Poselství madon

Bohyně Iris-Mija

Bohyně Iris-Mija

Bohyně Iris-Mija si umí svůj stánek řídit a kormidlovat sama a nikomu toto kormidlo nepředá, ani jí to nenapadne. Dokáže si s přehldem uhájit svůj prostor, své tělo používá jako opěrný sloup vždy, kdy je to potřeba. Do stabilního zemského fyzického těla zabudovává žité božství a pokoru. Ustupuje chtění a nechává se vést.


Bohyně Asia

Bohyně Asia

Bohyně Athea učí odhodlanosti být vědomá, stabilní a neokázale vstřícná hlavně k sobě. Vztah k sobě buduje na základech opírání se o vesmírné principy. Silný vztah k sobě pokračuje v silný vztah k vesmírnému v nás. Stálým uvědomováním, přehodnocováním čistí a rozšiřuje kanál vědomosti.


Bohyně Athea

Bohyně Athea

Bohyně Athea - otevřená, v napojení na vesmírné proudy a informace. Na vlnách intuice umožňuje sobě naplnění a růst. Z uzrátého plodu se otevírá duchovní zralost. Vše, co bylo pochopeno, odžito, propuštěno, umožnilo nyní klidný a nerušený počin na vlnách intuice s vědomím Boha v sobě. Vědomí, bdělost umožňuje zrání.


Bohyně Iris

Bohyně Iris

Bohyně, jejíž energie podporuje vesmírné v nás, tedy vědomí Boha umí protlačit přes tělo a konkrétní situace a život tady zde na Zemi, v každé přítomnosti. Tento archetyp bohyně symbolizuje přijetí své matky a přijetí matky Země. Splynutí vesmírného Otce s Matkou Zemi. Konec duality, vše je jedno.


Bohyně Sáva-Vija

Bohyně Sáva-Vija

Bohyně, která učí si uchovat vlastní hranice, odstup a přijetí všeho, co bylo odžito, co se děje v přítomnosti a když nejde přijmout, učí odpuštění. Tato bohyně pracuje v oblasti lidských vztahů na druhé čakře a ze zvládnutí druhé čakry, pak může přijít síla vlastního středu, takže posiluje i třetí čakru.


Bohyně Atlanta

Bohyně Atlanta

Atlanta přináši bdělost v každém okamžiku, přenáší na člověka božský klid, prostý negativních emocí a myšlenek. Má velmi silnou energii, je si vědoma svého poslání, síly a vedoucí úlohy. Svou hodnotu zná, dokáže ji uchopit a vládnout vědomím v každém okamžiku, v přítomnosti tady a teď. Ovládá zrcadlení. Je to energie přijetí Otce vesmírného a otce svého.


Madona Persyta se svícnem

Madona Persyta se svícnem

Madona Persyta, která žije v páru ve svém vnímání, ať už s manželem či s Bohem. Sebeurčitost je vlastnost jejího archetypálního prožitku, kterou zažívá každá žena, která ví a opírá se o poznání, které plyne z každodenního kontaktu se svým vyšším Já, pravdou a čistou oddaností této síle. Pak tato síla sytí oba navzájem.
Madona Persyta a její sebeurčitost zakořeněná ve spojení se svým vyšším Já. Každodenním kontaktem se svým božstvím ladí svůj pozemský svět k tomu, aby s jistotou a láskou procházela situacemi a vztahy k sobě i k těm druhým. Její božská sebeurčitost je prvotní před nabídkami ega a mysli. Ví o co se může opřít, ví kde je její domov rozhodování.


Madona Persyta a její sebeurčitost

Madona Persyta a její sebeurčitost

Madona Persyta a její sebeurčitost zakořeněná ve spojení se svým vyšším Já. Každodenním kontaktem se svým božstvím ladí svůj pozemský svět k tomu, aby s jistotou a láskou procházela situacemi a vztahy k sobě i k těm druhým. Její božská sebeurčitost je prvotní před nabídkami ega a mysli. Ví o co se může opřít, ví kde je její domov rozhodování.
Madona Persyta žije v páru ve svém vnímání, ať už s manželem či s Bohem. Sebeurčitost je vlastnost jejího archetypálního prožitku, kterou zažívá každá žena, která ví a opírá se o poznání, které plyne z každodenního kontaktu se svým vyšším Já, pravdou a čistou oddaností této síle. Pak tato síla sytí oba navzájem.


