Niterná touha sjednotit se
Znovu se učme obracet k sobě, neboť to, o čem stále mluvím je právě to, po čem niterně touží většina z nás. Niterná touha sjednotit se, je však něco jiného než myšlenkové formy, které chtějí sjednocení. Myšlenky tuto touhu pokroutí a názorově zabarví, ale cítit touhu nitra sjednotit se, je úplně něco jiného, než toužit v myšlenkách po sjednocení s tím, co naše mysl upřednostnila.
Mysl nabízí obrazy nitra, ale tyto obrazy vycházejí ze stavu nevědomé či trošku vědomé mysli, třeba je přednější nový svetr či nějaké lákadlo, kde pracuje pokušení, než nějaká touha nitra po světlu. Žijeme v materiálním světě, kdy neustále vše materiální přebíjí tyto touhy nitra.
Vnímat nitro a jeho citlivost, znamená cítit…., nevěnovat myšlenkám, které odvádějí od citu, od potřeby cítit, nevěnovat jim pozornost, nepodlehnout pokušení stát se lepším člověkem tím, že budeme chtít více znamenat, že budeme v myšlenkách sílit ve svém hmotném bohatství, že budeme v myšlenkách sílit cíleně v jakémsi tahu, abychom byli víc.

V myšlenkách chtít či nechtít, znamená ustrnout a ztratit se z dosahu světla, v nitru cítit znamená milovat. V myšlenkách milovat neznamená, že milujeme, byť si myslíme že ano.

Cítit touhu nitra jít za láskou znamená umět přijmout její bezpodmínečnost, nezaujatost a také podle toho prožívat. Umět přijmout i to, že zaplatíme za nevědomost, ve které jsme doposud mysleli, konali a činili. I toto stojí za to, protože potrava vašeho nitra, jeho duchovní podstata je tou esencí, která naplňuje vaše tělo živinami a každým dnem, každou situací či každou reakcí vašeho těla ve vztazích dáváte svému nitru najevo, zda na něj myslíte. Zda je vám milejší nitro a pěstování citu v něm než vaše vůle a ješitnost ega, které v zásadě odmítá.
To, že nejsme na peníze neznamená, že je nebudeme mít či nemáme. Je to jen myšlenková fixe, ke které se v naši mysli přidáváme a bereme si také strach z toho, že je nebudeme mít. Je to jen léčka mysli a ega na to, jestli jsme dost charakterově silní a dokážeme se od strachu z nouze a z povýšenosti, kterou také plodí peníze, vymanit.
Mohou to být i naše komplexy méněcennosti, které v mysli nám slibují, že když budeme mít více, budeme znamenat i pro sebe něco více. Je to velká iluze chtít se lišit, utíkat před strachem do hromadění a hlavně lpění na tomto hromadění. Spoustu vyspělých lidí má majetky a jsou v souladu s nimi, vědí, že jim nic nepatří, jen se o ně s láskou starají, svou prací je rozšiřují a chovají k nim v hloubi duše cit, ne závislost, vlastnění a lpění. Tyto pocity vycházejí z mysli a naše vědomí má možnost toto poopravit. Úroveň vašich financí je stejně předem osudově daná, není třeba se o ni bát.
Spousta z nás má dobrou životní úroveň, ale nejsou peníze pro ně to hlavní. Každý potřebuje peníze na živobytí, ale nejsou v myšlenkách pro nás to hlavní.
Takto získáváte obrovskou svobodu uvnitř v těle, jakoby se vám otevírá tělo samo vaší duchovní podstatě. Máte svobodu proto, aby jste mohli cítit více, cítit touhu nitra produchovnit se a kráčet svými dalšími prožitky ke světlu. Uvolňovat si postupně cestu svým vědomým zásahem právě tady a teď. Každé uvědomění si a přehodnocení osvobozuje od starých pravd a iluzí a umožňuje vám sílit ve svém duchu.
Zastavíte-li se na nějakém lákadle v myšlenkách, pocítíte i na těle, na problémech, které se nabalují, že bloudíte, že jakýsi růst se zastavil. Čeká se na vaše přehodnocení. Když máte informace a nečiníte, o to větší jsou pak dopady.
Vše se komplikuje, jakoby se nedaří, tělo bolí a jen se čeká v tomto přežívání, až si vzpomenete na pokoru a odevzdáte vše, na čem jste dosud lpěli, až ztratíte veškeré nároky.
Ve skutečnosti odevzdáním o nic nepřicházíte, naopak, dostanete upřímnou radost z toho, že vám je lépe, že se vám znovu otevřel kanál, kterým můžete cítit více lásky, která přichází po zásluhách. Začne se vám více dařit vnímat a jít dál. Právě svými prožitky jsme buď podporováni či uzavírání z našeho vesmírného vědomí. Je nutné si uvědomit, že odpory ega a mysli jsou velkou překážkou k tomu, abychom prohlubovali cit.
Cit je duchovní síla, která miluje vaše nitro, ale svými reakcemi vy rozhodujete o tom, jestli budete citově strádat, či budete na citu stavět a rozvíjet jeho bohatství ve svém příbytku.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

PA083371oř.zm.vodoznak.JPG

© ART MAWU 2014