Není všechno tak, jak to na první pohled vypadá
Tato věta zazněla v pohádce a víte, že moudra z pohádek se dotýkají i našeho běžného života, akorát nemáme moc času a také rozvinuté vědomí k tomu, abychom si spojovali tyto věci a dávali do souvislosti s tím, co prožíváme.
Většinou vše, co se zakrývá, nás vždycky jednou dostihne. Je důležité si však připustit, že zakrývá naše ego a celá myšlenka našeho já a využívá toho, že nejsme odolní vůči strachu. Strach vlastně posiluje naše ego a mysl.
Čím více probouzíme naši vědomost, tím více opouštíme strach, neboť si stále více uvědomujeme, že není čeho se bát. Mnohdy se bojíme sami sebe, neboť si přivlastňujeme mysl a její strachy, které nejsou naše.
Naše vědomí je tak čisté a pravdivé, že probouzí všechny smysly, na které jsme v egu zapomněli. Stačí jen neodmítat a v klidu se ponořit ne do své mysli, ale do svého bytí, do svého vědomého bytí.
Učíme se nedělat rychlé soudy, které podsouvá pohotová a vycvičená mysl k těmto účelům, ale jen pozorujeme a vnímáme co se děje. Opravdu i neklid a neklidnou mysl pozorujeme a tak trošku z druhé strany barikády ji nutíme k tomu, aby se stáhla či ustoupila.
Dáme-li prostor tomu, aby šířila strach a napětí, rozbroje a emoce a to vůči někomu, kdo se nám nelíbí či vůči sobě, či nějaké situaci s kterou nesouhlasíme a uvěříme-li v tu chvíli, že jsme to my, pak nemáme žádnou jinou možnost toto ovlivňovat.
Pak jen čekáme, co naše mysl vymyslela a sklízíme to, co jsme vyslali a navíc si myslíme, že jsme to my, a přitom nemusíme mít se strachem a naší myslí nic společného.
Na předhozený strach se nereaguje. Pak se stáváte odolní, dokážete se vzdát všeho a nakonec všechno po zásluhách dostanete, ale až po prozkoušení.
Takto to přeci vídáme i v pohádkách. Jen láska, pravá láska přemůže strach a ta je v srdci, ne v mysli.
Pokušení v mysli jedno za druhým nás láká. Ať jsou to peníze, dobré bydlo, vlastnění něčeho či někoho, či strach ze ztráty.
Kdo žije pravdu nitra, nemusí se obávat, nelpí na ničem i na nikom, nedohání jej myšlenky strachu, že o něco přijde. Toto je jediná možnost, jak se vyrovnat se strachem. Nevěřit mu, neztotožnit se s ním, nereagovat na předhozené možnosti ztrát.
Být sami sobě věrni, svému nitru, znamená zbavit se nároků na všechno a všechny, kteří doplňují naši hladinu potřeb.
Až si toto odevzdání prožijete, s vděčností děkujete za každý den, kdy můžete sdílet svou lásku s těmi, které máte kolem sebe.
Až odevzdáte v mysli všechny své nároky, pak se otevře cesta k prožívání neskutečné vděčnosti za to co žijete, za to co máte i nemáte.
Pokora je také to, že se dokážete vzdát všeho na čem lpíte. Je to jako byste tím dokázali zůstat se svým božstvím, ale opouštíte mysl a její nároky.
Jakmile jste schopni tohoto ústupku, tedy moudře ustoupíte (poselství madony Ariany), můžete pocítit ne strach či odmítnutí, ale slávu v nitru, velké osvobození.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

Dvojice Koule SVIC 02zm-vodoznak.jpg

© ART MAWU 2014