Madona Ariana na podstavci se svícnem

Madona Ariana na podstavci se svícnem

Madona, jejíž síla znovu a znovu připomíná nám všem, že je moudré a vyzrálé vzdát se svých ideálů a představ v zájmu vyššího celku, tj. v zájmu zachování klidu a porozumění.
Učí vnímat a přetvářet všechny souboje, které svým pochopením i ústupem zcela vyrovná a nastolí klidnou mysl a pořádek. Její um sílí společně s rozvahou a mlčenlivostí, neboť v těchto vlastnostech je ukryta její síla a spravedlnost.
Tato madona vyniká dokonalou taktikou vyhodnotit rovnovážně každou situaci, která vybízí k dualitě a poměřování dvou různých stran. Je si vědoma své schopnosti uznat sílu toho druhého a v klidu nitra vzdát se svých možností, při zachování lásky a sounáležitosti. Je schopna vnímat jednotu se vším a s každým a proto se vzdá svého lpění a myšlení ve prospěch vyššího celku a univerzální pravdy. Její podvědomí stále sleduje tyto univerzální zákony a právě vyrovnanost a odevzdání umožňuje postoupit dál k čistotě záměru a spokojenosti. Ústup z moudrosti, vyrovnanost z rozvážnosti , klid z mlčenlivosti prostupuje celým jejím bytím a umožňuje vidět záblesky čistého vědomého bytí, které je v neustálém dialogu s tělesným řádem a s instinkty. Do své rozvahy vkládá své prožité zkušenosti, které dokáže využít k nalezení spravedlnosti ve prospěch všech při zachování univerzální pravdy.
Archetyp této ženy a dívky nás provází všude tam, kde potřebujeme zakusit ponížení nebo i lítost z ústupu. Jen moudrý tuto výzvu přehlédne a přijme a s vnitřním klidem ustoupí při zachování lásky k druhému. Pak ze svých vláken ústupů a přijetí navíjí perly své síly, které jsou posázeny v jejich vlasech.


Madona Vesna na podstavci se svícnem

Madona Vesna na podstavci se svícnem

Madona, která učí nelpět na starém. Odpoutává od vnitřní závislosti, které jsme si vybudovali na minulosti. Bez lítostí a s nadšením se vrhá k novému.


Průchodná Živa našla vlastní moc

Průchodná Živa našla vlastní moc

Madona Živa se naučila vnímat své pocity a právě tím povýšila sebe a svou skromnost nad potlačování svých emocí a křivd. Dokázala pochopit, že vnímat své pocity je zapotřebí k tomu, aby mohla sama cítit vůni radosti a přirozené krásy svého rozkvětu. Její skromnost ji naučila odevzdat se osudu a současně vnímat své pocity, kráčet s důstojností a hodnotou svého jména. Svou otevřenost dokázala najít i přesto, že nepřízeň osudu ji mohla klást překážky. Její posun k otevřenosti ji posunul od utrpení a schovanému bolu k vzácnému přijetí všeho, co jí mohlo brát její vnitřní klid a mír. TENTO VZÁCNÝ DAR, KTERÝ PŘECHOVÁVÁ pro vás, ji umožnil průchod otevřeným květem, který je symbolem šťastného návratu k tvorbě a tvůrčímu životu. Od potlačování svých pocitů k otevřenosti a průchodnosti. Archetyp této silné a vzácné ženy propojuje vnímavost s rozhodností učinit změnu ve svém myšlení a vědomí. Její snaha pochopit a učinit krok správným směrem vyvěrá z její připravenosti sledovat vyšší cíle. Madona Živa vyrostla ze své skromnosti a vlastní citlivosti a využila sílu těchto vlastností ve prospěch svůj i celku. Proto je velkým příkladem právě pro každou ženu, která ví, co je to potlačování vlastní moudrosti a vlastní tvorby.
Kameny rozvěšené na její loktušce poutají svou smířlivostí s osudem. V podobě smyslů Živě otvírají bránu k vlastním pocitům. Potlačením ega a neústupnosti se naučila vnímat a používat své smysly, kterými stále rozšiřuje své schopnosti k bujarému rozkvětu. Tvořivost symbolicky uschovaná v bohatém květenství vysílá všem ženám zprávu, že skrze vlastní očistu, přijetí a odpuštění je možné nalézt zase sebe, jako obrovský květ jednoho společného já, které přebývá v nás všech.
Pod květem, který rozkvetl na její loktušce je uschován křiťálový donut, který pročisťuje a zajišťuje trvalou průchodnost a otevřenost.


