Archetyp Panny, Papežky, velekněžky tarotu

Na archetyp Panny, Papežky můžeme nahlížet, jako na ženu, díky níž se duch stává tělem.
Žena, která zachytí do dělohy božskou jiskru, ochraňuje ji, vyživuje a nakonec přivede na svět.
Ona je nádobou transformace.
Pečuje o zrození a znovuzrození, ale neřídí je.

Tento archetyp ženy již tradičně nevytváří zákon, ale je nástrojem jeho uzákonění, svůj osud neřídí, ten se odvíjí tak, jak je psáno.
V Jungovských pojmech by Papežka mohla symbolizovat ženskost, spirituálně rozvinuté Self.
Papežka je Velekněžka a Panna, která slouží duchu, střeží staré, je ovládána láskou, drží knihu proroctví, ale nenaplňuje ji. Papežka zosobňuje trpělivost a pasivní čekání. (Sallie Nichols, 2012)
Po prostudování tarotového archetypu Papežky jsem si uvědomila, že mé keramické sochy, madony, dívky, panny, které mají svá jména jako např. Seiling (dobrota), Dorin (celistvost), Marie Anna (štědrost), Elen (pečlivost), Eliška (oddanost), Madlen (účastenství), Dana (skromnost), Romana (pravdivost), Blanka (věrnost), Katrin (jednoduchost), Rebecca (Umírněnost), Leona (opravdovost), Panna Marie (přijetí), atd. které jsem intuitivně vyrobila, všechny tyto postavy soch patří do tohoto archetypu Panny – Papežky.

Většina žen a dívek, které osobně znám a přilnuly v čase k určité madoně z tohoto archetypu a nebo si ji koupily, opravdu vnitřně některé z nich spějí k produchovnění, učí se ovládat lásku a všechny vlastnosti a ctnosti, které potřebují k tomu, aby zažehly v sobě víru a poznání v sebe a vesmírný řád.
Jsou to ženy, které nežijí zatím aktivně žité božství v tomto čase, ale vnímají je a učí se ovládat bezpodmínečnou lásku a svůj tvořivý potenciál. Vnímám u těchto žen jakési potřebné nabývání duchovnosti, hledají, objevují, rozvíjejí své možnosti a nabírají si určitou míru poznání, která je zapotřebí, aby se posunuly k dalšímu archetypu Císařovny, která je o krok dál.
Pro vás Mawu
Madona Therapy

čistotamini.jpg čistota tri mini.jpg EliškaTRImini.jpg

© ART MAWU 2014