Intuitivní kresbou k sebepoznání a uvědomění.

Intuitivní kresba jako prostředek ke komunikaci se sebou a s ostatními.
Přenesení jejího významu následně do vědomé přítomnosti, umožňuje získání a otevření jakéhosi nového pohledu na situaci či sebe samého.
Proč bychom měli zažívat nové pohledy a měnit přístupy?
Věřím, že mnoho z nás, byť to nedáváte tak najevo, v nitru toužíte právě po novém a po jakémsi vývoji. Objevování vyšších pravd a jejich uplatňování v životě, začíná u čištění sebe samého. Nehledě na to, že vše co prožíváme se projevuje na duševní a fyzické úrovni nás samých, takže už jen z toho důvodu, abychom se cítily dobře a uhlídaly si trvalé zdraví začínáme prevencí právě v poznávání příčin, které porušují rovnováhu. Také mnoho z nás hledá, co by nás postrčilo dál ve svém životě k dalšímu poznání a naplnění, k nové práci, k novým vztahům, k uplatnění talentů a vloh. Můžeme to vnímat jako hlas nitra, který nás podvědomě zavede třeba k těmto textům či k intuitivní kresbě nebo na nějaký jiný seminář, aby jste se upevnily ve své cestě či odkryly další nevědomé obsahy, které myšlením neodhalíte. A to je přesně ten bod vašeho vývoje, který se prolíná s mým.
Cítím, jak každým dnem sílí mé poslání, které plním zde i na těchto stránkách. Někdo má tak silné poslání, které tlumí jen z toho důvodu, že potřebuje čas na vyzrání, aby pochopil a naučil se sílit ve svých vlastnostech, které umožňují otevřít vnitřní pokladnici toho, čemu se říká projevení tvořivé síly, která až teprve uznaná a přiznaná může proudit, konat, umožňovat, sílit, znovuzískávat a naplňovat jakýsi vnitřní rozměr sebe a zároveň se uplatňovat z pohledu celku.
Všechny kresby, které jsem v posledních týdnech kreslila ať už sama nebo souběžně s tématy zájemců, mě ukázaly, že opravdu začínám být připravena plnit tuto misi, ba naopak své poslání musím uznat, vidět a přijmout. Neuvěřitelně silné kresby, v kterých se rozplývá můj život sám a hrnou se z nich na mě zprávy o tom, co vlastně tady na tom světě dělám mimo svůj pracovní, partnerský a rodinný život.
Ani nevím proč, ale v poslední době kreslím na větší formáty, jako by moje vědomí potřebovalo být dostatečně oslněno, abych tuto zprávu dále nepřehlížela.
Byla jsem vždy v dětství zvyklá odevzdávat se a pracovat ve prospěch všech, aniž bych měla naplněno a poznáno své. Nyní nastala doba, kdy uznávám, přijímám a začínám naplňovat to své, aby sloužilo ve prospěch všech.
Cesta transformace, která započala sílit před 13 lety zdá se býti pochopena v mých padesáti letech. Tak jako chodíte jednou za čas na masáže, nebo chodíte pravidelně cvičit, nebo si zaplavat, či ke kadeřnici, můžete se stavit i za mnou a naučit se intuitivní kresbou poznávat sebe samu, poznávat své možnosti a také své limity, které vás omezují. Je to něco nového, co možná neznáte, ale je to jen otázka času, kdy si uvědomíte, že si tímto dopřáváte duševní hygienu a duševní stav zodpovídá za naše trvalé zdraví. Je to něco, jakoby jste vypily šálek dobré kávy, který vás povzbudí a ještě k tomu se dozvíte něco o sobě. K této činnosti, která vám přinese více než dobrý pocit a uvolnění, nepotřebujete umět kreslit ani umělecky se vyjadřovat. Nejde o výsledný produkt, ale o průběh a pochopení, které vám zprostředkuji. Určité zákonitosti kresby vám vysvětlím a také časem budete sílit v této činnosti.
Cílem intuitivní kresby se mnou je umožnit sobě zorientovat se ve své situaci, naučit se volnosti a také postupně se učit oprostit od myšlení.
Kresba je takový vedlejší kanál, který dokáže pohltit a rozpustit naše myšlení v něm a tudíž jsme zachráněni a můžeme relaxovat, uvolnit se a následně se ještě něco o sobě dozvědět. Bez pochopení toho, co v kresbě máme, jde jen o jakousi relaxaci a uvolnění. Je to možné, ale z pohledu našeho vědomí, které se potřebuje vyvíjet, je to málo. Společně s vámi kreslím i já na vaše téma. Mou kresbu si můžete odnést s sebou.
Pracuji v centru rozvoje tvořivosti Alma Mater, z.s. ve Velké Polomi, kde mám také své zázemí, keramickou dílnu a dílnu arteterapie a rozvoje tvořivosti. Prostředí je podpořeno madonami, obrazy a celkově je tam všem moc dobře. Nyní končím sezónu s dětmi, které vedu skrze tvorbu k rozvoji vnímavosti, tvořivosti a také k nalezení své originality. I s dětmi pracujeme na tématech, které se týkají jejich vlastností a zušlechťování charakteru. V galerii http://www.rozpuk.com/…/skupina-arte-dynamicke-tvorivosti-…/ se můžete podívat na naše práce. Právě tvořivost je pojítkem k tomu, aby děti měly možnost si uvědomit své silné a slabé stránky a madony a jejich archetypální vlastnosti jsou nám pomocníky.
Přikládám svou kresbu na respektování sebe sama a také na uznání ve smyslu přijetí a projevování svého poslání. I já se dozvídám z kreseb důležité a pro mě podstatné zprávy.
Pro vás Mawu
Madona Therapy

P6182649oř.JPG bohyně tisk.JPG

© ART MAWU 2014