Jak poznáte, že jednáte pod vlivem síly ega?
Je to jako byste trošku ztratili rozum a chladnou hlavu. Vnitřní nutkání naplnit situaci adrenalinem a silným chtěním proměnit myšlenky prakticky tak rychle, že nemáte šanci si vůbec uvědomit, co se v tu chvíli děje. Ego je velmi netrpělivé a potřebuje potravu, kterou jste vy, vaší nepozorností se jí stáváte. I pocit úlevy může následovat, však mnohdy následky jsou viditelné a pak si s odstupem říkáme, co jsme to vlastně udělali a prožili. Někdo je již vědomý a zachytí tento úder ega před akcí a dokáže s tímto úderem pracovat, dokáže celou situaci pozorovat, neztotožňovat se s ní a zůstat v klidu a nereagovat. Odhánět chtivé nutkání. I nervozitu může mít na svědomí naše ego s negativními myšlenkami.
Pak mohou být lidé takoví, kteří už něco o pokoře a egu vědí, ale uvědomí si celou situaci až po akci, kdy nestihli zareagovat a utišit vtíravý hlas netrpělivého chtění po akci.
Rozvíjením vnímavosti se bude tento stav zlepšovat a jednou se dostanete k bodu, kdy včas zachytíte svou vědomostí tyto náznaky porušení rovnováhy.
A pak jsou lidé, kteří si ještě neuvědomují, čeho jsou nástrojem a dělají vše, co jim velí jejich nepoznané instinkty ega a dobrovolně se po hlavě vrhnou do situací, které jim přinášejí jen zmatek a rozladění. Neboť jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Sklidí vše to, co si zaslouží. Přitom stačí jen pozorovat, uvolnit se z otěží silné vůle něco dokázat a opatřit se vědomým nádechem a výdechem, při kterém získáme trochu času na to, abychom si uvědomili, že tyto situace máme ve svých rukou a můžeme je transformovat svou vědomostí tady a teď, jak cítíme a pozorujeme v tu chvíli co se děje. Vždyť každým útokem na druhého útočíme sami na sebe, odrazem se nám naše chování vrátí a naše tvrdohlavé ego nás ještě nutí, abychom to přehlíželi.
Podprahově víme, že jsme překročili hranici pokorného a slušného chování, ale naše síla ega nás bude vzývat, jak jsme schopní a jak rychle umíme reagovat.
V rychlosti se ztrácí dech. Nemáte čas naplnit svoje senzory láskou a porozuměním. Nemáte čas počkat na protistranu a vnímat sebe v něm.
Dnešní doba spěje k zrychlování reakcí a v tom tkví úskalí necitlivosti a bezohledného chování.
Není čas vnímat, není čas se orientovat v pocitech. Rychle mluv, není čas. Takhle se nedostaneš daleko. To jsou všechno povely a reakce, kdy není čas na vnímání, pozorování. Ego miluje takovéto povely, protože nemusí čekat, nemusí se ptát, jeho chtění konečně může hned cokoliv si umane, může urvat co se dá co nejdřív, než druhý si vůbec uvědomí o co jde a ostré lokty jsou mu velkým pomocníkem.
Vnímání, na co? Hlavně nechtějte vnímat moji sílu, protože to pak já musím zesílit svůj vliv. Říká naše ego.
A na to se připravte. Jdete-li cestou duchovního rozvoje, zažijete období, kdy se ještě nebudete v sobě natolik orientovat, že se vám ego zvedne ve jménu vašich nově nabytých schopnosti.
Jsme všichni stejnými posly v lidském těle, není rozdílu mezi námi a nikdo není výš ani níž. Jen myšlenka ega nám tuto zprávu podsouvá a lidská bytost, která má v sobě ještě nějaké komplexy méněcennosti si úspěšně tento deficit doplní touto myšlenkou, s kterou se ztotožní.
Proto ten člověk, který si je vědom svého nitra, svého bohatství v sobě, se nemusí nikde hnát za něčím a nemusí si vyrovnávat komplexy, neboť žádné nezná. Vše má, co potřebuje, je si vědom pravdy uvnitř i vně, myšlenky nejsou jeho, takže si je hlídá a ví, že takový člověk není ovladatelný a manipulovatelný. Může se zdát, že je trochu neprůbojný a obyčejný, ale právě v obyčejnosti a neokázalosti se skrývá podstata prožívání klidu a spokojenosti na světě.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

© ART MAWU 2014