Odezírání zla aneb pojmenování černé magie

Znovu a znovu se vracíme k sobě, do své přítomnosti, co zrovna a nyní prožíváme. V každou chvíli naší přítomnosti máme kolem sebe podněty k prohlubování vědomosti, které nám říkají skrze lidi a zvířata a skrze veškeré jsoucno. Říkají nám o nás.

Zrcadlíme se v každém a každý, kterého potkáte, nám zrcadlí a odpovídá nám na naše otázky, které zrovna řešíme. Umění pozorovat, poodstoupit z naší mysli se nám v tuto chvíli sejde, protože si snáze můžeme uvědomovat tyto věci.
Umění být sám sebou, bez špíny, kterou si přivlastňujeme, ať už tím, že se k ní přihlásíme, nebo na ni kývneme a děláme mrtvého brouka.
Umění být sám sebou znamená stále se dopracovávat k lásce, k lásce k sobě a k lásce ke všemu, co nás potkává.
Nepleťte si však lásku s tím, že musíte milovat i zlo. Můžete i nesouhlasit, dokonce musíte. Nesmíte se přidat, protože se upíšete také a nakonec se dostanete do toho stavu, že sloužíte zlu a ani o tom nevíte. Sloužíte tak věrně, že překračujete hranice svých vlastních možností, zkoušíte stále víc, až vás tělo zastaví. Mysl zrazuje, to si pamatujte. Přes mysl, chodí tyto návnady a čeká se, jestli kývnete a přidáte se.

Proto čistota mysli a osvobozování mysli povzbuzuje k dobrým výsledkům. Proto je potřeba si uvědomovat své chyby a slabiny, své silné stránky, aby jste mohli jít dál. Abyste odkládali to, co nitru nepatří. Každý jsme v těle z jednoho rozlitého božství v nás a proto se navzájem potřebujeme a proto si hrajeme role, protože jeden bez druhého neznamená nic. Bez toho druhého není zpráva o tom, kde se v tu chvíli nacházíme, co máme ještě na sobě udělat a vypilovat, kam nás vede žárlivost, závist, lakomost a přes přílišné pomáhání.
Nebrat druhým lekce, vysvětlit, ale vnitřně je nechat uzrát k tomu, aby sklidili, co zaseli.
I ten černý mág, který jakoby vám chce pomáhat nebo něco říct, vás vlastně učí vidět jeho hru. Neberte si růžové brýle a takovéto vidění všech v tom dobrém světle zavání. Vše je dobré i černá magie, ale jdete-li ke světlu je dobré si pojmenovat, kde všude kolem ji máte, přes koho tato magie jde a je nutné se od ní distancovat. Vidět ji a nesouhlasit. Je rozdíl v tom, jestli ji odsoudíte a jestli jen nesouhlasíte a řeknete jí jasné ne.

Nesouhlasit musíte, ale odsoudit nesmíte.

Je to hra o prožitcích. Nechat být. Byť jemné a citlivé ženy černou magii v sobě nemají, právě si ji k sobě naberou v osudu ať už v podobě partnera či rodičů, aby si utvořily k ní správnou vnitřní reakci a naučily se říkat jasně ne a s láskou k sobě, ne v potlačení a ustrašení.

Vždy vám musí být jasno, na čí straně stojíte. Kopat za lásku. Posilujete-li v sobě lásku a ne strach, posilujete-li v sobě odvahu a ne slabošství, posilujete-li v sobě rozhodnost a ne nic neurčitého, pak se vám nemůže stát, že budete přihlížet černé magii.

Jen ti, co nejsou silní ve svém charakteru, bojí se postavit strachu, mají málo lásky k sobě a ke svému Bohu v sobě, jen ti se s ní setkávají a musí, aby se prozkoušela jejich odvaha se postavit s láskou v srdci, ne ve strachu a ponížení.

Na oko můžete být neteční, ale vnitřně musíte být přesvědčení o co tu vlastně jde. Vidět, bdít a nebýt naivní, že to někdo za vás udělá. Každý ve svém těle má své lekce, každý sám se musí umět postavit k této černé dámě. Ne se jí bát, ale do očí ji říci své ne.

Tohle není pro mě, tohle mám už za sebou. Jdu za láskou, za tvořivostí, která otevírá prameny, za bujarou tvořivostí života, v které bydlí jasný úsudek a vědomost, ne zakrývání, faleš k sobě a pokřivené vidění. Toto rozhodnutí kopat za lásku bude několikrát napadáno, s tím počítejte. Prověřováno, zda jste dost silní a odoláte. Nedejte se zmást. Jsou to léčky vaši mysli a myslí jiných lidí. Přes mysl chodí zkoušky a prověřování, V mysli pracuje Satan, pán který prověřuje. 

Napojení na to čisté ve vás, napojení a komunikace s vašim božstvím, pokorné posečkání v božské lázni, to je cesta, kde se vždycky najdete. Tam svítí světlo, které projasňuje mysl. Pak vše nekalé, depresivní, upatlané, zapovězené a nepatřičné z mysli odchází.
Černé dámě není u vás dobře, protože jste dost silní na to, aby jste ani už myšlenkou nekoketovali s těmito energiemi. Odevzdávejte Bohu to, co vás sužuje a bere vám klid. S plným vědomím to udělejte, neboť to je jediná cesta, jak se zbavit strachu, potlačení z něj a černých mágů. Obrátit se k lásce a se vší vervou prohlubovat vědomost, bdělost a poznání.

Mějte krásné dny.

Madona Therapy_Skokanova- 2.png

© ART MAWU 2014