Pravda k životu - odkládání nároků na sebe sama

Umění k životu v lásce a naplnění sílí, čím budete věrnější sami sobě i přesto, že vám něco nejde, či že se nedaří. Odkládání nároků na sebe sama je tou možností. Odkládání toho, čeho se vám zachtělo proto, abyste uspokojily své nespokojené já.

Své nespokojené já se sebou je potřeba akcentovat, zklidnit, myslet na něj a umožnit mu pokonejšení, aby vědělo, že nic nedělá nedokonale, ale je to jeho role, kterou vy přijímáte. Vaše nespokojené já je vlastně vaše a nikdy nesmíte jít proti němu. Vaše nespokojené, nenaplněné já čeká na své projevení a i když vyvolává vaši nespokojenost, nemůžete jej zatracovat, či popírat, či nemít rádi. Všechny části vašeho vnitřního já je potřeba dávat dohromady, přijímat, byť je nemilé takto vidět, že je určitá část vašeho vnitřního já ještě v nesouladu.

Umění vidět tu svou osobnost ve všech profilech života a být kompaktní, nezatracovat, neodštěpovat, nepopírat tu část sebe, která nám nehoví. Je třeba vidět vše a mít vše za to, že je to nenahraditelný kousek sebe. Umění soustředit se na svoji kompaktnost, na svou iniciativu sjednotit a zahrnout do svého vnitřního já vše, co připomíná i nesourodé buňky. Pakliže je budeme odmítat, budou neřízeně potlačované a co je potlačované, to jednou se stává agresivní a bude útočit, aby bylo sjednocené. Takže sílíme v tom, že byť máme určité děje či součástí své osoby či duše nespolehlivé, co se týká vztahu k lásce, zajisté je přijímáme a zahrnujeme do svého vědomí a stavu. Jsou to jen myšlenkové pochody, které nám nabízejí to, co neumíme. Satan moc dobře ví, kde máme slabiny a prozkušuje naše vnitřní reakce na lásku.

Na to, jestli se dokážeme mít rádi i přesto, že něco neumíme, že nám něco nejde či nejsme pevní ve svém vnitřním charakteru. Je to všechno vnitřní hra o dvou neznámých. Neznáme dostatečně to co přichází skrze myšlenky, tedy myslíme si, že jsme myšlenky, kterým sice nerozumíme, ale zabýváme se jimi a pak druhá neznámá je naše nitro, které čeká až procitneme a probudíme se ze snu velkých myšlenek, které soudí, kritizují, velí a usurpují, také diktují co máme rádi a co nemáme, co je dobré a co už tak trochu nevyhovuje.

Takto vznikají souhlasy a nesouhlasy, které stále dělí naše vnitřní já a štěpí jej. Stále vydělují vše to, co je nepochopené a nepřijaté.

Umění sílit ve svém duchu je právě v tom, že se nezabýváme myšlenkovými schématy, ale komunikujeme s láskou se sebou jako se svým nejmilejším dítětem, které zahrnuje úplně všechny složky našeho vnitřního já. Naše vnitřní dítě je nenahraditelnou součástí nás samých a jestliže popíráme určitou součást sebe, jdeme proti vlastnímu božství, proti pokoře. Jsme vědomím, které si těmito reakcemi prochází, aby poznalo a sjednotilo samo sebe s vesmírným univerzem – Bohem. Všichni procházíme podobnou cestou, však na jiné poznávací úrovni. Oddělováním, štěpením svého vnitřního já prochází všichni do té doby, dokud se nenaučí cítit pravdu k sobě a uznávat každičkou součást svého pravdivého já. Pravda je umět cítit pravdu lásky, která sjednocuje.

Pravdu lásky se učíme ovládat a cítit a postupně až zvládneme tento krok a sjednotíme celé naše vnitřní já v pravdě, můžeme láskou začít vládnout.

Objevená pravda k sobě je mírou šancí znovu otevřít svůj poklad v sobě, který dřímá a je nastřádaný prožitkem a uvědoměním. Dbejte na odkládaní hraných rolí, dbejte na svou přirozenost a smyslnost. Vnímejte a prociťujte svůj stav, však nikterak se nehanběte za své prožitky. Jen s láskou je odpouštějte, přijímejte nebo měňte. Zprůchodňujete tak svému já cestu k duchu a životu v intuici. Nároky na sebe, na své schopnosti, na svou vizáž, na cokoliv jiného, co s námi a s požadavky na sebe souvisí, jsou jen pastí, v které se chytá nespokojenost se sebou samou. Ano, můžeme se snažit, odhalovat, pracovat, cvičit, ale bez zbytečných nároků.

Odevzdejte nároky a řiďte se citem a láskou k vlastnímu já. Odevzdejte přílišnou kontrolu nad veškerými výsledky a uvidíte, že začnete plynout a přesto výsledky přijdou. Však nebudou vnitřně vynucovány, tlačeny egem a urputností.

Odkládání nároků na sebe sama znamená, že si sobě dopřejete lásku a odvahu udělat něco jinak. Pohovět si ve svém nitru s tím, že si nevyčítáte, že děláte málo, že všechno musí být hned a za každou cenu. Pokud víte, že se vás tento program týká, zajisté vás události či tělo upozorní, že na sebe tlačíte a je už jen na vašem vědomí a bdělosti, jestli změníte své dny k tomu, aby jste se pohýčkali ve svém náručí a uměli si vyjádřit to, co očekáváte po druhých. Lásku bez podmínek, za každých okolností. Dopřejme si ji všichni, zvláště ti, kteří mají či měli na sebe a na své vnitřní já velké nároky. Pak přijde klid a uvolnění. Rozprostřená odvaha, radost, síla poznání a vědomý tvůrce svých pozměněných hodnot.

Nechte se hýčkat energií madony Atlanty a jejího vědomého trůnu z křišťálu a ametystu. Získáte nadhled a odložíte nároky.

Pro Vás Mawu

Madona Therapy

P4074134zmvod.JPG

© ART MAWU 2014