Poselství přírodních kamenů

Přírodní kameny ( druhý význam léčivé) se navzájem liší vnitřní stavbou, uspořádáním částic, barvou, chemickým složením a samozřejmě i energií, kterou na nás působí.

Můžeme pozorovat, že ke každé madoně patří jiný kámen. Řídím se citem a možná i informací, která mi říká, „Tento kámen je v madoně obsažen a tím správným způsobem doplní obraz jejího charakteru“

Charakter madony a informace o něm odečítám vždy až je plastika dekorována šperkem. Šperk na plastice v sobě nese zvláštní poslání. Je poslední tečkou v procesu tvorby a ladí madonu do příslušného charakteru měsíce.

Práce s kameny je pro mě velmi inspirativní v tom smyslu, že jejich informační energii, kterou cítím ve svých rukou, přiřazuji pocitům a pro pocity hledám slovní vyjádření takové, abyste si mohli jeho roli představit a vnímat jeho sílu.

Svým pohledem vnímejte kámen, jeho barvu, tvar, průchodnost, plnost, svobodu a tak dále...

Tyto formy i když nejsou živé, jsou tady pro nás, pro naši inspiraci, krásu, zdraví a vnitřní rozvoj.
Pro potěchu duše, která si sama vybere, co je jí příjemné.

 

 

© ART MAWU 2014