Jak vybrat svoji Madonu?

Archetyp Papežky (Panny, Velekněžky) 

Archetyp Císařovny (Madony, Bohyně, Velké Matky, Královny nebe a země)

 • madona, která vás osloví, je pro vás a vaše vnitřní Já
 • připomíná vám vaši životní cestu a poslání 
 • madona přináší váš archetyp Papežky Panny nebo Velké moudré matky - Císařovny, kterým si zrovna v čase procházíte a který vám bude pomáhat překonávat samu sebe, chápat souvislosti svého života
 • vlastnost Velké matky, Císařovny je ta, kterou se máte naučit realizovat v životě - akce, uskutečnění, odhaluje a naplňuje nové, vládne láskou
 • "jedním z hlavních atributů Císařovny, Madony, Moudré matky je schopnost spojovat nebe a zemi, ducha a tělo" (Salie Nicols 2012, Carl Gustav Jung a tarot)
 • vlastnost Panny, Papežky je ta, kterou právě žijete, rozvíjíte ji a je vám vlastní - pasivní čekání, střeží staré, ovládá lásku
 • Papežka, Panna, Velekněžka "symbolizuje zušlechtění, produchovnění, spojuje vědomé a nevědomé, ona je nádobou transformace" (Sallie Nicols 2012,Carl Gustav Jung a tarot)
 • "S Papežkou sestupuje duch do hmoty, aby se stal tělem, Papežka ovládá lásku
 • s Císařovnou se duch zrodí do vnější reality jako Syn Člověka, Císačovna vládne láskou" (Sallie Nicols 2012,Carl Gustav Jung a tarot), realizuje život v intuici, vymanění z područí ega, chtění, lpění a negativních emocí a naplnění vědomím, duchem
 • sochy dělím do dvou skupin dle vlastností:
 • na pohyblivé, které patří právě do archetypu Císařovny (Madony, Královny, Bohyně) - rozhodnost (bohyně Diana), odvaha (Bohyně Sára), důstojnost (bohyně Lada), houževnatost (Sv. Ludmila), průchodnost (madona Živa), novátorství (madona Vesna), vnímavost či vědomost (madona Amarilis), ústupnost (madona Ariana), přesvědčivost (madona Karolína)...
 • na pasivní, statické, které patří do archetypu Papežky  (Velekněžky a Panny)- oddanost (madona Eliška), věrnost (madona Blanka), šlechetnost (madona Tereza), mlčenlivost (madona Mirabell), účastenství (madona Madlen), pochopení (madona Johanka), optimismus (madona Krasomila), ...
 • sochy si můžete prohlédnout ve virtuální vernisáži za doprovodu intuitivní hudby zkomponované přímo pro madony
 • v nabídce menu se můžete přihlásit k novinkám

Doporučení k dalšímu výběru!

 • k vybraným madonám si můžete koupit kartičky básní, které obsahují příběh vlastnosti, kterou madona přináší
 • básně společně s obrázky madon si můžete zakoupit v dárkové průhledné ART krabičce za 290.- Kč. (10 básní v tiskové podobě ve formě sešitku a 5 obrázků madon - Císařoven)
 • čtením veršů lépe porozumíte poselství madony a dokážete více vnímat její příběh, možná i celou povídku - v básni je totiž extrakt právě celého příběhu.
 • o tom, že v madonách je obsažen příběh, se brzy přesvědčíte, neboť byla již započata práce na zhudebnění některých Císařoven a jejich příběhů
 • velmi silně působí i obrazy madon, harmonizují a čistí vaši mysl
 • k sochám patří i svícny, sloupy (podstavce), na které si můžete madonu nainstalovat v případě, že ji chcete umístit výše

 

Proč přicházejí madony pro vás?

 • na podporu vaši duchovnosti, tedy k produchovnění vašeho těla ženy
 • obracejí se k pravým hodnotám ženy, vnitřního ženství
 • dopomáhají přijmout na sobě vše a porozumět sama sobě
 • k zušlechtění vašich vlastností a vnitřních prožitků, které musíte vyladit, chcete-li dojít k produchovnění a žít v intuici
 • socha nabádá k sledování vnitřních prožitků, k vědomé přítomnosti, k pozorování své mysli
 • učí vnímat svou ženskost, tak abychom byly ovládány svou ženskosti a uměly jí vládnout
 • všechna poselství si prožívám doslova na vlastní kůži, procházím si všemi vlastnostmi nejříve já sama
 • díky sochám madon můžete být ve spojení s vesmírným vyšším řádem a lépe hledáte cestu v labyrintu reakcí a zkoušek
 • v případě kolizí a mrtvého bodu, můžete se k nim obracet a získávat v sebe a vyšší řád důvěru a přicházejí další vnuknutí a informace
 • podporuje váš duchovní a vnitřní růst, neboť vás ponouká k sobě, k naplnění a spokojenosti
 • madona vám neustále připomíná, kdo jste a kým jste 
 • jsme všichni jediný duch vtělený do hmoty a učíme se prožitku, učíme se pozorovat svoji mysl, nevytvářet negativní emoce, žít tak, aby produchovnění bylo možné, aby vědomost povstala nad nevědomostí 
 • sochy potkáte na cestě, kde život se odvíjí v pravdě k sobě a to lze jen umenšením ega, pokorným přijetím i toho, že něco děláte špatně a opravdovou výměnou starého za nové 
 • madona sleduje vaše zrání, věnuje vám svůj čas i svého ducha, který je v ní obsažen
 • madona - socha je produkt, který povstal z mého vlastního nacházení duchovnosti v sobě a vzdávám úctu všem madonám představitelkám charakterů a postojů, které prošly mýma rukama za lekce, kterými jsem se mohla více přiblížit ke svému nitru, tedy k jeho božské, vesmírné podstatě
 • jsme každý na nějakém stupni svého duchovního vývoje a madona svým archetypem sleduje právě i váš vývoj, váš přerod a posun do další etapy učení a zrání, proto se stává, že si můžete časem vybrat další madonu, která odpovídá jinému archetypu vlastnosti či vnitřní ženy
 • zákaznice si madony umísťují na zvlášť blízké místo, jehož klid a aranžmá jim připomíná posvátnost a duchovnost jejich vnitřní ženy

 

© ART MAWU 2014