Intuice s námi
Třpytivý dotek intuice můžete vnímat, jakoby jste tvořili něco, co dopředu nejste schopni promyslet a vidět. Řídíte se jen svoji odvahou udělat tah bez vaší mysli a logiky. Intuice se vás dotýká jen při správném naladění na svobodnou mysl, prostou nějakých očekávání a výsledků. Intuice je jako štědrá víla, která obdaří každého, kdo svou pokorou přijme její pravdu. Intuice je uvnitř i vně. Sytí jen tehdy, začnete-li ji vnímat a projevovat.
Intuice je zvláštní propojení vašeho bytí s ní a umožňuje vám zachytit její vzkaz. Intuice pomáhá uvědomění.
Zvědomuje vnitřní obsahy, které díky vlastní tvorbě se vyjeví na povrch.
Odevzdáním se intuici, se vydáváte na objevitelskou cestu, kdy rozum je jejím dílem vždy překvapen.
Logický rozum nechápe intuici, však rozum v srdci intuici vítá a spolupracují.
Intuice je vesmírný proud, který uvolňuje cestu k širšímu poznání.
Chytrost je poznaná nutnost.
Splývá-li s širším poznáním, směřujeme k vnitřní pravdě a moudrosti.
Trénujeme-li jen paměť chytrostí, rozšiřujeme svou chytrost, ne však širší vědění, které plyne z poznání. Širší vědění můžeme pochopit jen prožitým produchovněním. Pokorou, přijetím a svobodnou myslí.
Pro Vás Mawu

Madona Therapy

bohyně tisk.JPG

© ART MAWU 2014