Důvěra v sebe
aneb
co dělat, abychom si více věřili

Myslet si o sobě něco, znamená, že mysl dělá závěry na základě svých prožitých zkušeností. Mysl v zásadě používá a vychází z předchozích závěrů, které jsme prožili a svou myslí, úrovní ega a prožitými emocemi, pojmenovali a zařadili mezi dobré či špatné. Nebo také naše mysl může přijímat velmi dobře názory od druhých, podle toho, jakou máte silnou vnitřní základnu nitra, o kterou se můžete opřít. Jestli máte silnou vazbu na své nitro a můžete se o něj opřít, ani zdaleka tak mysli se nepodaří narušit tyto základy pravdy k sobě.
Pokud jste se naučili naslouchat a řídit se názory ostatních, tedy jejich myslí, pak se postupně začíná vytrácet váš vztah k vašemu niternému základu a začínáte se nemít vnitřně o co opřít. Toto spojení se přeruší právě zapomněním na svůj prazáklad uvnitř sebe a začneme se spoléhat na schopnosti a vlastnosti toho druhého člověka, který je vždy připraven nám dobře poradit.
U dítěte je v této roli nejdříve matka a otec, sourozenci, pak kamarádky, partner, děti atd. Je málo takových rodičů, co nechají své dítě své svobodě a svému propojení. Ihned začíná myšlenková smršť rad, postojů, posudků, odsudků a strachů. Je málo takových partnerů, kteří nechají svého milovaného svobodně se rozhodovat ba dokonce, kteří podporují vaši sebedůvěru. Ba naopak ego toho druhé často využívá své pozice vlastnění a nadřazenosti, rozdává rady ze svého úhlu pohledu, ne však z vašeho úhlu pohledu.
Máte-li slabší schopnost přijetí sebe samého, zpočátku odoláváte tlakům myslí druhých, však časem si přivyknete se na ně obracet o radu a za další čas se může také stát, že bez nich se už vůbec nedokážete rozhodnout a ještě v horším případě, to necháte na nich, abyste se nemuseli vůbec rozhodnutím trápit.
Toto postupné oddalování se od svého nitra a od své schopnosti stát ve svém středu se svou odvahou, statečností i ústupností zároveň, nám přináší právě úbytek sebedůvěry a vlastní schopnosti vnímat sebe i svět v pravdě a objektivnosti. Sebedůvěra se buduje svým vztahem k sobě. Svým upřímným vztahem k sobě ve vší pokorné lázni svého nitra. Slabou důvěru mají většinou ti lidé, kteří hledají svou sílu v tom druhém.
Buď vám někdo svou sílu vnutil a vy jste kývli, zvykli jste si a nebo jste dotyčnému, ještě dříve než se vnutil odevzdali svou moc sami.
V dalším případě mohou být útoky ještě silnější, které si direktivně nárokují vaši oddanost a berou vám vaši možnost rozhodnout se. Ať už je to kdokoliv ve vašem životě, rozhodně to vypovídá o tom, že si máte nahromadit tolik ponížení vašeho vnitřního domova, kolik potřebujete odvahy k tomu, aby jste se postavili do svého středu a dokázali se za své údolí moci postavit, jednou provždy.
Vnímám svůj střed, ach Bože,
ústrkem jdu vpřed, cože?
S důstojností a silou krále,
postupuji svým údolím moci dále.
Jak se praví v jedné z mých básní, „Údolí moci“, která objasňuje poselství madony Živy.
Jste-li v čase ještě dítě a jste nuceni ustoupit a poslouchat, přijměte tuto cestu, kterou jste si vybrali. Je součástí jedné velké dlouhé cesty vašim životem.
S pokorou se obracejte ke svému nitru a vnímejte jej s láskou a úctou. Ponížení, které slyšíte a mysl jež vám předkládá, berte jako součást vaší cesty a vašeho učení. Není třeba se strachovat, můžete být se svým nitrem stále v kontaktu, můžete mu věřit a nechat se konejšit v jeho náručí, můžete vše pozorovat ne z mysli toho druhého, ale ze svého středu.
Byť jakoby odevzdáváte svou moc, vy víte, že to tak není. Jakoby jste pochopili poselství madony Ariany a moudře ustoupili. Jste stále se svou mocí v kontaktu a i přesto, že se nemůžete sami svobodně rozhodnout, může vám být blaze, neboť víte, že jednou přijde den, kdy s láskou vykročíte se svou vlastní mocí do života tady a teď. Jen musíte počkat, až přijde ten správný čas.
Vnímejte svou naději, svou dívku s obrazy, která pozoruje svou mysl a vědomě prožívá s nadhledem svou ústupnost, která nevyrůstá z lítosti a potlačení, ale z moudrosti a nadhledu.
Vše pozorujete z vyvýšeného místa svého středu, který patří jen vám a vašim pokorným prožitkům.
Mějte na paměti, že vše vyrůstá z vesmírného semene, které nepadlo daleko od vašeho středu, niterného středu.
Budujte svůj střed tím, z čeho pochází. Rozhodujte se svým přijetím a láskou, ne strachem, lítostmi a opovržením k sobě samému.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

klid tisk.JPG

© ART MAWU 2014