Jen odpuštěné prožitky mohou odejít
Mysl má tendenci neodpouštět, ponechávat si nepřijaté činy a ještě si je v další fázi předhazovat a vyčítat. Nikdy nesmíme litovat toho, co jsme udělali. Popíráme tím svůj výběr osudu, což není pokorné přijetí, které nás dovede do klidu a rovnováhy.
Pokorné přijetí také znamená nezříkání se sebe a svých hodnot, ale v nadhledu a s důstojností přijmout jakoukoliv změnu. Nezříkáme se své důstojnosti, která pramení v čistotě a úctě k sobě.
Důstojnost vyrůstá z našeho středu, z možnosti uvědomělého růstu a projevu.
Důstojnost je zdravě sebevědomá žena, která nám říká o sobě, že si váží a cení svého nitra víc, než nabízené rozmařilosti či prostopášnosti. Naše důstojnost všem říká okolo, že svou hodnotu známe, umíme s ní nakládat. Naše důstojnost je tak silná, že ani strach, který se podbízí ji neohrozí.
Důstojnost vždy ví odkud pochází a co má dělat. Důstojnost si střeží své prameny v lázni svobodného ženství v nás. Důstojnost je naše koruna císařovny, kterou si zasouváme do svých vlasů. Důstojnost společně s úctou k sobě rozvíjí náš um vládnout našemu talentu, být doceněna sama sebou. Budujte svou důstojnost jako silnou základnu pro svou hodnotu a vážnost. Důstojnost sílí, můžeme-li se opřít o svůj střed nitra. Důstojnost rozsvěcí průchodnost, prochází našimi všemi energetickými centry, aby společně s našim vědomím vstoupila do našeho těla a umožnila v pravdě čistý rozvoj a poznání. Mohu pokorně přijímat druhého, jeho čas vývoje a proběhlé činy, však obracejte se nejprve sami k sobě. Vnímejte svůj čas, své změny s pocitem vnitřní spřízněnosti s vlastní důstojnosti a odvahou si umožnit svobodu a dát sobě pravdivé pochopení.
Důstojnost otevírá bránu svobodnému rozhodnutí zbavit se útrpného čekání na to, až vaši hodnotu docení právě ten, po kterém vyžadujete uznání. Důstojnost je v nás, ne mimo nás. Chovejme se důstojně a zbavíme tak ostatní možnosti o nás pochybovat.
Důstojnost sílí našim niterným přesvědčením zastávat právě to, kým jsme a k čemu směřujeme. Naše důstojnost se opírá o lásku k sobě, která nevychází z lidského sobectví, ale z potřeby být v rovnováze se svým prazákladem ve skrze čistým.
Materie je naší oporou a chrámem, v kterém žije naše důstojnost. Naše vnitřní císařovna vždy ví, kde tento chrám má hledat. Do tohoto chrámu chodí každá žena bez rozdílů, každá, která ví, že důstojnost sytí její bohatství. Její odvahu vnímat své tělo jako nástroj vesmírného, aby jejími ústy promluvila ženská krása, čistota a odvaha si jít svou cestou.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

20161018120322_00002ořezzmvodoznak.jpg

© ART MAWU 2014