Vesna - svěží novátorka

Vesna - svěží novátorka

Dosáhne svého naplnění svým vnitřním tahem za tím, co je jí blízké. Instinktivně, podvědomě směřuje k naplnění svého srdce a celého bytí. Dělá jen to, co jí je vlastní a čisté. Jako vítr uhání vpřed a staré nechává za sebou. Její síla je uschovaná v instinktech a vnitřním vědění, co je její úkol. Neporovnává nové a staré, jen překonává a jde dál jako tažní ptáci. Zdolává obrovské vzdálenosti a míří tam, kde je nyní její domov. Uniká všemu a se vším je propojená. Z jejího středu raší nový život, který s ochotou pomáhá rozvíjet i druhým. Síla jejího počinu otevírá všechny, kdo jsou na nové podmínky připraveni. Jako madona dlí nad všemi, kteří nové počiny milují, ale nevědí jak je zrealizovat. Umí velmi dobře otevírat nové zdroje a procházet očistou. Vnímá obrovský posun, jako svou příležitost přiblížit se více ke svému domovu, ke svému nitru. Čistota jejího úmyslu vyplývá z přirozenosti, která je konstantní a vyvěrá z jejího středu. Celým svým životem se nechá popohánět a zároveň unášet tam, kde její nitro pramení. Otevírá nové možnosti pohledu a dopomáhá k řešení. Ví o všem, co by mohlo druhého trápit, protože vnímá všemi smysly sebe i ostatní.
Znovu a znovu nabízí možnosti spokojenosti a pomáhá je naplňovat.


Ústupná Ariana - je moudré ustoupit...

Ústupná Ariana - je moudré ustoupit...

Madona, jejíž síla znovu a znovu připomíná nám všem, že je moudré a vyzrálé vzdát se svých ideálů a představ v zájmu vyššího celku, tj. v zájmu zachování klidu a porozumění.
Učí vnímat a přetvářet všechny souboje, které svým pochopením i ústupem zcela vyrovná a nastolí klidnou mysl a pořádek. Její um sílí společně s rozvahou a mlčenlivostí, neboť v těchto vlastnostech je ukryta její síla a spravedlnost.
Tato madona vyniká dokonalou taktikou vyhodnotit rovnovážně každou situaci, která vybízí k dualitě a poměřování dvou různých stran. Je si vědoma své schopnosti uznat sílu toho druhého a v klidu nitra vzdát se svých možností, při zachování lásky a sounáležitosti. Je schopna vnímat jednotu se vším a s každým a proto se vzdá svého lpění a myšlení ve prospěch vyššího celku a univerzální pravdy. Její podvědomí stále sleduje tyto univerzální zákony a právě vyrovnanost a odevzdání umožňuje postoupit dál k čistotě záměru a spokojenosti. Ústup z moudrosti, vyrovnanost z rozvážnosti , klid z mlčenlivosti prostupuje celým jejím bytím a umožňuje vidět záblesky čistého vědomého bytí, které je v neustálém dialogu s tělesným řádem a s instinkty. Do své rozvahy vkládá své prožité zkušenosti, které dokáže využít k nalezení spravedlnosti ve prospěch všech při zachování univerzální pravdy.
Archetyp této ženy a dívky nás provází všude tam, kde potřebujeme zakusit ponížení nebo i lítost z ústupu. Jen moudrý tuto výzvu přehlédne a přijme a s vnitřním klidem ustoupí při zachování lásky k druhému. Pak ze svých vláken ústupů a přijetí navíjí perly své síly, které jsou posázeny v jejich vlasech.


Nevěsta Amarilis, ví co má dělat...

Nevěsta Amarilis, ví co má dělat...

Madona Amarilis přináší sílu přijetí a odevzdání. Vnitřně je oddaná svému rozhodnutí a dokáže podpořit všechny ty, kteří si nedokáží uhájit svůj názor. Vnímá své pohnutky jako prazáklad vnitřního směru a tomu věří a je mu silně oddaná. Jako nevěsta, která zdobí své vlasy čelenkou z říčních perel je s určitostí oddaná lásce, kterou nosí v sobě a projevuje ji svými niternými počiny tak přirozeně a spontánně, že může být velkým příkladem pro všechny ostatní, kteří teprve hledají svou přirozenost a jednoduchost. Překvapuje svou čistotou a dobrým úmyslem. Je opravdovou ozdobou společnosti nejen svou čistou krásou, ale svým vnitřním zráním. Dále upevňuje své vědění. Její um využijí mnohé z dam, kterým je blízká její otevřenost v prožívání. Její vnímavost otevírá cestu k prožitku a v tom spočívá její přínos a poselství. Je pro každou ženu či dívku, která potřebuje podpořit své vnímání a víru v sebe. Je dokonalým příkladem neopakovatelného zdroje čistých pocitů vůči sobě a tím i vůči ostatním. Učí vnímat sama sebe s jistotou zralé ženy. Přestože mnohdy reaguje spontánně a přirozeně, dokáže projevit svou zralost úsudkem, který plyne z jejího nitra.


