Pokora a zároveň vnitřní síla

Nová bohyně Athea - přináší poselství síly a vnitřního prožitku, stát si za svým věděním, neboť to pochází z intuice. Nechejte se vést.

Od tebe, silná bohyně, čerpám vše, nač mi moje mysl nestačí. Učím se bdít každým okamžikem a vládnout vesmírným vědomím, které je rozprostřeno v nás všech tak, abychom se učili od sebe navzájem. Odolávám svodům mysli a ega. Zvláště v tento předvánoční čas pro ty, kteří pracují na osvobozování mysli a ze spárů hmotného vidění světa unikají, zvláště všichni ti, jsou velmi přezkušování ze svých vnitřních reakcí, zda se nebojí pohlédnout do tváře čistotě, bez falše a pozlacených cihel hmotného štěstí.

Bohyně Athea připomíná naši vnitřní sílu, která bdí, připomíná sílu vnitřního přesvědčení opřeného o vesmírné v nás, o božství, které v každém z nás bdí a stráží neprozkoumaný prvek naší osobnosti. Bohyně Athea hovoří s naším vyšším Já a umožňuje napojení na vesmírný tok informací, zatímco naše mysl odpočívá. Nevyvolává žádné pochybnosti v nás, nekonfrontuje naše vědomí s prožitými emocemi těla, které nemáme ještě uvolněny a odvedeny. Tehdy, kdy si uvědomíte, že nějak moc sílí nespokojenost, sílí staré programy těla a mysli, tehdy jste přezkušování ze své vnitřní síly. Zda-li bloudíte ve své mysli a ve svých nepochopených reakcích, nebo zda jste svým vědomím v takové síle, že již nejste egem a myslí napadání, či dokážete svým vesmírným vědomím všechny útoky hmotné složky ustát, záleží jen na Vás.

Bohyně Athea učí sílu vědomí Boha používat tak, aby bdělost byla každým okamžikem zakomponována do praktického života. Každým dnem nás učí pohledět pravdě vstříc a stavět svůj chrám vyššího vědomí tady zde na zemi. Umění být sám sebou a sílit ve své síle poznání. Tohle je odkaz nové bohyně Athey, která přináší obrovskou ženskost a sílu poznání. Učí používat tuto sílu v každodenním životě a umožňuje nám všem, kteří vnímají její napojení na božské v nás, umožňuje nám všem pohledět do plnosti jemné krásy, ale zároveň ženské síly, která je opřena o sloup vědomí, který prochází celým tělem a je propojen neviditelnými vlákny s vědomím božským pro tuto Zem.

Síla vědomí této bohyně umocňuje ženskou krásnu, jemnost, něhu, pokoru, ale zároveň sílu. Sílu ustát si své vědění. Nejdůležitější znak síly je rovnováha. Jsou vyváženy všechny stránky osobnosti – city, rozum, osvobozená mysl, emocionálnost ve smyslu bouření a výlevů je odvedena.

Buď s námi bohyně, jako archetyp pokory, ale i síly zároveň. Ve tvém výrazu je vše a není třeba popisovat. Jen si tříbit vnímavost otevřeným vědomím. Buď s námi tvoje ženská síla.

 

Děkuji za společnost, však již sloužíš jiné paní.

Přeji Vám krásné a ničím nerušené vánoční svátky.

Pohoda nepřichází sama, jen při naplnění naší vnitřní nádoby citem, můžeme postoupit zase dál.

 

© Dana Skokanová

PC130710zm vodoz.JPG

© ART MAWU 2014