Bohyně silná, moudrá a vědomá
Otevřený přístup k sobě samé, schopnost nezakrývat sama sobě podstatné a obrovský zájem realizovat ve své přítomnosti právě to, k čemu nitro tíhne.
Stačí zaměřit pozornost dovnitř a sledovat své vnitřní proudy, které vás pomalu posouvají právě tam, kde máte být.
Všímejte si těchto vnitřních pohnutek, byť zapadají mezi každodenní události, které se vám zdají podstatnější.
Chcete-li podpořit svou vnitřní ženu – bohyni v tomto životě, je zapotřebí sílit ve svém zájmu se s ní propojit. Dělat kroky den za dnem a znovu si připomínat, že jen vnitřním děním, svou práci na sobě a změnami můžete protlačit postupně přes své fyzické tělo reakce a prožitky vlastním uvědoměním, kdy se stává z lidského vědomí vesmírné, božské.
Nemyslím, že budete násilně se usilovat a tlačit bezohledností a pozvednutým chtěním své cíle dopředu. Ale nabýváním poznání o sobě, moudrostí a odvahou stát se světlonošem. Učením se komunikovat se svým božstvím, které vám každým vaším krokem půjde vstříc.
Každým přijatým okamžikem, kdy dokážete vstoupit do této komunikace a vnímat vzkazy na svém těle umožňujete vývoj vpřed. Učíte se rozeznávat stavy nemoci na svém těle, učíte se vnímat, prohlubujete pravdu a moudrost.
Myšlení přerušuje tyto frekvence vnímání našeho božství v těle a opravdu je nutné s myšlením začít pracovat, jako s naší před sebou viděnou jinou součástí, kterou máme vždy tváří v tvář.
Vědomí si své přítomnosti je opravdu nezbytné k tomu, abyste se staly více vnímavé a všímavé ke svému vnitřnímu i vnějšímu světu.
Pokud vás to táhne ke komunikaci se svou druhou vesmírnou půlkou, musíte umět oddělit pocity plynoucí z myšlení od pocitů a vnímání svého božského hlasu. Pokud se vám v hlavě míchají oba hlasy, může se stát, že nevíte, kým jste a koho máte poslouchat a následovat.
Proto jen přijetím, pokorným odevzdáním se, vzdáním se cílů a cílevědomosti, která plyne z myšlení, upřímným vzkazem, že nyní neupřednostním nápad a výplod svého myšlení, ale počkám, kde mě to vede, kde se mi otevírá cesta.
Silou svého názoru si zavíráme průduchy a pocitovou vnímavost svého božství v těle. Čím více sebe i ostatní přesvědčujeme o svém názoru, tím více bychom se ho měli vzdát.
Názory se opouští, protože jsou to jen myšlenky, které okupují náš úsudek a dělí život na dobrý a špatný, na dualitu.
Máte-li propojit plus a mínus a tělo je k tomuto účelu vybráno, zemské tělo – plus s vesmírným božským – mínus, musíte se oddat moudrosti vesmírného a postupnému objevování nových zákonitostí a obecných pravd.
Nedat egu a myšlení šanci překřičet tuto moudrost a v tomto tkví tajemství Svatého grálu a jeho žití.
Nedávat egu svou podporu a vědomě s tímto pracovat. Neztratit se ve svém myšlení.
Neuvíznout ve svých názorech, které dělí vnitřní svět i ten vnější na duality.
Přijetím osudu a zkušenostmi z minulosti se učíme, vyvíjíme a umožňujeme sami sobě prožívat jinak a kvalitativně na jiné úrovni.
Podávám pomocnou ruku k vystoupení z labyrintu, z kterého se těžko hledá cesta ven. Seance svobodného myšlení a prožívání jsou hybnou silou, jak pracovat v čase na své vědomé přítomnosti a klidu v nitru se svou bohyní.
Předávání podpory je mým niterným hnutím, plyne z otevřeného poznání a z prožité zkušenosti.
Pro vás Mawu
Madona Therapy

20170321153034_00001zmvodoznak.jpg

© ART MAWU 2014