Přesvědčivá Karolína

Přesvědčivá Karolína

Tato madona představuje archetyp ženy a dívky, který ohromuje svou bohatostí vnitřního života a silným posláním. Její úkol spočívá v rozmluvě a vysvětlení. Celou svou duší bude učit druhé, jak vnímat sebe. Zná své schopnosti, své talenty a pomáhá všem, kteří chtějí rozvinout právě tyto vlohy. Její bohatá vznešenost se napojuje na universální pravdy, v kterých plyne její inspirace a umění tvořit.
Otevírá prostor pro bohaté květenství a velké zdravé plody. Budou lákat k ochutnání. Síla jejího vnitřního umu je tak velká, jak velké má srdce. Čím je otevřenější a sdílnější, tím více se navrací její tvořivá síla. Tato madona buduje svoji vznešenost přirozeně, je jí dána. Podporuje umění vcítit se a pomáhat tam, kde je zapotřebí. Vždy dlí nad správným rozhodnutím učinit dobrý skutek, učinit zrovna to, co vyplývá z bohatosti jejího nitra. Nikdy si nedá zastínit svou vznešenost okázalostí. Je skromná a přitom vznešená. Její docenění vyplývá ze skromnosti víry a bohatého poznání, že milovat znamená být. Toto krédo předává dál všem ženám a dívkám, které hledají sami sebe.


Štědrá Marie Anna

Štědrá Marie Anna

Ukrývá v sobě otevřenou náruč a přijetí, jenž je blízká slovanským národům. Podporuje teplo domova, rodinné zázemí a dobré srdce. Rozdává péči, trpělivost, radu a porozumění.


Madona Marie Matka

Madona Marie Matka

Žena, která ví, co je sloužit vyššímu celku. Učí nás vnímat svět jako sebe samé. Milovat, znamená být. Pobízí k nezaujatému srdci a k lásce, která plyne z plnosti nitra.


Rozhodná Diana

Rozhodná Diana

Napovídá všem, kteří touží pochopit svou životní cestu. Probouzí umění dovést svůj život k naplnění. Miluje rozvoj a rozkvět. Prožité zkušenosti jí zdobí jako kameny na jejím šatu.
Říká vám, jděte do toho....


Pravdivá Romana

Pravdivá Romana

Vyrovnanost a důstojnost je hodna jejího jména. Obdařena vnitřním klidem, emocionální stálosti a pravdivým úsudkem. Otevírá svět čistoty a vnitřní skromnosti, který vychází z vyzrálého vědomí. Dopomáhá k nalezení pravdy.


Dynamická Rebecca

Dynamická Rebecca

Vnímá život jako příležitost k naplnění svých snů a tužeb. Podporuje každého, kdo tvořivým způsobem uchopil své dary. Miluje lehkost a vláčnost pohybu, kterým promlouvá. Její úcta koření v přírodě a její bytí se zrcadlí tam, kde řeka pramení.


Opravdová Leona

Opravdová Leona

Dohlíží na čistý proud vnitřních přístupů k životním situacím, který pramení z její moudrosti.
Otevírá vnitřní potřebu být dobrým a obyčejným člověkem. Nezná okázalost a vnitřní neklid.
Miluje jednoduchost a láskyplná objetí.


Oddaná Eliška

Oddaná Eliška

Své poselství přináší odvážnými a citlivě provedenými činy. Směřuje k rovnováze s mentální a citovou otevřeností. Rozdává klid, jednoznačnost svého záměru a neustálou připomínku silné vnitřní krásy.


Odhodlaná Blanka

Odhodlaná Blanka

Madona je příkladnou ženou, která ovládá svůj život a využívá k tomu svých předností. Její temperament povzbudí okolí. Osobitý vkus a křehká krása pozastaví k zamyšlení.
Plně využívá svého životního potenciálu a těší se z nového poznání.
Křišťál dopomáhá k průchodnosti objevitelských záměrů a tiší cestu jejího odhodlání.


Mlčenlivá Mirabella

Mlčenlivá Mirabella

Dívčí a vědomá, citově vyrovnaná s nádechem duchovní zralosti. Její čistota promlouvá svým vytříbeným vkusem, uměleckým duchem a neokázalou vnitřní moudrostí. Můžete se na ni vždy spolehnout, kdykoliv potřebujete radu či rozřešení.


