Madony a bohyně

sochy na podporu vnitřních postojů k univerzální pravdě, k mravnosti, ctnostného způsobu života a osvobozené mysli.

 

Peníze nesmí být tím hlavním, podle kterých jde všechno stranou.

Peníze jsou potřeba, ale nesmí určovat naše cíle.

Jsou dobré, ale v rukou těch, kteří jsou dobří, tzn. v rukou těch, kteří stojí pevně na principech a zásadách, že peníze je nezačnou ovládat.

Peníze jsou dobré i pro toho, kdo na nich staví, protože ho učí a vyučují, aby se naučil jich zříci.

Peníze obdivují ti, kterým nezbývá nic jiného, než pocit plného měšce.

Pocity lásky nedosáhnou do našeho srdce, pokud peníze budou to hlavní.

Peníze budou a byly jako náš pokušitel a věčný učitel.

Peníze jsou oběživo, které zároveň potřebujeme a přitom se máme učit být na nich nezávislí.

Ať už máme úroveň peněz jakkoliv vysokou či nízkou, v každém případě nás učí pokoře.

Naučit se sebehodnotě, zasloužit si více, však naše sebehodnota kolísá kolem osy. Nad zdravou sebehodnotou přecházíme často do pýchy, nadřazování, sobectví a to jsou svody, kdy se upisujeme černému pánu. Začneme mu věrně sloužit jako v pohádkách.

Prohlédněte tuto úměru, čím více bazírujete na penězích a počítáte každou korunu, na dobrém obchodu, zisku, tím více se vzdalujete lásce.

V prožitku lásky jsou obrovské rozdíly.

Máte-li silné ego, připadají vám prožitky normální a považujete to za normu, ale popustíte-li své požadavky, které vznikají v mysli, odevzdáte-li se pocitům srdce, je to jakoby z ledu vznikal proud, který rozproudí vaše city. Zatvrdlost prožitků lásky vytváří naše mysl, tam budujeme svět nároků, požadavků a postojů. Tam je třeba se obracet a měnit. V naší mysli vzniká představa, která může i likvidovat a uzavírat naše srdce. Tohle je třeba si uvědomit.

Pokud v sobě máte hnutí,, které bude bořit všechny překážky na cestě k žité pokoře, jako je nadřazenost, pýcha, ale i potlačenost, nedocenění sebe samých, lenost, pak dělejte vše, co vám velí srdce.

Pokud v sobě máte duši, která potřebuje naplňovat srdce svoje i druhých, dělejte to. Je rozdíl naplňovat představy a vize z mysli a naplňovat svůj pohár v nitru.

Jsme zvyklí rozumovat, to by ještě šlo, ale i ten rozum můžeme začít zneužívat, manipulovat s ním a ovládat jej ve prospěch peněz.

V dnešním století stojíme právě na prahu toho, kdy se učíme ne-manipulovat s láskou, ne-manipulovat s penězi, kdy se učíme zřeknout i finančního prospěchu, protože je nám milejší klid v nitru.

Je nám milejší přítomnost svého božského vědomí, než-li přítomnost divných pocitů chyceného v síti, která nás nepustí k prožitkům lásky.

Jsme tu, abychom se naučili milovat při tomto každodenním snažení. Tohle si musíme uvědomit. Jsme tu, aby se duše naučila oddělit od svého ega a chtění, aby uzrála a dokázala přijmout i ty, kteří ještě nejsou schopni vnímat tenhle svět skrze Boha v sobě. Buďme trpěliví a buďme sami vzorem. Tohle je cesta, být dobrým příkladem. Stát pevně na zásadách ctností.

Přeji hezké dny a těm, kteří dnes pracují na tom, aby naše společnost, v které žijeme, se opírala o své ctnosti a ne neřesti a klam, těm děkuji. Každý musí začít u sebe. Až naplníme svůj pohár láskou, teprve pak ti okolo uvěří a ucítí, že žít srdcem a ne chtěním je správné, důstojné a osvobozující.

© Dana Skokanová

 

DSC_1160.JPG

© ART MAWU 2014