Váš pohár je v nitru, odhoďte masky

Ego – jako něco, za co se mohou naše reakce schovat a jelikož se většinou ztotožňujete se svým egem a myslí, ego omluví vše, i když pravá podstata je někde jinde.
Jsou to právě ty masky, po kterých lidé sahají a dávají si je před tvář, aby nemuseli hlouběji, aby přečkali stav ega, který jim brání v pochopení. Stále ještě je ego silné k tomu, aby vás pustilo k pravé podstatě problému, k příčinám, k univerzální pravdě.

Ego vám nabízí falešnou a mylnou identitu. Prozřete. Dokud se vám stále něco štorcuje, nechcete ještě vidět pravdu v celé své parádě. Zajisté si řeknete, že máte svou pravdu a ta vám vyhovuje. Pak se ale podívejte do svého života, kde všude se projevuje vaše uzavřenost, kde všude se projevuje neprůchodnost, nepropojenost s vašim vyšším já. Kde všude se projevuje nevyřešený vztah k sobě. Mnoho z vás, tedy z potlačených (a to mohou být i egoisté a manipulátoři), se nejprve vrhne na vztah k tomu druhému, na vztahy k ostatním, ale pozor, časem se dostanete do deficitu směrem k sobě, který budete muset za nepochopení pokory zaplatit.

Nejprve si musím dovolit přijímat, sama sebe naplnit svým údolím moci a pak mohu se starat o druhé. Přebujelá starost o druhé. Není to sobectví vnímat sebe, je to jen váš pohár vědomí, který nejprve vyčistíte, umyjete od toho, co vám, božskému vědomí nepatří a pak do něj nalijete to, po čem touží vaše nitro celý svůj život, který žijete.

Masky jsou v egu, váš pohár je v nitru. Mysl je prostředník a zabavuje vás svody. Pokouší váš charakter, jestli si dáte říct či ne. Je to úplně jedno, jestli útočíte na druhé, nebo útočíte svými odpory na sebe. Pořád je to nepochopení pokory, která se žije. Obojím útočíte na sebe. I tím, že myslíte více na druhé a sami nemáte vyřešeno spoustu věcí, i tím útočíte na sebe.

Radím, jak zvládat běžný život a zdůrazňuji a vedu vás k tomu, jak v běžném životě vidět to, co vám problémy vytváří. Ať už jsou to nemoci nebo nevyřešené vztahy, či ukryté problémy v těle, z reakcí naši mysli a ega. Dokud v každé situaci a v každém činu, nebudete vidět úkoly vaší cesty k vyřešení a k překonání vlastní vědomostí, budou se dít věci stále opakovaně. Dokud neponížíte ego, dokud dobrovolně ego nebudete krotit, jeho sílu třeba i v tom, že se vám nechce hledat příčiny vašich problémů, vaši neprůchodnosti, budou se vám dít věci a starosti tak dlouho, dokud se neprožijete k umenší ega a k pochopení žité pokory.

Vaše síla plyne ze síly vašeho poznání

Dokud se neprožijete k pochopení lásky k sobě, nemůžete začít v životě ani tvořit. Tvorba je cesta práce na sobě. Jdete spolu ruku v ruce s tvorbou svého života.
Staré programy jsou tak silné, že mnohdy i po uvědomění si těchto programů máte co dělat, aby jste je odevzdali do božích rukou.

Pozor, nejste tady sami, vše co děláte je řízeno se shora. Vypěstujte si vztah sami s vašim vyšším já, proces uvědomění vás posouvá, zrajete k pochopení a rozšiřování lásky. Proto tu jsme a proto máme náš praktický život, protože v něm uplatňovat univerzální zákony je přezkoušení, co umíme a co ne. Jiná mohou být slova, jiné činy. A tak to hodně často je.

Změnit své programy mysli a osvobozovat svou mysl k bezpodmínečné lásce je možné až máme nažito, uvědoměno a pochopeno.

Všechny ty útrapy, situace, konflikty, nemoci. Život je drsný, co jsem mohla znát a to pro každého, jak píšu v jedné Eviččiné skladbě. Každý má své etapy v životě, kdy se se shora tlačí na uvědomění tím, co se vám děje.

Tak jděte do toho, odhoďte masky, za které se odpory vašeho ega schovávají. Maska, jak být dobrá, maska, jak vyjít druhému vstříc, maska, jak na povrch říkám něco jiného, dokonce to činím, ale vaše nitro volá po sobě samé. Maska zoufalce, který si myslí, že jeho názory (podotýkám jen názory v mysli) jsou ty správné pro toho druhého. Masky vytváří ego a my se k nim hlásíme. Odhoďte masky a jděte k problému, hledejte v duši, hledejte v nitru, hledejte v mysli programy, pozorujte svou mysl, osvobozujte ji, jen takto si budujete svou sílu. Sílu svého poznání.

Vaše síla plyne ze síly vašeho duchovního poznání. Síla vaši vědomosti vás utvrzuje v tom, co je vašeho nitra a co je od ega a mysli. Nevěřte tak moc své mysli, je to chyták na pravidla. Stejně pak jdete a uděláte něco jinak a dokonce vše jinak. Tohle si uvědomte, tohle je intuice. Neposlechnete mysl, ale uděláte to jinak. Božské vědomí pozoruje svou mysl. Tohle je okamžik, který si vryjte do svého vědomí. Přesto, že mysl velí, přesto to uděláte intuicí. Necháte se vést. Tohle je odevzdání se božskému v nás. Tohle je pokora, ponížení ega a mysli. Božské vás zavede tam, kde by to mysl ani nevymyslela, kde by mysl viděla spoustu překážek. Oddělit se od své mysli je velmi důležité, pro nějaký další růst. Je to základ pro to, abyste sebe mohli vidět jako božské stvoření a zažívat chvíle propojení, sjednocení či naplnění.

Přeji hodně úspěchů s překonáváním vaši mysli a ega. 

Přikládám intuitivní kresbu bohyně Iris, která je na obálce mého CD - Projít křížem. Projít křížem, znamená ukřižovat své ego, poznat, co je za ním, učit se pozorovat svou mysl a osvobozovat od názorů a všeho nepodstatného.

Pro Vás
Madona Therapy
© Dana Skokanová

DSC_0570.JPG

© ART MAWU 2014