Proč je dobré se vnitřně zabývat svým vztahem k sobě
V souvislosti s vývojem vlastní duše a také v souvislosti s vývojem božského vědomí na planetě Zemi nutno podotknout, že každý z nás má zvláštní úkol a poslání v tomto životě. Narodili jsme se do doby, kdy zažíváme v různém věku přerod planety do jiné dimenze. Co se týká vědeckého a rozumového vysvětlení tohoto jevu, máme v České republice spoustu mystiků a vědců pro tento úkol zrozených, kteří dokáží o těchto zákonitostech, které se dějí po roce 2012, tedy o přechodu planety Země do 5 dimenze, hovořit celé hodiny, dny a pořádají přednášky již několik let, aby přinesli všem dotyčným, kteří jsou připraveni, tak nutné informace k tomu, abychom se dokázali orientovat v sobě samém a v životě takovém.
Pro mnohé z nás začíná sílit zrcadlení, to znamená, že vše co uděláme se odráží z vesmíru zase zpátky k nám, do našeho prožitku, abychom zakusili ihned dopady a zpětnou vazbu na těle.
Z toho vyplývá, že vše co prožijeme niterně, to jest co připustíme příliš hluboko, vším, čím se zabýváme v naši mysli a opravdu to myslíme vážně, ztotožňujeme se s tím, vším si procházíme i ve zpětné vazbě a jsme nuceni svým tělem, hledat.
Proč se cítíme dnes špatně, proč mě bolí noha z ničeho nic, proč mě začalo bolet břicho jen tak. Neuvěřitelný rozhovor přes lidské tělo s vašim vyšším já, které je rozpuštěno ve vesmírné oáze klidu a vědění a také ve vás. Jen bolestí a pocitovým vnímáním si všimnete, že se něco děje, že proběhla vnitřní reakce, která nebyla souladná a neegoistická.
Proto stále nabádám k vnímavosti, empatii a vědomosti, neboť jedině tříbením své citlivosti dokážete vnímat zpětnou vazbu a dokážete se v ní orientovat.
Každá bolest vašeho těla vás upozorňuje v tu chvíli právě tady a teď, že proběhl nesoulad v prožitku a násilím vás vytrhává z vaší mysli, chtěné pravdy, lpění na názorech a různých dogmatických zvyklostech. Upozorňuje vaši vnímavost k tomu, aby jste se vrátili ve svých uvědomovacích pochodech a vnímali situaci, prožitek, uzávěr, který vaše mysl udělala a co víc, s kterou jste se ztotožnili. Vnímat sebe jako něco, co je samo o sobě mimo mysl je velmi nutné, zvláště jestli jste v čase dospěli právě k těmto okamžitým zpětným reakcím, které se vám neblaze projevují na fyzickém těle. Z ničeho nic opravdu může tělo začít kulhat a svíjet se bolestí a pokud nebudete ihned na tuto zprávu reagovat, zapomenete co jste prožili, jakou myšlenku jste si přisvojili a to samozřejmě vaše mysl a ego chce. S určitostí popřít veškerý děj, který se skrývá za bolestí a pokud na to nepřijdete a neopravíte prožitkový prohřešek, z bolesti se stává nemoc, neboť vaše vyšší já vás nepustí do rovnováhy, pokud nepochopíte či je to práce. Budete se léčit, bude se vám ulevovat, ale stále jste na to nepřišli. Čím jste si vysloužili zrovna tuto nemoc? K tomu, aby jste začali opravdu hledat kořeny své nemoci, potřebujete mít v čase nahromaděno tolik bolesti a utrpení a někdy ani to nepomůže, když pochopení jste si nenabrali do osudu, nebudou vás tato slova zajímat.
Tím, že se rozhodnete hledat, napravovat, čistit a uzdravovat, ukončíte trápení mysli, přebíráte svou odpovědnost za své zdraví a stav rovnováhy do svých rukou. Připouštíte svou spoluodpovědnost za své zdraví a v konečném důsledku to také znamená, že vaše ego ztrácí sílu. Nabíráte pokoru do své náruče, bez strachu, lítosti, kritiky a posudků a začínáte respektovat své tělo jako výkonný orgán svého ducha, božského vědomí, který v čase se prodírá do vašeho podvědomí a svou moudrostí vám neustále připomíná svou existenci. Váš neustálý rozhovor božského vědomí a vašeho těla. Nejsme tady na zemi sami, máme domov, partnera, děti, přátelé, však naše vyšší já patří také do našeho domova, je nám nejblíže. Jak se praví v mé básni „Domov v pravdě čistý“
Domov je můj bílý kůň,
co vyhledává klidnou tůň,
je vždy tam,
kde spím a bdím,
v mém nitru sídlí, to já vím.
Prohlubujte svou citlivost, intuici, vnímavost, vědomost, své ostatní ctnosti a vlastnosti, které vás zajisté dovedou k pravdě a k vaší celistvosti.
Propouštějte svou odvahou strach, svou důstojností méněcennost, svou houževnatostí staré a umožněte v praktickém životě další vývoj vpřed. Proto jsou mezi námi učitelé a moudří, aby pomáhali těm, kteří chtějí prožívat soulad a souznění.
Mnozí jej prožíváte, můžete namítat, však někde v koutku nitra sami si odpovíte. Něco vám stále chybí. Všechno máme, ale stále nám něco chybí. Niterně toužíme po celistvosti a podvědomě mnozí z nás k ní směřují. Proto čtete dnes texty, rozvíjíte nové, aby jste našli otevřenou bránu, kudy se vchází. Vaše vyšší já vás vede k informacím, které potřebujete k tomu, aby jste se s ním propojili právě v praktickém životě, aby jste se naučili vnímat jeho hlas, aby jste se každodenními uvědomovacími procesy dokázali vcítit do sebe samých, do svého nitra bez přetvářky a nalhávání.
„S madonou vnímám bezelstný hlas, který je ukryt hluboko v nás.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

© ART MAWU 2014