Umožněte sobě průchodnost
Sami jste již zažili a víte, že mnohé situace, kterými procházíte se mnohdy opakují jen proto, aby jste si povšimli společného jevu a také stejné reakce těla, která probíhá samovolně.
Ani nevíme proč a podvědomě reagujeme dle dřívějšího prožitku, který je zapouzdřený, nějakým způsobem nevyřešený či nepochopený, nepřijatý či odmítnutý a nebo také nás tělo a myšlení prozkušuje, jestli se svým vědomí přidáme.
Tedy jsme-li schopni a ochotni pozorovat a připustit si vše to, co se v nás děje, můžeme si uvědomit či spojit, že naše reakce, která právě proběhla souvisí s minulým prožitkem, s naším blokem na určitou situaci či vztah s určitým člověkem a nebo také, pokud máme vyřešeno může tělo reagovat, jak bylo zvyklé dříve a ověřuje naši vědomost a oddělení od těla a myšlení.
Tyto reakce těla, které si neuvědomujeme probíhají samy, protože míra odporů a přijetí je nadstavena podle časoprostorové křivky, kde se v osudu nacházíte.
Právě proto, že se začínáte věnovat vědomé přítomnosti, máte možnost svým vědomím ovlivňovat tyto reakce a přinutit své tělo a myšlení touto vědomostí k přerušenému toku těchto samozvaných reakcí a nepřidat se k nim svým vědomím.
Tímto si uvolňujete stavidla svých hrází a umožňujete svému duchu prožívat jinak a to je velmi důležitý okamžik, který si znamenejte do svého kalendáře, neboť právě prožitkem si vytváříme okolo sebe a v sobě vše, co potřebujeme pochopit.
Každý zapouzdřený prožitek penetruje své okolí, tedy naše tělo a podle toho, kde se nacházíte v čase a prostoru svého bytí, tak je vám dovoleno či zakázáno tyto prožitky vůči sobě dělat. To co vám projde dnes, nemusí vám být dovoleno zítra.
Jsme vesmírné vědomí v těle, které se chce samo poznat, rozvíjet se skrze naše zkušenosti v tomto životě a na tohle bychom neměli zapomínat.
Vše to, co se nám děje, byť to ještě považujeme za dobré či špatné, má tak být a slouží právě k tomu, abychom si začali klást otázky a hledali odpovědi.
Odpovědi, které s námi resonují.
Každá přijatá odpověď, která s vámi resonuje prochází nejprve vašimi uvědomovacími procesy a následně dostanete příležitost změnit svou vnitřní reakci při konkrétní situaci.
Mnohdy musíte tělo dotlačit svým vědomím k těmto krokům, ale vězte, že bez praktického uplatnění pochopeného v praktickém životě není možný vývoj a úleva.
Mnohdy své tělo a myšlení musíte svým vědomím opravdu příkazem usměrnit, odevzdat nepochopené za hranice svého těla, odpustit sami sobě a také druhému a veškerou ulpívající hmotu propustit vesmíru k novým začátkům.
Jen prožitkem můžeme vědomě srovnat předchozí pocitový stav a ten nový. Každou opravou zadržovaného pouštíme svou sílu poznání do svého přítomného života a umožňujeme tak své duši sílit v duchu.
Průchodnost znamená nezadržování, průchodnost čaker, jejich neuzavírání znamená respektovat sebe i ostatní.
Průchodnost znamená mít tak akorát otevřené čakry, abychom mohli dovést své vědomí k poznání.
Vlastnost průchodnost přináší madona Živa, která veškeré potlačení dokázala rozpustit ve vědomí své hodnoty, kdy se naučila respektovat potřeby své duše tak, aby z ní vykvetl vědomý květ síly a poznané nutnosti se měnit.
Průchodností sílí nejen její tělo, ale i duch, který poznaný ve své kráse naplňuje její nitro.
Protože průchodnost a fotografii madony Živy jsem již několikrát na tomto profilu umístila, přikládám jednu z nových bohyň z mé intuitivní sochařské dílny - Bohyni Sávu. Musím potvrdit, že umístěná v interiéru je velmi zajímavým společníkem, Ještě bude čas se jí více věnovat.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

DSC_0274vodoz.JPG

© ART MAWU 2014