Vážení a milí příznivci tvořivosti, která neutichá, 

dovolte abych i zde na Madona Therapy napsala pár řádek o prázdninovém týdnu pro dívky, které se chtějí rozvíjet, které rády tvoří a přitom poznávají sebe. Během roku máme s děvčaty ARTE dynamickou tvořivost propojenou s arteterapií. Záleží na tom, co dívky chtějí v keramice dělat, záleží na tom, jak se zrovna cítí a také záleží na tom, jestli mi zrovna přijde z intuice zpráva v podobě zadání, které pak navazuje na naši tvořivou činnost. Vzhledem k tomu, že ve své tvorbě se presentuji nejvíce jako keramička a točířka, tak nejvíce se věnujeme tomuto médiu. Na oddych pak používáme suché pastely a kresbu, jakoukoliv, která rozvíjí náš charakter a tvorbu.  Vyrábíme spoustu krásných výrobků, jsou to díla, která souvisí s našim rozvojem, z našim nitrem, s naším osvobozováním se od neposlušné mysli.

Prázdninový týden navazuje na tuto celoroční činnost a přináší děvčatům radost z tvorby, radost ze sebe, z pochopení a radost z rozvinuté intuice.

Celý program vycházel a navazoval na mou dosavadní uměleckou i duchovní práci, v které se stále vyvíjím. Během roku jsem intuitivně vyrobila na hrnčířském kruhu madony, které přinášejí poselství o prožitku a co je nutno říci, jsem se také prožila tímto poselstvím.
Použila jsem tedy jednu z madon Sávu -Viju do tématu pro děvčata a pomáhala nám se intuitivně napojit na svou vlastní sílu, řeku změn Vija.
Zpočátku se děvčata do své vlastní síly dostávaly velmi pomalu, teprve až odpoledne, kdy jsme k výkresům přišly po obědě, se síla rozproudila na výkresech a to až u druhých transformačních kreseb. Vlastní tvořivost a síla však může proudit jen, když odevzdáme co nás tíží, tedy odpustíme, takže i tímto si některá děvčata procházela. Tedy madonou Sávou-Vijou, která přináší hranice, sílu Vija, ale i odpuštění. Musím tohle zmínit, neboť opravdu nás tato madona provázela celý týden a výsledky jsou úžasné.
V úterý jsme pak navazovaly tématem vnitřní svobody, kdy děvčata kreslila křídla své vnitřní svobody, svého rozvoje atd. Tak to jsme se všechny vyřádily a opravdu jde na výkresech vidět, jak to má každá jinak. Všechny dílka spolu souvisí a pokud si je dáte k sobě, vidíte na nich společný jmenovatel svého dítěte. Je tam jeho osobnost. Dokonce i kloboučky, které si dekorovaly v Novém Jičíně souvisí s jejich osobností. V galerii www.rozpuk.com jsou vyfoceny společně s křídly a jde vidět, jak opět potvrzují osobnost děvčat.
Ještě bych se chtěla zmínit o písničkách, které jsme zpívaly a také pracovaly s texty. Celý červenec mi Evička posílala svou autorskou hudbu písní a já na ně psala texty. Učí děti hrát na klavír (viz předchozí článek) a všechny skladby pro ně skládá. Nově jsme složily a otextovaly 21 písní, z nichž jsme s děvčaty zpívaly tři – Řeku Viju, Křídly třást a O radosti snít. U kresby nám Evička hrála, hlavně v pondělí řeku Viju a velmi nás to podpořilo v práci i uvědomění. Myslím, že všechny jsme si prošly na výkrese jakýmsi transformačním procesem a o tom je tvořivost společně s intuitivní arteterapií. Také jsme narazily na slzičky u zpívání, které pramenily třeba i z odsudků, že neumím zpívat. Jsou to všechno nesmysly, které pak brání se svobodně projevit třeba i zpěvem písně a od srdce si zazpívat, ať už zpívám jakkoliv.
V pátek jsme celý den s přestávkami dekorovaly tašky. Barvily jsme, stříhaly, šily, lepily, přemýšlely a stále se k práci vracely. Opět, když se podíváte do galerie fotografií tašek, jde vidět, která děvčata mají podobné cítění, proto se třeba kamarádí, nebo třeba jsou z rodiny a mají něco společného.
Děkuji všem děvčatům za účast. Rok od roku je prázdninové ARTE na vyšší úrovni a to proto, že s Evičkou jdeme pořád dál, vyvíjíme se, pracujeme, tvoříme ve svém soukromém životě to, co pak předáváme dál mladším či dalším, hudbu, písně, verše, obrazy, sochy. Intuice je nepoznaná dáma, která otevírá po zásluhách to dobré, co v nás je. Pak také prožitky jsou lepší a hlubší. Děvčata byly úžasné. Dokonce nejmladší dívka z nás na závěr řekla, a tím bych uzavřela celé povídání o prázdninovém ARTE, že zpočátku nevěděla jak malovat, ale pak zjistila, že malovat srdcem se jí líbí více, než malovat podle zadání. Krásně vystihla vše.

Za skupinu ARTE dynamické tvořivosti a arteterapie
Dana Skokanová

P8090296.JPG P8070164.JPG P8080171.JPG P8090360.JPG P8090363.JPG P8100381.JPG P8100415.JPG P8100428.JPG

© ART MAWU 2014