DSC_0819.JPG

Duchovní zralost

Bohaté květenství přineslo plody. Plod uzrál, otevřel se a působí na vlnách intuice.

Tento obraz patří mezi mou, v tomto čase poslední intuitivní kresbu, která mě s bohyní Athea doprovodila do Salmovské literární kavárny. Kresba patří k této bohyni.

Plod uzrál, rozevřel se a zažívá rozpuk tak, aby jeho vnitřní síla, která spočívá v duchovní zralosti, působila na vlnách intuice a snášela shůry na Zem pochopení pro ostatní, kteří jsou na cestě k duchovní zralosti pochopením vesmírných principů oddělené mysli a ega od božského vědomí v nás.

Buď pochválen a střežen pro ty, kteří chtějí opatrovat lásku ve svých srdcích, kteří chtějí s upřímností k sobě i k druhým se naučit ovládat lásku a posléze jí vládnout. Jakékoliv přerušení toku lásky poznáte, když budete vnímat co se ve vás či ve vašem okolí děje.

Na každou situaci či váš prožitek reaguje vaše niterné já rozprostřené v božském vědomí nebo naopak vesmírné vědomí ve vašem nitru. Bůh se chce sám poznat skrze vaše tělo a hmotu a sjednotit se, proto je třeba být bdělý a nedělat chyby v prožitcích. Nenechat se vláčet hmotou, myslí a egem, protože z takových prožitků pak plyne trápení, vzdor, rozkol nitra, nemoci. No prostě nic příjemného.

Každý jsme na určitém stupni duchovní zralosti a dokážeme disponovat určitými schopnostmi vcítit se do druhého, umíme odpouštět, jsme citliví a dokážeme cit vnímat jako duchovní sílu, která povznáší ducha, neboť jedině cit jde do svého domova, k božskému, k lásce bez podmínek.

Umíme se vzdát i toho, na čem nám záleží, neboť jsme oddáni vyššímu principu a víme, že dostaneme vše, co potřebujeme v tu pravou chvíli a prostoru.

Věříme svému božství víc než chtění a myšlence za každou cenu zvítězit. Tohle je pokora, na kterou je dnes z vesmíru kladen tak velký důraz a proto máme často problémy s tělem a nejen s tělem i s myšlenkami.

Špatný prožitek, egoistický, mocenský, charakterově neúnosný a přichází z vesmíru odveta skrze jiné lidi, nebo skrze tělo. Jsou k tomu určeny centra pravosti, jak tomu říkám, tedy čakry, které reagují uzavřením či otevřením na naše prožitky a ovlivňují celé tělo.

Pak také přicházejí myšlenky, které se nabízí k tomu, aby nás svedly z cesty. Proto osvobozování mysli od dogmat, názorů, nepravd a polopravd, pochopením rodinných myšlenkových programů, je nutné k tomu, aby jste vysvobodili lásku a naučili se ji vidět, vnímat, cítit a znát a pak také žít. To, že se něčeho vzdáte, neznamená, že přijdete zkrátka. Jen ustoupíte egem a dáte sobě možnost více vidět vesmírnou hru. A co víc, dáte sobě možnost novodobé tvorby v 5D, neboť začínáte tvořit s vesmírem nejen nad hlavou, ale i v sobě.

Dostáváte rady jak ustát dnešní dobu, která nás nutí, abychom našli a otevřeli svůj květ, nechali se opýlit vesmírným stříbrným prachem, aby mohl uzrát plod vědomí v rámci našich zkušeností duše během tohoto života a dokonale posloužit sobě a co nejvíce nasát a pochopit, jak se žije láska bez podmínek. Druhá fáze je uvědomění protlačit přes praktický život, což je nejtěžší. Jděte za láskou vám radím, tam se nikdy neztratíte.

Jestli si vyberete jinou cestu za láskou a přijetím, je také dobře, každý má svůj vývoj. Však jestli dáte přednost vzdorům, žárlivosti, závisti, odmítání, lítostem, odsudkům druhého, ale i sebe, smutkům a strachu, tak zvané nepokoře, DNES již nepochodíte. Budou vás obtěžovat myšlenky, strachy, úzkosti, prostě hezky řečeno deficity lásky. Bude se vám posilovat ego, přes které nedohlédnete ani na špičku nosu. Bude vás navštěvovat Satan a když ho svým vědomím lásky nevypudíte, svým egem se budete upisovat jemu stále víc. Z takových to stavů jsou deprese, splíny, závislosti, rezignace atd. Taková to mysl rozkládá osobnost a Satan pracuje v mysli a stráží pokoru. Pouští do pokory po zásluhách. Bez práce nejsou koláče. Velmi pravdivé rčení pro všechny i co se týká duchovní práce. Ti, kteří už nějakou cestu rozvoje ušli, vědí o čem mluvím. Zkoušky přicházejí a na nich sílíme. Bdělost je nutná.

Rozvíjejte svou bdělost, nechejte se vést intuicí, poslouchejte své nitro, osvobozujte svou mysl, lásku si z rozumu a hlavy posuňte do srdce, rozvíjejte svou citlivost a vnímavost a budete se blížit k jaru. K pocitům, které zaznamenají jakousi vnitřní radost nad tím, že se rozvíjí uvnitř vás květ, z kterého jednou uzraje plod a z plodu budou ochutnávat vaši lásku zase další a další. Děláte to nejen pro své vnitřní blaho, ale pro blaho všech, neboť jsme všichni jednotou spojeni, akorát si to stále někteří neuvědomují. A tak to asi i bude i nadále, ale je nás více a více, protože vědomí sílí a sílí a tlačí nás, abychom stoupali vzhůru, na každém schodu se zastavili, pochopili a šli zase, byť s námahou, ale s poděkováním dál.

Děkuji, jdu zase dál.

Přeji bdělé dny. Bdělost se vyplatí. Pozorujte svou mysl a budete překvapeni, co všechno objevíte.

© Dana Skokanová

© ART MAWU 2014