Kdo se brání, ten se neubrání….

v této větě je uschována velká pravda. Ten, kdo se cítí být obětován a vnitřně nesouhlasí s něčím, co se mu děje, s činy, které mu dělají jiní lidé, stále je před tímto pocitem z tohoto postoje na útěku. A co přináší útěk před podobnými pocity, rozladění, strach, odložení odporu do zásoby.
Kdo odporuje, ztrácí klid. Kdo se brání vnitřně tomu, co se děje, co nám dělají ostatní, stále si přitahujeme právě svým nepřijetím další lekci stejného druhu.
Ego ve formě strachu o svou identitu je zvyklé nesouhlasit. Odporovat všemu, co se naší vůli příčí.
Jakmile objevíme nějaký myšlenkový program prožitý mnohokrát, který jsme dělaly v minulosti a cítíme, že už je objevený, překonaný a zastaralý, že nám brání v další cestě, že jej nepotřebujeme, máme tendenci začít tuto minulost popírat. Utíkat před ní a raději o ní nemluvit, protože nám způsobovala traumata a bolesti. Nebo také se nám zvedá rozčílení z naší minulosti, co jsme si všechno musely prožít a jak jsme to měly těžké.
Však tyto prožitky jsme musely dělat tak dlouho, dokud naše vědomé bytí nás nedovedlo do prožitého času a prostoru, abychom byly schopné tento program vidět, objevit a změnit. Proto všechno, co jsme cestou nasbíraly v prožitku z tohoto programu, byť nám vyvolával ponížení, deprese, či jiné stavy na zdraví a psychice, všechny tyto naše prožitky přispívaly právě k tomu, abychom začaly hledat, uvědomovat si, rozkrývat a nacházet to nové. Veškerá prožitá minulost nám pomohla prožít se právě nyní k našemu pochopení.
Jak nepřehledné z hlediska dlouhého času, který je za námi, jak úlevné z pohledu přítomného okamžiku, že můžeme tyto byť neblahé prožitky svým přijetím propustit. Přijímáme i všechny ty, kteří nám způsobovali problémy v našem prožívání. Oni všichni byli vybráni právě k tomu, aby nás prožívat naučili. Tedy většinou ti, co nám hrají role, nás nedovedou k pochopení prakticky, ale nutí nás svými postoji a činy, abychom my samy hledaly, měnily a rozkrývaly. Takže díky tomu, co se nám děje máme možnost zrát, máme možnost se posouvat duchovně a pokoru se učit žít v praktickém životě. Nemáme už ani jinou možnost. Naše tělo samo odpovídá na tyto útěky z minulosti. Nestačí změnit přítomnost, ale přijmout i minulost a s díky se k ní obracet jako k velké a moudré učitelce. Je těžké naše ego přesvědčit k tomuto přijetí bez víry a rozšířeného poznání. Jen v součinnosti s vlastním božstvím a pokorou, která ve vás sílí vašim přístupem k životu, můžete překonat tyto nadstavené programy v rodinách. Jen rozvíjením a přijetím vnitřní bohyně ve vás, odevzdáním své vůle, dokážete překonat myšlenkové vzorce rodu a vymanit se z jejich vlivu. Poděkovat za minulost a s důstojností a přijetím jít dál za svým nitrem.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

svicen valcova_01zmvodoznak.jpg

© ART MAWU 2014