Děkuji za fotografie
Když se tak dívám na svatební oznámení neteře Evičky a Jiřího a také na pozvánku vánočního klavírního koncertu neteřinky, kde poselství madony Persyty je ještě doplněno modrými sněhovými vločkami, opravdu je na místě, abych poděkovala panu Lasotovi za jeho krásné fotografie madon, které svým obsahem vypovídají, sdělují a vybízejí naši intuici a představivost k další plodné tvořivosti ve hloubce, která nám náleží. Práci na sobě, na svých vnitřních hloubkách nám tyto fotografie připomínají.
Vzájemnou spolupráci focením madon jsme vytvořili jakousi platformu předávaného poselství, která zasahuje do našeho nitra a přenáší sdělení dál všem, kteří potřebují cítit blízkost lidství, lásky a čistoty.
Nejenže je na fotografii Persyty s mohutným svícnem zachycen život v páru, ale také život s každodenním uvědomělým božstvím a pokorou, která sounáleží každý den s našimi kroky.
Přes Ženu, která se dívá do světla, ba přímo je světlem oslněna a přitahována prochází veškerá duchovnost a pochopení žité pokory, na kterou se ladí mužská síla, stabilní síla, která je Ženě oporou, ochráncem, rytířským činem, ale také i pochopením.
Persytinou sebeurčitost zažívá každá žena, která ví a opírá se o poznání, které plyne z každodenního kontaktu se svým vyšším Já. Pak tato síla sytí oba v páru navzájem, však jen každodenní nekompromisní prací na sobě.
Díky těmto fotografiím mohu již rok k vám na Fb hovořit a zrát, přikládat obrazovou dokumentaci toho, o čem píši, čím žiji ve dne v noci a co mi je ze srdce blízké.
Přece jen fotografie má v sobě ještě další dimenzi sdílnosti a dokonce může i více vystihnout a zvětšit výraz, lesk, právě toho, co je za dílem schované. Může vystihnout sílu poselství madon a bohyň, která se dá odečítat právě z výrazu, šperku a také z průchodu božského světlem a stínem. Tyto zprávy se na fotografiích objevují, světelné prostupy skrze hmotné keramické dílo, které vzniká intuicí.
K tomu, aby vznikly takovéto umělecké přenosy, které se dají používat právě pro rozvíjení vnímavosti, vylepšení sebe samého, pochopení souvislostí vnitřního já s božským, k tomu je potřeba odborné profesionality, vyspělého ducha a také velké citlivosti.
Jsem ráda za spolupráci s panem Lasotou a vážím si jeho práce a fotografického nadšení. Od samého počátku, jak madony vznikaly jsem věděla, že je nutné zachytit vzkazy uschované ve špercích, kromě jednotlivých portrétů jsme začali dávat jednotlivé madony do vzájemných komunikačních rovin a začali jim naslouchat tak, aby vznikl na fotografiích vzkaz, který dál bude šířit jejich poselství a jejich archetypální vzory.
Madony lásku učí ovládat a ty pokročilejší bohyně láskou již vládnou a duchem ovládají hmotné. K tomu, aby to tak bylo, musíme procházet praktickým prožíváním života, uvědoměním, změnami ve svém chování a vnitřních reakcích. Toto jsou vzkazy, které sochy, ale i fotografie madon a bohyň přenášejí i k nám. Neztrácejí sílu.
Velmi děkuji za spolupráci a těším se na další focení.
Obrazy jsou věrným společníkem, takže budete-li cítit nutkání podpořit v sobě tento projekt šíření pochopení lásky v nás i u sebe samých, můžete si u mě kterýkoliv vzkaz na fotografiích zakoupit v rámu dle velikosti. Tyto obrazy přitahují oči a mají svou vypovídající schopnost intuitivního napojení na univerzální zákony a pravdy. Nadělte svému nitru to, po čem touží. Cestu za světlem.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

Přikládám kontaktní fotografii Madonu Vesnu – se zeleným aventurínem, který lemuje rašícímu lístku cestu k novému, a také cestu k plodu (oválek zeleného fluoridu) v rozhovoru s Madonou Julií-( přejmenovaná majitelkou na Karolínu), která svou vyspělostí šperků ohromuje, však přesvědčuje zatím sama sebe o tom, že na změny má. Podrobněji v poselství madon.

DSC_2878_00003vodoznak.jpg

© ART MAWU 2014