Kdo vládne mysli
Mysl, jako nekonečný labyrint cest, které nikam nevedou.
Ať přemýšlíme jak dlouho chceme, takzvaně si lámeme mnohdy hlavu, nemůžeme se posunout dále a objevit východ ze spleti vnitřních myšlenek a doslova z jejich útoků na svou identitu či někoho jiného. Jsme doslova využívání myšlenkami a sloužíme jim, aniž bychom si toto uvědomovali.
Naše mysl vkládá celému tělu genetický kód úrovně vyspělosti sily a rozumu, který buď tělo posiluje či oslabuje.
Zaujatá sama sebou, mysl nikdy nebude od vás chtít, abyste prohlédli její hru. Chamtivá smršť myšlenek si vás přisvojí a bere vás jako vhodnou základnu, v které bude působit a naplňovat to, po čem vaše ego touží.
Pod značkou nevědomosti a silného chtění ega se stáváme vhodným nástrojem pro naplňování rozkoše vlastní mysli. Důsledek je zatím ukryt v naší nevědomosti.
Mysl s egem spojená postupně nás nenápadně odvléká a zatahuje k samotnému středu labyrintu, odkud se mnohem hůř hledá cesta ke světlu a svobodnému vnitřnímu světu. Abychom se v labyrintu mysli neztratili a nebyli jen tím nechtěným hostitelem, který už je intrikami vlastní myslí unaven, musíme prozřít tento stav.
Mnohdy napomůže odložit změť myšlenek a věnovat se jiné činnosti a pro tuto chvíli ukončit její varovné výkřiky.
Naše vědomost zesiluje právě tím, že v každou chvíli se budeme učit vědomě prožívat svůj vnitřní svět, budeme se v něm učit orientovat, přijmeme možnost jej ovlivňovat a chápat svým rozhodnutím změny.
Bez vědomé přítomnosti tady a teď není možné prokouknout mysl snahy a to uzmout z nás co největší kus vědomí a schovat jej za myšlenkovou bouří.
Poradit si s myšlenkami, s neodbytnými dotěrnými myšlenkami můžete meditacemi, učit se poznávat mysl, své emoce a vyšší pravdu.
Je však ještě jedno řešení a mnohem účinnější, protože najednou jako byste v tom snažení nebyli sami a měli niterného rádce a pomocníka.
Jste součástí božského, vaše vyšší já čeká na to, až se rozpomenete čeho jste součástí.
Samozřejmě průchodnost vašeho vyššího já do vašeho prožívání je o to větší, čím jsou vaše prožitky čistší bez stavu subjektivní mysli.
Umenšením právě chtění ega, myslící kritiky, posudků, odsudků, lítostí a odolnosti vůči strachu se otevíráte vašemu božství, vašemu vyššímu já.
Svou niternou oddaností pozvedáte vaši oddanost vesmírnému řádu, který čeká na vaše pochopení. Takže čistíte-li pochopením zákonitosti mysli a obracíte-li se k božskému ve vás a mimo vás, je nanejvýš pravděpodobné, že se vám podaří zvládnout vaši mysl a poodstoupit od ní ve vší vědomosti a objektivnosti. Taková to mysl je zcela jiná, je pokorná, nebojí se, nevyvolává šarvátky, vinu a nehledá oběti. Je prosta komplexů a nenabytého smyslu života. Mysl jakoby ustupuje klidnému prožívání. Jsme to však my, naše bdělost a přítomnost, vědomost a naše vnímavost. Naše vědomé bytí, božské vědomí, které se zasouvá společně s klidem a pokorou do našeho těla a je nám nápomocné. Je naší oporou a domovem. Mysl úspěšně ukrývá náš klidný domov, po kterém všichni vnitřně toužíme.
Kdo vládne mysli v praktickém životě, stává se Císařovnou, bohyní a madonou zároveň. Archetypem ženy, který v sobě ukrývá realizované vědění v přítomnosti.
Pro Vás Mawu
Madona Therapy

Živa bok ořezvodoznak.jpg

© ART MAWU 2014