Nápomocná Johanka

Nápomocná Johanka

Madona překvapuje svou skromností, jemností a umem být poslední. Tyto vlastnosti jsou jí vlastní a samozřejmé. S klidem a niternou láskou dokáže pečovat o jiné a rozdávat útěchu a pochopení.
Je vždy spokojená a ctí svůj osud i osudy ostatních.


Dobrotivá Madlen

Dobrotivá Madlen

Její čistá a průzračná dobrotivost vnáší do prostoru světlo a naději. Každý kdo vnímá výraz její tváře, se naladí na radost, lehkost a souznění se vším živým i neživým. Miluje veselou písničku života a upřímné srdce.


Celistvá Dorin

Celistvá Dorin

Podporuje vnitřní sílu a naději. Pomáhá sjednotit vnitřní svět v jeden klenot. Ostré zaoblí, rozdělené spojí, ztracené nachází, objevené umí projevit.
Projevuje stav spokojenosti skrze své sjednocení.


Pramen Seilin

Pramen Seilin

S přirozeným citem a odevzdáním daruje a poskytuje své zdroje pro blaho všech. Z první kapky stává se pramen. Vodopád hojnosti, čistoty a nadšení obdarovává každého, kdo vnímá a přijímá její dary.


Studánka Elen

Studánka Elen

Opatruje vnitřní zdroje a pevný základ. Pomáhá projevit tu správnou míru z pocitů, slov a činů. Umí poskytnout ženskou léčivou sílu.
Opečovává a dlí nad vnitřním bohatstvím života.


Zářivá Aneta

Zářivá Aneta

Vysílá skromnost, nenáročnost a přirozenost bytí. Je silná ve svém názoru a dokonale ovládá svůj vnitřní prostor. Složitost obratně přetvoří v hebkost žití. Vše je takové, jaké je. Podpoří každého, kdo potřebuje jasnou a klidnou mysl.


Sv. Ludmila

Sv. Ludmila

Babička knížete Sv. Václava, historická postava, která v sobě nachází odkazy české minulosti rodu Přemyslovců a počátky přijetí křesťanství. Byla pokřtěna věrozvěstem Metodějem a stala se zdatnou křesťankou.
Přináší umění houževnatostí spojené s dokonalým ovládáním tužeb a přání.


Císařovna Zita

Císařovna Zita

Opírá se o moudrost předků národa.
Podporuje propojení vědomí s trůnem Vaší vnitřní císařovny. Ten je ve středu. Je to bezpečné místo, odkud s klidem a jistotou řídíte svůj život.


Šlechetná Terezka

Šlechetná Terezka

Podporuje každého, kdo předává své umění ostatním. Učí překonávat překážky, ať se jeví jakkoliv těžké a nepřijatelné. Podporuje Vaši inspiraci a napojení na vše dobré.


Nevěsta Krasomila

Nevěsta Krasomila

Překvapuje svým nadšením a pozitivním přístupem. Pomáhá s napojením na radost z žití a optimismus.
Přijímá život sám a vše nové vítá s radostí. Vzhledově připomíná princeznu z pohádek.


Služebnice Dana

Služebnice Dana

Je ji blízká čistota nitra, skromnost a odpuštění. Pomáhá napravovat a opouštět staré nepotřebné vzorce myšlení a chování. Učí svým příkladem.


Maria Panna

Maria Panna

Vysílá nepřetržitý tok skromnosti, citu a bezpodmínečné lásky. Umí přetvořit bolest a ublížení v soucit a odpuštění. Není nic, co by nedokázala přijmout.


Bohyně Sára

Bohyně Sára

Silná a sebevědomá bytost, která připomíná hloubku naší historie před naším letopočtem. Otevírá pocit nových začátků. Miluje čistou a otevřenou mysl. Podporuje uvážlivost v rozhodnutí., která je podporována vyrovnaností, klidem a mírem v nitru.


Bohyně Lada

Bohyně Lada

Starodávná bytost připomínající odkazy našich předků před Kristem. Pomáhá s láskou. Svým obsahem je tvořena z pocitu lásky, sebedůvěry a pevného přístupu.


Elegantní dáma Katrin

Elegantní dáma Katrin

Podporuje otevřenost., pevnou linii bytí propojenou s vědomím Ducha. Pomáhá s projevením šlechetného a nezaujatého srdce.


© ART MAWU 2014