Jak pracovat s madonou?
Máte-li ji doma, nebo máte kartičku či obraz, dejte si ji někde, kde je váš koutek, kde máte klid a nebo, kde cítíte, že je to váš prostor. Samozřejmě při vší práci na sobě, jsme zvyklí reagovat podvědomě podle starých vzorců chování.
Myšlenky naskakují podle toho, co prožíváme. Máte-li pocit, že jste se ztratili v egu, v situacích, v myšlení, či nevědomě se chováte a nevíte, kde je vaše vědomé bytí a pravda, pohleďte na madonu, která je vám blízká a ladí vás právě k vašemu nitru. Opouštíte emoce, názory, chtění mít za každou cenu pravdu a umožníte sobě jakési rozvolnění svěrací kazajky, kterou jste si svými vnitřními reakcemi sešněrovali.
Madona přeladí svou přítomností a vašim zájmem. Pohledem na ni vytvoříte podvědomě nové spojení k vašemu středu, propojíte své vědomí s ní a umožníte transformaci svých pocitů.
Probíhá uvolnění vnitřní atmosféry ze vzniklé a prožité situace. Umožníte odevzdání problémů vesmíru. Naladíte se na klid, usnadníte odevzdání či zpracujete vzniklé emoce a umožníte sobě vyjít z komplikovaného vnitřního stavu do klidu a rovnováhy.
Při pohledu na madonu vás mohou napadat slova, pocity, vše můžete zaznamenat na papír, zakreslit, tím lépe uvolníte a odevzdáte rozladění. K tomuto nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti, naopak se budou rozšiřovat.
Ponořte se do obsahu madony, vnímejte její věk, dobu v které žila, šaty, které nosila, jak se asi chová, jakou má povahu, jakou má v sobě moudrost. Všechny tyto obsahy lze vnímat a také lze toto vnímání rozvíjet. Vytvářejte si jakousi imaginaci, trénujte se ve všímavosti, protože každá naše pozornost a nové objevení souvisí s vašim vědomím. Postupným zcitlivěním se naučíte cítit a vidět obecné v jednotlivostech. Veškerý makrokosmos je v mikrokosmu, tedy v nás. Každá částečka v nás souvisí s tím, co tvoříme. Učte se vnímat čistotu a lásku bez emocí a podmínek, překonávejte své vzdory a limity a zažité reakce. Madony jsou vašimi průvodci při každodenním procesu tvorby vašeho vnitřního života.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

P3102166.JPG Amarilis a Katrin u Evči.jpg Ziva a Diana Ilona ořez.png

© ART MAWU 2014