Inspirace Madonou

Nové básně a texty - http://www.madonaprome.cz/cs/13-komnata-me-tvorivosti/inspirace-madonou/

Vážení příznivci tvůrčího způsobu života, milé dívky, ženy, matky,


od své poslední virtuální vernisáže, kterou jsem uveřejnila před vánoci ještě v roce 2015 uběhlo již více než čtyři měsíce a vývoj inspirace stále pokračuje dále. Kromě systému Madon, který mi zabral skoro veškerý volný čas,  jsem se začala nově od září 2015 věnovat dětem a založila jsem Skupinu ARTE Dynamické tvořivosti. Tato činnost otevřela mému působení v Alma Mater – centru rozvoje tvořivosti zcela nový další rozměr, neboť si mohu v praxi vyzkoušet, jak empatie, naladění na rozvoj a tvořivost, startuje děti ve svém spontánním projevu a otevírá jim cestu k vlastnímu projevu.
Využívám zde zkušenosti, které jsem načerpala při studiu keramiky, ale také nové velmi inspirativní poznatky ze studia Expresivní terapie, zvláště ARTETERAPIE.  Jezdím jednou za měsíc do Brna na Masarykovou univerzitu a stále s větší jistotou zjišťuji, že toto studium je pro mě velmi inspirativní v tom smyslu, že shrnuje všechny směry, kterými jsem se již doposud zabývala, aniž bych je vědomě zahrnovala do oboru ARTETERAPIE. Rovněž mě velmi podpořil prvek spojení psychologie, filosofie a umění s tvůrčím vyjadřováním svých pocitů, neboť toto spojení je již zakotveno ve významu a přínosu mých keramických Madon, v kterých je právě uložena tato podpora všech zmíněných pohledů.


Vedení činnosti Skupiny ARTE Dynamické tvořivosti vnímám jako příležitost nabídnout dětem jiné pohledy na sebe samé, na svůj rozvoj za využití všech uměleckých směrů. Má činnost také směřuje k tomu, abych podpořila podněty dětí, které vedou k větším uvědomovacím procesům, abych podpořila jejich vnímání a soustředění se na přítomnost jejich konání, abych mohla v praxi vysvětlovat důležitost uvědomění si své vlastní identity, neboť v tomto spočívá základní pilíř naplněného života našich dětí. Prostřednictvím technik rozvoje tvořivosti, výtvarných technik, keramické hmoty, jako neskutečně tvárného materiálu, mohu děti učit vnímat své postoje, vkus, vlastnosti, ctnosti a zlozvyky, které samozřejmě mohou opouštět či zušlechťovat a jen uvědoměním si těchto stavů může docházet k dalšímu vývoji a zrání k lepšímu  charakteru a jedince jako takového.


Samozřejmě skupinu ARTE tvořivosti navštěvují děti, které se rády vyjadřují výtvarným projevem, takže práce za celý rok je velmi přínosná.  Používám techniky, které podporují vnímání všemi smysly. Využívám k rozvoji tvořivosti  také právě systému Madon – keramických plastik, kterými se i já stále učím a nadále objevuji další a další souvislosti, které se mi postupně mou prací osvětlují.
Jelikož ráda píši a v Brně jsem absolvovala několik víkendů Tvůrčího psaní, začala jsem si psát texty a ty mě přivedly na nové verše a básně, které se začaly vynořovat z mého podvědomí.


Budu Vám tedy čas od času zveřejňovat tyto texty a básně, které se týkají systému Madon  a jejich významu a  přínosu. Mám sice představu vydání těchto textů v tiskové podobě společně s portréty madon, fotografiemi šperků a hudebním CD, ale než-li nadejde čas zrealizování tohoto úmyslu v katalogové podobě, můžete si již číst a poznávat souvislosti, které nejsou jen pro mě, ale pro všechny ženy, které vnímají sebe, jako pohár, který musí být prázdný a čistý, abychom mohly do něj nalít čistou pramenitou vodu, která chutná ryzí přirozeností a čistým bytím.

Pro Vás Mawu

 

© ART MAWU 2014