Marie Matka a komunikace s ní - moudrost a hřejivá vlna energie přichází

Přikládám pracovní fotografií nové bohyně, kterou jsem začala vyrábět. Někdo by řekl, že světlo vedle sochy je záležitostí optiky a světla. Ti, kteří komunikují s energií a poselstvím Matky Marie vidí a cítí z fotografie její přítomnost. Než jsem začala točit na hrnčířském kruhu, byla jsem s Marií v kontaktu a začala jsem  dělat bohyni na její rady. Je to lazebnice, která již při mé práci pomáhá odvádět z pohledu žité pokory  prožité negativní emoce, strachy, úzkosti a jiné informace z těla, které byly kdysi v nevědomosti nabraným osudem prožity a derou se skrze tělo ven. Může nám být pomoženo, ale musíme se odevzdat a stále vidět a cítit všudypřítomnou lásku 

Každý vidí to, co potřebuje, podle úrovně svého vědomí, někdo optiku čočky, někdo anděly, já vidím a cítím energii Marie, protože je patronkou mých madon a bohyň a všechny mé sochy vycházejí z její energie a pochopení bezpodmínečné lásky a cítím její podporu a vedení.

Jdeme dál, škobrtáme či se vracíme naším životem přes jednotlivé prožitky a situace k tomu, abychom pochopili, co je to milovat a žít v pravdě k sobě.

Nemiluji-li ostatní, nemiluji sebe. Nemilujeme-li sebe, nemáme rádi ani ostatní.

Rozvíjejme sebe, hledejme zdravou lásku k sobě, ke svému rozprostřenému božskému vědomí ve vesmíru. Pak se neztratíte v mysli. Rozvíjejte svou duchovní cestu komunikací s duchovními bytostmi, obracením se k božskému, tak abyste si zvykli na to, že vaše mysl není to hlavní. Dáte-li přednost intrikaření a manipulaci, znamená to, že děláte krok proti sobě a lásce, manipulujete s láskou. Pak je málo citu – duchovní síly, která sytí. Také se může stát, máte-li silné ego, nespokojenost a různé jiné vzdory, přes úroveň ega tohle nevidíte. 

VNÍMAVOST, VĚDOMOST, CITLIVOST, LÁSKYPLNOST, ÚSTUPNOST EGA, tohle jsou vlastnosti, za které se nemusíme stydět, ale naopak. Tyhle vlastnosti pokud se naučíme žít, umožní nám vnitřní klid a odevzdání se vyšší moci.

Duchovní patroni tady jsou a záleží jen na nás, jak dalece dokážeme uplatňovat žitou pokoru v každodenních reakcích., jak opravdově a hluboce s nimi prožíváme nitrem své každodenní situace, ale také jak jste schopni být bdělí a každou přítomností s nimi komunikovat. Jsou velkými pomocníky při překonávání naší mysli, rodinných vzorců, vzorců myšlení a myšlenkových pochodů. Vytvářet si svou duchovní cestu vzhůru komunikací je nutné k tomu, abychom neuvázli v mysli a v zažitých vzorcích.

Mé madony a bohyně, ARCHETYPY PANEN A CÍSAŘOVEN tady jsou proto, aby připomínaly lidem, pro co je třeba se rozhodovat ve své mysli. Vedou k ctnostnému způsobu života. Není to směšné a úsměvné či nemoderní, ale nutné. Tato výchova v nás a ve společnosti pokulhává a pokud chcete se posunout vnitřně dál, je potřeba tříbit svůj charakter, rozvíjet vnímavost, citlivost, vidět, kde děláte přešlapy, kde naopak kde máte deficity lásky či nabubřelé ego třeba v podobě pýchy a nadřazenosti.

Dnešní duchovně pokročilá doba po nás chce, abychom se učili správným prožitkům, vědomosti a bdělosti. Učme se vnímat více srdcem než rozumem.

Učme se nespokojenost přetvořit ve vděk za to, co máme a kde jsme. Tohle jsou úkoly, při kterých nám pomáhá energie Marie tohle zvládat. Pochopením jejího poselství se učíme lásku bez podmínek.

Budujte si svůj duchovní kanál. Tohle je rada, jak se neztratit ve svém egu, v mysli, která neustále nabízí cosi, co potřebujeme překonávat. Staré vzorce myšlení a chování bez pořádného odevzdání se Bohu, bez pochopení lásky bez podmínek nepřekonáte. Vždy přijde pokušitel Satan, který pracuje v mysli a naloží vám víc. Naučte se odevzdávat, propojovat se s vaší božskostí. Postupně odkládejte, odevzdávejte. Odevzdej, tak jak já…. Jak se praví v jedné z nových písniček Evičky Světelské: Odevzdej, tak jak já. Ještě není nahraná, ale brzy bude.

https://www.youtube.com/channel/UCdAHn3ysbjl3bDX_5HQl-Mw

Přeji úspěšné budování duchovní cesty, která vás nikdy neopustí. Je přímo nutná pro jakékoliv řešení problémů, ale i pro klidné posečkání a pohýčkání své duše v hřejivé lázni příjemných pocitů, které se vám rozlijí v těle a hřejí všude tam, kde si duchovní bytosti usmyslí Vás obdařit.

Pro Vás
© Dana Skokanová

 

 

DSC_1123oř1.JPG

© ART MAWU 2014