatosti znamená osvobozovat se od své zaujaté a neobjektivní mysli a jsme opět u podstaty prožívání jednoduchosti, oddanosti, štědrosti, opravdovosti a jiných archetypů vlastností a ctností, které jsou zachyceny v mých sochách a obrazech.
Jejich význam a prožitá podstata nám lemuje cestu k vědomému prožívání. Jako dopravní ukazatele upozorňují vaši vnímavost. Od zapomnětlivosti vracejí vaše oddělené vědomí k podstatě universálního celku. Zástupnost díla, vyobrazení vlastnosti, zhmotněné poselství v obraze či keramické soše napomáhá naší vnímavosti v čase a prostoru duchovně zrát a postupně niterně splynout s příběhem celku, našeho univerza. Každým uvědoměle prožitým okamžikem budujeme svou niternou průchodností cestu k novému. Máte-li důvod se zastavovat, vracet a ověřovat svůj styl, potřebujete ještě trochu času k tomu, aby dozrálo vaše vědomí k přesvědčivosti a moudrému ústupu z kola zapomnění.
Pro vás Mawu
Madona Therapy

© ART MAWU 2014