Můj ostrov

Vzdálený a přece skutečný. Ostrov snů, kde vládne oáza kamarádství, harmonie a dohody, překonávání životních situací.

Ostrov pokladů a naší tvořivosti, která otevírá naše smysly k tomu, abychom více poznali sebe a svět kolem nás.

Bujarý ostrov plodnosti pod jednou střechou bez soupeření, ctižádosti a bezohlednosti.

Ostrov moudrých delfínů, kteří odhalují svět lidského chování a vyzvedávají nad hladinu všechny ctnosti, které mohou prospět člověku k tomu, aby život plynul v dohodě se všemi a s každým bez vzájemného omezování, bez nároků na toho druhého.

Vlastní ostrov je vlastně všech a každý uvnitř i vně respektuje suverenitu, originalitu toho druhého ku prospěchu celku i jednotlivce. Ostrov snů nás nutí se zamyslet, co je sen a co je skutečnost a také nás nutí něco pro to udělat, abychom jen nesnili o tom, co by kdyby, ale abychom to pravé, harmonické žili právě tady a teď.

Naše srpnové ARTE jistě přispělo k tomu, abychom si s děvčaty uvědomily spoustu nového o sobě a také o svém ostrovu v sobě, který zajisté budeme ještě dál a dál objevovat a poznávat.

Podívám-li se zpátky do naší galerie na http://www.rozpuk.com/galerie/226/prazdninove-divci-arte-2019/2.-termin/, mám někde v sobě založeny všechny přítomné okamžiky, které jsme společně s děvčaty prožily a dohromady tyto okamžiky tvoří zase jedno větší poznání sebe, neboť skrze tvořivost, zábavu, tanec, umění, příběhy, intuitivní kresbu, zvířata, skrze naše písničky probíhaly uvědomovací procesy o sobě samém a o tom, že nestačí mít jen talent, ale je nutné rozvinout sebe jako dobrého člověka, který svým talentem chce něco ostatním říci a hlavně sobě.

Talent tvořit je jen začátek a posílá nás k tomu, abychom se zamysleli, jak budeme svoji tvořivost uplatňovat v životě. Tak, aby rozvíjela nejen člověka samotného, tedy sebe samotného, ale i ostatní. Proto jsem založila ARTE dynamickou tvořivost a dívčí ARTE, abych rozvíjela nejen sebe, ale i děti, které tohle budou posílat dál. Budou se učit uznávat ty správné hodnoty skrze tvorbu.

Tvořivost je základem spokojenosti v lidském životě, ať u dětí, tak u dospělých.

Učme se tedy tvořit s dobrým srdcem, moudrým nadhledem a se vzájemným respektem.

Učme se tvořit nitrem tak, aby vždy bylo naše láskyplné nitro naplněno tím pravým ořechovým nápojem, který bude dodávat sílu a svěžest.

Učme se tvořit tak, abychom svou bezohledností a ctižádosti neválcovali okolí.

V našem ARTE je možno tvořit a rozvíjet se jen na principech uznávání sebe, ale i toho druhého. Suverenitu ctíme, však jsme schopny se prolínat, zrcadlit si a ze všeho si brát poučení. Bdít nad svým umem a ctít ho.

Ctíme-li sebe a svůj um, ctíme i toho druhého. Není třeba pak soutěžit, dokazovat si prvenství či nějak se o úspěch drát.

Naše ARTE je založeno na principech upřímného posečkání ve své tvořivosti, která se prohlubuje dál tím, že se necháváme vést intuicí přes své hranice a limity. Naše tvořivost se prohlubuje vnímavostí, upřímným dotykem toho niterného. Hraní si na tvořivost není možné, neboť tato iluze zabraňuje skutečnému vlastnímu proudu se prodrat na papír či do díla (z keramické hmoty).

Jen upřímná zpověď je možná. Pouštíme vlastní písničky, které otevírají zámky bran a jsme vpuštěni do příběhů, které vznikají na výkresech dětí, posléze jsou jimi sepsány. Na tyto příběhy vznikají nové písničky, které zachycují dětskou tvořivost v podobě příběhů a pohádek a takto naše společná tvořivost vlastně nemá konce. Díky za ni.

Přijďte i vy či vaše děti ochutnat atmosféru ARTE. Vytváříme si náš bujarý ostrov nápadů, rozvinutých příběhů, pomocí kterých, společně s technikou keramiky a mnohými jinými uměleckými technikami, si dokážeme vystavět svůj prostor.

S písničkami Evičky Světelské, s intenzivními prázdninovými dílnami, dokážeme probudit v sobě tvořivost, která vyvěrá z naší přirozenosti, upřímnosti, láskyplnosti. Na těchto základech můžeme stavět, růst, bavit se a radovat se z krásných výrobků, originálních čili vlastních.

Přeji hezké dny, plné zábavného tvoření z vlastního zdroje.

 

© Dana Skokanová

P1011047.jpg P1011119.jpg

© ART MAWU 2014