Prázdninové dívčí ARTE a kroužek ARTE dynamické tvořivosti
pro dívky od 6 let

Vzhledem k tomu, že plánuji v těchto dnech další tvořivou a rozvojovou dílnu pro dívky na letní prázdniny 2018 a také vzhledem k tradici příměstských táborů, které jsem založila ve Velké Polomi v tvořivé keramické dílně ROZPUK, by bylo dobré si připomenout jakýsi vývoj mého působení ve Velké Polomi, který spolu se mnou ovlivňoval a ovlivňuje nejen naplnění volného času dětí, ale také i jakýsi jejich vývoj v čase a prostoru.
Nabídka služeb centra rozvoje tvořivosti Alma Mater, z.s. nejprve probíhala přes kroužky výtvarné, taneční, keramické, prázdninové celodenní programy, kdy jsem si zvala různé známé lidi, které se vedle mě objevili k tomu, aby naučili děti jednak technice, ale také i tvořit.
Proto jsem se také při této cestě naučila spoustu různých výtvarných technik, však málo kdo z těch, kteří učí, dokážou vnímat i toho druhého, tedy děti jako ZDROJ právě své vlastní tvořivosti.
Prošla jsem si léty, které jsem potřebovala právě k tomu, abych si uvědomila tyto přístupy lektorů a nabrala tak potřebné odhodlání a odbornost k tomu, abych učila a přetransformovala výtvarný kroužek na něco, co bude daleko přínosnější pro děti, neboť se naučí samy vnímat svou tvořivost, své možnosti růstu, výrazu, kresby, modelování, naučí se točit na hrnčířském kruhu ne svým lpěním na výsledku, ale svým pokorným odevzdáním se technice a svému vnitřnímu rádci.
Naučila jsem se na Lidové konzervatoři v Ostravě techniku keramického umění, absolvovala jsem spoustu dalších týdenních nástavbových kurzů avšak k tomu, aby začaly děti tvořit samy, jen technika nestačí. Je zapotřebí také pracovat se svým nitrem, se svými talenty, schopnostmi, silnými i stinnými stránkami, prostě s tím, co nám je dané a také s tím, jak se sami svým myšlením a vnitřními reakcemi stavíme k tomu, co nám je dané.
Talenty, tvořivost a jejích rozvoj souvisí s touhou nitra něco sdělit, sdílet samu podstatu sebe a umožnit tak sobě, své dušičce pohled na to, kým jsem. Ano v dílech, ať je to dílo umělecké či dílo dětí či dílo profesní, všude tam se promítá to, kým jsem. Pakliže nepoužíváme zkopírované náměty z internetu a z jiných zdrojů a vedeme svou tvořivost svými niternými obrazy (ne myšlenkovými), máme možnost při takové tvořivosti zrát, nabývat více jistoty se sebou, vnímat své rysy, které se objevují ve vlastní tvorbě, více sobě rozumět a sdílet se sebou jakousi jistotu, která nás zaplavuje všude tam, kde se podíváme na to, co jsme vykonaly. Naučíme se zvládat své myšlení, které mnohdy jde proti našim talentům a vlastní individualitě.
Proto jsem se začala časem ubírat směrem předávání zkušeností hlavně děvčatům, protože jim nejvíce dokážu zprostředkovat to, čím jsem si sama prošla. Je spoustu dětí šikovných, manuálně zručných, mají spoustu svých nápadů a dokáží je rychle realizovat již ve svém mladém životě.
Je však spoustu dětí či děvčat, které jsou tvořivé, však nevěří si, mají určité zábrany, strachy, někdy i vzdory, které je brzdí v tom, aby se mohly radovat ze své tvořivosti v životě a svobody projevu.
A pak jsou děti, které jsou jiné už od malinka, mají neskutečně silnou vazbu na své nitro, mají mystické zážitky a šokují tím své rodiče a tvořivost je jejich zdrojem zábavy a neskutečného naplnění, protože jedině v této tvořivosti mohou uniknout do svého světa, který je tak jiný, než ten náš.
Ano, jsme zvyklí žít s rozumem a podřizovat jemu svůj celý život. Pro tyto děti, kterým třeba možná nejde ani moc škola, je život v takovém světě rozumu, plné matematiky, českého pravopisu a anglických slovíček hodně těžký a může se stát i utrpením. Však právě tyto děti nám přišly pomoci do světa rozumu vložit zase jiný list poznání. Přišly nás učit a každý rodič, který si toto uvědomí zjistí, že má opravdu doma Boží požehnání. Skrze tyto děti dostali šanci rodiče postoupit dál ve svém vědomí, ve své duchovnosti a těchto dětí je tady velmi mnoho mezi námi.
Proto netrapme je svým nevědomím a zkusme se vcítit do jejich světa, zkusme jim nabídnout tvořivost, v které budeme všichni spokojení, děti i učitel a samozřejmě i rodič. Je to otázka evoluce v čase a prostoru, za několik desítek let bude samozřejmé to, co nyní považujeme ze nestravitelné. Právě tyto děti a chápající rodiče se budou podílet na změnách ve společnosti, které nás čekají ve smyslu vnitřní transformace. Jejich vnímavost je tady mezi námi, moudrost také a záleží na nás dospělých jestli budeme autoritou svých osobností děti otvírat či blokovat a uzavírat.
Proto jsem postupně přešla na kroužek ARTE dynamické tvořivosti a arteterapie, aby všem dětem, které se chtějí rozvíjet byla dána možnost najít své vlastní pojetí, individualitu a radost z tvorby, která je spojená s jejich vlastním nitrem. Pro všechny tyto děti je kroužek ARTE dynamické tvořivosti a arteterapie určen.
Přikládám fotografii od dívek z kroužku ARTE tvořivosti, který probíhá ve Velké Polomi pod mým vedením každou středu v odpoledních hodinách. Nevyčerpatelné téma dívky, která tančí v jejich představách a umožňuje jim poznat sebe. Přes počáteční obrazy z pohádek v jejich představách se časem dostáváme k jejich vlastnímu pojetí. Stačí navštěvovat ARTE půl roku a děvčata začínají tvořit ze sebe, což jim dává neskutečnou radost a naplnění.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

PC193654zm.JPG P2023704zm.JPG

© ART MAWU 2014