Intuitivní tvorba jako součást chápání sebe samých.
Její místo a poslání v arteterapii, v procesu sebepoznání,
zvláště pak při rozvoji tvořivosti, empatie a pocitové vnímavosti.

Vzhledem k tomu, že nyní píši svou závěrečnou práci k obhajobě ke studiu Arteterapie, některé zajímavé části vám zde uvedu, neboť je v ní spousta mého času a práce, kterou mám za sebou a zabývám se v ní právě tématem madon a celé mé intuitivní tvorby, kterou propojuji v praxi s kroužkem ARTE Dynamické tvořivosti a také v poslední době i s intuitivní arteterapii.

Archetypy madon intuicí vyzískané

Svou intuitivní tvorbu používám při práci s dětmi k rozvoji vnímavosti, empatie, tvořivosti. Tím, že madony a bohyně obsahují archetypy vnitřního já, mám co říci právě ženám, které chtějí měnit své životní postoje, které hledají informace k tomu, jak žít ve prospěch své vnitřní ženy a ne proti ní.
Zabývám se taktéž otázkou odděleného myšlení od vědomého bytí a životem v intuici a z tohoto pohledu využívám své dílo jako spojnici, která pomáhá propojit vlastní uvědomění se sebepoznáním a rozvojem osobnosti.
Z pohledu knihy Carl Gustav Jung a tarot, pozorujeme-li představy, které promítáme do vnější reality jako odrazy té vnitřní, poznáváme sami sebe. Tarot a jeho postavy mají původ v hlubokých vzorech kolektivního nevědomí a tyto postavy vytvářejí most mezi nevědomím a vědomím. (Sallie Nichols, 2012) Z tohoto pohledu i keramické madony, které vyjadřují vnitřní ženu, bohyni působí na nevědomí člověka a díky projekci se můžeme dovídat o sobě samé, zviditelňovat a uvědomovat své přístupy.
Po přečtení této knihy jsem zjistila, že mé keramické madony a bohyně patří do dvou archetypů dle tarotových karet Velké arkány, archetyp Panny -Papežky a archetyp Císařovny, Velké matky, Bohyně, Madony.
Archetyp je prototypem věci nebo ideje a nejenom podoba věci či postavy, ale i chování hrdiny, jeho vlastnosti a skutky mohou být archetypální. Arche je počátek a typos je vzor. (Stehlíková Babyradová, 1999)
Aniž bych tehdy věděla o konkrétních archetypech, které v madonách přebývají, psala jsem společně se svou vnímavostí a intuicí poselství, která dávají madonám právě psychologický obsah, neboť díky němu mohu madony v arteterapii a v procesu sebepoznávání a rozvoje své individuality používat.
Vyjadřují v sobě cosi nadčasového, cosi co podrobným prozkoumáním působí na naše vnitřní já. Společně s poselstvím a vlastností, kterou v sobě madona nese mohu používat jejich vyobrazení v podobě karet k rozvoji vnímavosti k uvědomování si vnitřního života v nás.
Dle přiřazených vlastností jsem si začala všímat, že některé vlastnosti jsou stálé - pasivní, že je můžeme ovládat, jako věrnost, pečlivost, skromnost, upřímnost, opravdovost, účastenství, oddanost, šlechetnost atd. Pak jsou ale vlastnosti silnější, jakoby měly v sobě pohyb a možnost aktivní změny, např. rozhodnost, odvaha, houževnatost, průchodnost, vnímavost, vědomost, novátorství, ústupnost, optimismus. Těmito vlastnostmi můžeme měnit, vykonávat, vládnout. Podle pocitového vnímání těchto vlastností jsem v madonách objevila dva důležité archetypy žen.
Podrobněji o těchto archetypech vám napíši příště.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

P5052490ZMOŘ.JPG P5052497zmoř.JPG P5052500Zzmoř.JPG

© ART MAWU 2014