Vítejte na Madona Therapy

Intuitivní arteterapie - Dana Skokanová

MADONY A BOHYNĚ 

Keramické sochy intuitivně vyráběné na hrnčířském kruhu.

Přinášejí poselství o prožitku. 

Tyto bytosti spolu se mnou pracují pro ženy, které směřují k vnitřní bohyni. 

Učí svým poselstvím ovládat lásku bez podmínek a také láskou vládnout. 

Rozvíjejí intuici, vnímavost a napojení na božské v nás. 

Učí pokorně přijímat, však nikdy nepotlačí svou hodnotu sebe.

 

SPOLU SE MNOU

Pomáhají s průchodností v duchu. 

Učíme vnímat a objevovat v sobě nové.

Pomáháme odevzdat a přijmout.

Učíme odevzdanosti svému vyššímu Já.

Pomáháme z manipulace a vlastnění.

S námi se napojujete na sebedůvěru a hodnotu své síly.

Učíme odpouštět a propouštět.

Napomáháme vnitřním změnám a k sebelásce.

Učíme vnímat sebehodnotu ženy, pokorné přijetí hodnoty svého nitra, bez křivd a potlačení.

Objevujete svou důstojnost, pojmenujete svou štědrost, pocítíte sebeurčitost.

Učíme přesvědčivosti o svém vztahu k božskému nitru.

Napomáháme zdravému sebevědomí a vnitřní jistotě. Učíme s láskou vyslovit své ne.

Rozvíjíme tvořivost a intuici, nekritizujeme a neodsuzujeme.

Napomáháme vám s ústupnosti vašeho ega a odporů vůči sobě i ostatním.

Otevíráme vaše vnitřní prameny svého sebevyjádření.

Učíme respektovat sebe i druhé.

Učíme oddělovat se od své mysli a pozorujeme svou mysl.

Pochopením našeho poselství komunikujete se svým duchem v pravdě čistým.

 

 

Keramika jako umění i terapie 

Pomáhám dětem se rozvíjet ….

ARTE dynamická tvořivost intuitivní arteterapie pro děti 

kroužek intuitivní keramiky, tvůrčího psaní a tvorby jinak

Intuitivní keramická dílna Alma Mater – centrum rozvoje tvořivosti, z.s. ve Velké Polomi 

© Dana Skokanová

 

Praktická intuitivní ARTETERAPIE - Madona Therapy

- předávám dál své zkušenosti v oblasti procesu sebepoznání, rozvoje tvořivosti, duchovnosti, empatie a autorské tvorby - více v záložce Madona Therapy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium VOŠ PRIGO - předškolní a mimoškolní pedagogika

Studium na Masarykově Univerzitě v Brně - Expresivní terapie zvláště ARTETERAPIE

Keramické studio Jarmily Tyrnerové v Kohoutově - týdenní intenzivní kurzy - Stavba z plátu, Druhé točení na hrnčířském kruhu, Modelování

Základy arteterapie, Moje vzdělávání ve Frýdku Místku

Studium na Lidové konzervatoři v Ostravě – obor keramika

Studium na Lidové konzervatoři v Ostravě– obor klavír

Studium na VŠB Ostrava - fakulta hutnická


Rok 2003 a událost spojená s narozením mé dcery Lady odstartovala období neustálých vnitřních změn a pochodů , které se volně zakomponovávaly do mého života.

Potřeba se vyjádřit....

Přes tělo a jeho neduhy jsem pomalu kráčela cestou poznávání a uvědomování si svých vlastních pocitů, myšlenek, slov a činů a skrze tuto dlouhou cestu vyzrávání, která samozřejmě není nikdy u konce jsem začala tvořit, hrát si s životem, všímat si inspirace, která na mě začala promlouvat. Vedena vnitřní potřebou projevit své pocity, vnímavost, napojení, empatii se mi dostává do rukou tvárná keramická hlína, která dokáže zachytit prostor i čas a stává se mým prostředníkem. Několikaletým studiem, poučena formou i obsahem techniky zůstávám s trpělivostí u točení na hrnčířském kruhu.

Tvorba madon ART MAWU 2014

propojuje zemský aspekt s aspektem ženským. Madony podporují ženskou stránku v nás. Pravidelné uspořádání částic keramické hlíny kolem svého středu umožňuje napojit se na pocit rovnováhy, tedy napojit se na místo vlastního středu, odkud se odvíjí spirála našeho života. Naše stabilita citová, emocionální, duševní i duchovní se odvíjí od schopnosti udržet se právě ve svém středu. Tam dřímá spokojenost lidské duše. Točené keramické plastiky ukrývají zvláštní esenci této rovnováhy propojenou s duchem, který sochy oživuje a posouvá blíže k pochopení Vaší podstaty a životní cesty.

Poselství Madon ART MAWU 2014

Madony ART MAWU 2014 promlouvají skrze svůj obsah k našemu nitru a připomínají mu archetypální postavy lidských životů, které se vyznačovaly mnohými ctnostnými vlastnostmi, jako je šlechetnost, moudrost, přijetí, pravdomluvnost, dobromyslnost, pokora, víra v čisté svědomí a poznání. Obrazy těchto archetypů a vztah k nim, vnímáme až dodnes každý v sobě, byť jen podvědomě a jsou nám připomínány třeba i v pohádkách.

Věřím, že při pohledu na točenou keramickou plastiku madony si každý z Vás uchová ve svém nitru tu zvláštní esenci chuti elixíru rovnováhy, namíchanou právě pro Vás.

Královna Země ze Sluneční zátoky a její pomocníci - ART Dana 2020

16 intuitivně kreslených obrazů, na které vznikaly písně, keramické sochy jako Královna Země, Pták Ohnivák se sluneční tvořivostí, Dvouocasý páv, který překonal pýchu, Kouzelný plamínek, který posvítí na vše, co je třeba vidět, Stromová víla, která se stará o stromy a jejich sílu a socha Jitřenky, která vyprovází sluníčko na oblohu. Příběhy ze sluneční zátoky, kde láska ukazuje na vnitřní krásu, porozumění sobě a světu v nás.

Sluneční děti - ART Dana 2022

Obraz Sluneční děti a socha Mikuláška. Intuitivní tvorba typicky slunečního dítěte, které má na sobě oheň slunce ve svých vlasech, je osvobozeno od všech programů mysli a s radostí si vykračuje v době velkého produchovnění a transformace naší planety do vyšší duchovní úrovně vstříc naplněným a vědomým zítřkům.

Tyto děti jsou mezi námi, však potřebují podporu, svobodu, potřebují podpořit v originalitě,  potřebují najít svou jedinečnost, aby si vzpomenuly, proč tady na tuto planetu přišly, s jakým plánem a s jakým duchovním úkolem. Jsou to děti, které nám pomohou měnit svět, který již nefunguje, však přežívá ve své křeči všeho nedobrého a zkaženého.

Pro tyto děti jsem uzrála ve své duši, abych jim společně s rodiči vytvořila ochranu intuitivního ARTE, aby tyto děti mohly svítit a předávat nám velkou čistotu, s kterou zde na Zemi přišly. Učme se od dětí, však my se musíme chovat tak, abychom je svým vzorem a příkladem nezkazili, neztraumatizovali tímto dogmatickým přežitým upadajícím světem. Učme se býti světelní a dobří, učme se používat srdce a ne chytrost. Učme se býti moudří a tuto moudroust berme od toho nejvyššího. Nechme se vést láskou. Jsme láska!

 

 

Pro Vás Dana Skokanová
 

© ART MAWU 2014