Profil autora

Intuitivní tvorba – ART MAWU 2016

- točené keramické plastiky dekoróvány kovem, přírodními kameny a minerály

Madony, bohyně, královny, kněžny, dívky, abatyše – v kterých můžete nalézt archetyp Papežky, Panny a Velké moudré matky, Císařovny, Madony, Královny nebe a země. Více najdete v záložce Archetypy a Madona Therapy

- autorské básně, relaxace, řízené imaginace, které se pojí s archetypy madon a jejich obecnou vlastností

Praktická ARTETERAPIE - Madona Therapy

- předávám dál své zkušenosti v oblasti procesu sebepoznání, rozvoje tvořivosti, duchovnosti, empatie a autorské tvorby - více v záložce Madona Therapy

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studium na Masarykově Univerzitě v Brně - Expresivní terapie zvláště ARTETERAPIE

Keramické studio Jarmily Tyrnerové v Kohoutově - týdenní intenzivní kurzy - Stavba z plátu, Druhé točení na hrnčířském kruhu, Modelování

Základy arteterapie, Moje vzdělávání ve Frýdku Místku

Studium na Lidové konzervatoři v Ostravě – obor keramika

Studium na Lidové konzervatoři v Ostravě– obor klavír

Studium na VŠB Ostrava - fakulta hutnická


Rok 2003 a událost spojená s narozením mé dcery Lady odstartovala období neustálých vnitřních změn a pochodů , které se volně zakomponovávaly do mého života.

Potřeba se vyjádřit....

Přes tělo a jeho neduhy jsem pomalu kráčela cestou poznávání a uvědomování si svých vlastních pocitů, myšlenek, slov a činů a skrze tuto dlouhou cestu vyzrávání, která samozřejmě není nikdy u konce jsem začala tvořit, hrát si s životem, všímat si inspirace, která na mě začala promlouvat. Vedena vnitřní potřebou projevit své pocity, vnímavost, napojení, empatii se mi dostává do rukou tvárná keramická hlína, která dokáže zachytit prostor i čas a stává se mým prostředníkem. Několikaletým studiem, poučena formou i obsahem techniky zůstávám s trpělivostí u točení na hrnčířském kruhu.

Tvorba madon ART MAWU 2014

propojuje zemský aspekt s aspektem ženským. Madony podporují ženskou stránku v nás. Pravidelné uspořádání částic keramické hlíny kolem svého středu umožňuje napojit se na pocit rovnováhy, tedy napojit se na místo vlastního středu, odkud se odvíjí spirála našeho života. Naše stabilita citová, emocionální, duševní i duchovní se odvíjí od schopnosti udržet se právě ve svém středu. Tam dřímá spokojenost lidské duše. Točené keramické plastiky ukrývají zvláštní esenci této rovnováhy propojenou s duchem, který sochy oživuje a posouvá blíže k pochopení Vaší podstaty a životní cesty.

Poselství Madon ART MAWU 2014

Madony ART MAWU 2014 promlouvají skrze svůj obsah k našemu nitru a připomínají mu archetypální postavy lidských životů, které se vyznačovaly mnohými ctnostnými vlastnostmi, jako je šlechetnost, moudrost, přijetí, pravdomluvnost, dobromyslnost, pokora, víra v čisté svědomí a poznání. Obrazy těchto archetypů a vztah k nim, vnímáme až dodnes každý v sobě, byť jen podvědomě a jsou nám připomínány třeba i v pohádkách.

Věřím, že při pohledu na točenou keramickou plastiku madony si každý z Vás uchová ve svém nitru tu zvláštní esenci chuti elixíru rovnováhy, namíchanou právě pro Vás.

Výsledný umělecký dojem keramických madon věnuji své mamince Janě  a všem ženám a matkám, které dokáží přijetím přetvořit bolest a ublížení v soucit a odpuštění.

 

Pro Vás Dana Skokanová

© ART MAWU 2014