Archetyp Císařovny, Madony, Velké Matky, Královny nebe a země

Císařovnino žezlo znázorňuje sféru pozemské reality završenou křížem ducha. Spojuje nebe a zemi, ducha a tělo.
S Císařovnou se duch zrodí do vnější reality jako Syn Člověka, propojí se s člověkem a jeho životem v intuici.
Císařovna vládne láskou, realizuje život v intuici.
Tento archetyp ženy směřuje k vymanění z područí ega, chtění, lpění a negativních emocí a naplnění vědomím, duchem.
Božství realizováno v praktickém životě. Císařovna zosobňuje akci a uskutečnění.
Odhaluje nové, vytváří uchopitelnou realitu, odpovídající lidské zkušenosti. (Sallie Nichols, 2012)
Salie Nichols v knize podává zasvěcený výklad tarotových postav z pohledu jungovské psychologie.
Po přečtení právě této charakteristiky archetypu Císařovny jsem si propojila sílu mých záznamů poselství madon s významem keramických soch, které byly vyrobeny v čase jako téměř poslední.
Jakoby má tvorba se rozvíjela a pokračovala dále podle mé vnitřní vyspělosti. Začaly přicházet silnější madony a bohyně, v kterých se začaly zrcadlit aktivní prvky propojené spirituality, nejen oddanost bezpodmínečné lásce a nezaujatosti (archetyp Panny), ale i propojení zemského a vesmírného a podle toho i bohyně přinášely vlastnosti, jako vnímavost a vědomost ( madona Amarilis), ústupnost ve smyslu moudrého a vědomého ústupu bez potlačování a ponížení (madona Ariana), průchodnost ve smyslu procházení vnitřním stavem od potlačení, přes pochopení k budování koruny císařovny (madona Živa), přesvědčivost, ve smyslu ustát si své schopnosti a umět je použít v praktickém životě ( Madona Karolína) a novátorství, kdy přichází to nové, ke kterému se dostaneme jen, pokud budeme ochotni měnit a transformovat svou přítomnost (madona Vesna).
Všemi těmito vlastnostmi jsem si procházela a stále procházím ve svém prožívání a vědomém životě nejen proto, že tyto keramické sochy vyrábím, ale také i z nějakého vnitřního hnutí, které mě vede tímto směrem. Tento vnitřní zájem mě vede k praktickému uchopení a propojení mé vesmírné podstaty se zemským, tělesným. Analogicky tento vztah vyjadřuje i keramická hlína, která je zformována odstředivou silou hrnčířského kruhu, kdy z chaosu vzniká řád, vzniká socha (zemské, tělesné), kterou prochází mé napojení na spiritualitu a tudíž podporuje pochopení a ukotvení vesmírného v nás. Tento obsah na sebe bere šperk z přírodních kamenů a minerálů, který symbolizuje právě průchod madony vlastností, kterou obsahuje.
Pro vás Mawu
Madona Therapy

Dvojice Valec SVIC 01zm-vodoznak2.jpg PA083359zm vodoz.JPG Dvojice Koule SVIC 02zm-vodoznak2.jpg

© ART MAWU 2014